Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Medlemsbladet Trøndersk Natur

Trøndersk Natur (TN, ISSN: 0806-0517) er fylkestidskriftet til BirdLife Trøndelag. Bladet kom ut for første gang i 1972 og blir nå utgitt med to nummer årlig.

Du kan laste ned TN og se innholdsfortegnelsen til alle nummer lengre ned på siden.

Abonnere

TN sendes ut til alle medlemmene av BirdLife som betaler lokalt tillegg for BirdLife Norge avd. Trøndelag. Kontakt fylkeslaget her for å abonnere eller melde adresseforandring. Du kan også ta direkte kontakt med sekretariatet i BirdLife på e-post: post@birdlife.no.

Adresse

Trøndersk Natur
c\o NOF avd. Trøndelag
Postboks 139
7401 Trondheim

E-post: trondersk.natur@gmail.com

Kontaktinformasjon for redaksjonsmedlemmene finnes under fanen tillitsvalgte.

Gå til


 

Digitale utgaver av Trøndersk Natur

Digitale utgaver av Trøndersk Natur vil gjøres tilgjengelig for nedlasting her for utgaver som er to år eller eldre. Trykte utgivelser av Trøndersk Natur kan bestilles fra fylkesavdelingen på epost til trondelag@birdlife.no. Vi jobber med å digitalisere de eldre utgivelser av Trøndersk Natur som ikke er tilgjengelig enda. Klikk på bildene i galleriet for større bilder av forsidene. Last ned Trøndersk Natur i pdf-format ved å klikke på lenkene under bildene.

