Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Om NOF Trøndelag
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Om NOF Trøndelag

NOF avdeling Trøndelag består av ni lokallag med totalt noe over 1300 betalende medlemmer.

Fylkeslaget er bindeleddet mellom medlemmene og lokallagene i fylket. Vi arrangerer turer i fylket og arbeider med aktuelle naturvernsaker gjennom høringssvar, overvåking av viktige fugleområder og opplysningsarbeid. Fylkeslaget er en del av samarbeidsnettverket Forum for natur og friluftsliv (FNF) Trøndelag.

Vedtektene for fylkeslaget finner du her:
NOF Trøndelags vedtekter (av 16. november 2018)

Litt historikk

NOF avd. Trøndelag er et av de eldste fykeslagene i NOF og ble stiftet våren 1958, men har en historie som strekker seg tilbake til 1953. Den første lederen var Aasmund Hoel og andre sentrale drivkrefter fra starten av var Svein Haftorn og Lulle Blom. I 1974 ble NOF avd. Nord-Trøndelag skilt ut som eget fylkeslag og drev sammen med NOF avd. Sør-Trøndelag NOFs arbeid i Trøndelag fram til 2018. Etter at Nord- og Sør-Trøndelag fylke ble slått sammen i 2018 ble igjen NOF avd. Trøndelag samlet til ett fylkeslag.


 

Fuglekikking i Trøndelag

Trøndelag har en rekke fantastiske lokaliteter for fuglekikking, mange av dem inngår i Trondheimsfjorden og Ørlandet våtmarkssystem.

Kart med fuglelokaliteter

Vi har utarbeidet en oversikt over fuglelokalitetene i Trøndelag som du kan se i kartet under. Her vises fugletårn, fugleskjul, noen utkikkspunkter, de 40 mest artsrike lokalitetene og en del andre interessante lokaliteter for de som vil se på fugl.

Topp 5 lokaliteter

Her har vi listet opp fem forslag til områder hvor en kan starte om en er ny med fuglekikking i fylket. Lokalitetene finnes i kartet over.

Mer informasjon om fuglelokaliteter