2022
TN               Ikke
tilgjengelig
for nedlasting.
  TN1-2022
 
               
2021
TN               Ikke
tilgjengelig
for nedlasting.
  TN1-2021
 
               
2020
TN                
  1-2020
 
               
2019
TN                
  1/2-2019
 
               
2018
TN   TN            
  TN1-2018
 
  TN2-2018
 
           
2017
TN   TN            
  TN1-2017
 
  TN2-2017
 
           
2016
TN   TN            
  TN1-2016
 
  TN2-2016
 
           
2015
TN   TN            
  TN1-2015
 
  TN2-2015
 
           
2014
TN   TN            
  TN1-2014
 
  TN2-2014
 
           
2013
TN   TN            
  TN1-2013
 
  TN2-2013
 
           
2012
TN   TN            
  TN1-2012
 
  TN2-2012
 
           
2011
TN                
  TN1-2011
 
               
2010
TN   TN            
  TN1-2010
 
  TN2-2010
 
           
2009
TN   TN            
  TN1-2009
 
  TN2-2009
 
           
2008
TN   TN            
  TN1-2008
 
  TN2-2008
 
           
2007
TN   TN            
  TN1-2007
 
  TN2-2007
 
           
2006
TN   TN           Digitalisering
pågår.
  TN1-2006
 
  TN2-2006
 
           
2005
TN   TN           Digitalisering
pågår.
  TN1-2005
 
  TN2-2005
 
           
2004
TN   TN           Digitalisering
pågår.
  TN1-2004
 
  TN2-2004
 
           
2003
TN   TN            
  TN1-2003
 
  TN2-2003
 
           
2002
TN   TN            
  TN1-2002
 
  TN2-2002
 
           
2001
TN   TN           Digitalisering
pågår.
  TN1-2001
 
  TN2-2001
 
           
2000
TN   TN           Digitalisering
pågår.
  TN1-2000
 
  TN2-2000
 
           
1999
TN   TN           Digitalisering
pågår.
  TN1-1999
 
  TN2-1999
 
           
1998
TN   TN           Digitalisering
pågår.
  TN1-1998
 
  TN2-1998
 
           
1997
TN   TN           Digitalisering
pågår.
  TN1-1997
 
  TN2-1997
 
           
1996
TN   TN           Digitalisering
pågår.
  TN1-1996
 
  TN2-1996
 
           
1995
TN   TN            
  TN1-1995
 
  TN2-1995
 
           
1995 S.
TN               Trøndersk
Natur
Supplement.
  TNS1-1995
 
               
1994
TN   TN            
  TN1-1994
 
  TN2-1994
 
           
1993
TN   TN            
  TN1-1993
 
  TN2-1993
 
           
1992
TN   TN            
  TN1-1992
 
  TN2-1992
 
           
1991
TN   TN            
  TN1-1991
 
  TN2-1991
 
           
1990
TN   TN            
  TN1-1990
 
  TN2-1990
 
           
1989
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1989
 
  TN2-1989
 
  TN3-1989
 
  TN4-1989
 
   
1988
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1988
 
  TN2-1988
 
  TN3-1988
 
  TN4-1988
 
   
1988 S.
TN               Trøndersk
Natur
Supplement.
  TNS1-1988
 
               
1987
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1987
 
  TN2-1987
 
  TN3-1987
 
  TN4-1987
 
   
1986
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1986
 
  TN2-1986
 
  TN3-1986
 
  TN4-1986
 
   
1985
TN   TN   TN        
  TN1-1985
 
  TN2-1985
 
  TN3/4-1985
 
       
1984
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1984
 
  TN2-1984
 
  TN3-1984
 
  TN4-1984
 
   
1984 S.
TN               Trøndersk
Natur
Supplement.
  TNS1-1984
 
               
1983
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1983
 
  TN2-1983
 
  TN3-1983
 
  TN4-1983
 
   
1983 S.
TN               Trøndersk
Natur
Supplement.
  TNS1-1983
 
               
1982
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1982
 
  TN2-1982
 
  TN3-1982
 
  TN4-1982
 
   
1982 S.
TN   TN           Trøndersk
Natur
Supplement.
  TNS1-1982
 
  TNS2-1982
 
           
1981
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1981
 
  TN2-1981
 
  TN3-1981
 
  TN4-1981
 
   
1980
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1980
 
  TN2-1980
 
  TN3-1980
 
  TN4-1980
 
   
1980 S.
TN               Trøndersk
Natur
Supplement.
  TNS1-1980
 
               
1979
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1979
 
  TN2-1979
 
  TN3-1979
 
  TN4-1979
 
   
1979 S.
TN   TN   TN       Trøndersk
Natur
Supplement.
  TNS1-1979
 
  TNS2-1979
 
  TNS3-1979
 
       
1978
TN   TN   TN   TN    
  TN1-1978
 
  TN2-1978
 
  TN3-1978
 
  TN4-1978
 
   
1977 TN                
  TN1-1977
 
               
1974 TN   TN   TN       1975-76:
Ingen
utgivelser.
  TN1-1974
 
  TN2-1974
 
  TN3/4-1974
 
       
1973 TN   TN   TN   TN    
  TN1-1973
 
  TN2-1973
 
  TN3-1973
 
  TN4-1973
 
   
1972 TN                
  TN1-1972
 
               

 

Innholdsfortegnelse

Under følger en oppdatert innholdsfortegnelse for Trøndersk Natur helt tilbake til første nummer i 1972. Her kan du søker etter forfattere og titler for artikler, og hente fram innholdet for spesifikke årganger og volum ved å benytte nedtrekksmenyene. Gi oss gjerne beskjed dersom du finner mangler eller feil ved innholdsfortegnelsen.

ÅrÅrgang Volum Forfatter Tittel
2022 49 1 P. I. Værnesbranden Redaktøren har ordet
2022 49 1 J. P. Stav Blåmeisa i tekst og tradisjon
2022 49 1 Ø. R. Størkersen Håndkikkert for fuglestudier
2022 49 1 B. Moslet Kartlegging av fuglefaunaen på Kalvskinnsfloene i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
2022 49 1 P. I. Værnesbranden Urbane fugleopplevelser i restaurerte bekker
2022 49 1 J. Søraker og B.-E. Sæther Bedre bruk av Artsobservasjoner
2022 49 1 K. Stokke Nå er våren kommet
2022 49 1 T. Kvalnes Årets fossekall 2021: Per Inge Værnesbranden
2022 49 1 R. T. Kroglund Fuglekikker i fokus: Daniel Melis
2022 49 1 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2021 48 1 E. Krokan Lederen har ordet
2021 48 1 Norsk Ornitologisk forening Årets fugl 2021: Gulspurv Emberiza citrinella
2021 48 1 A. Indahl Ørin feltstasjon: status 2020
2021 48 1 M. Eggen Fugler i pleie
2021 48 1 P. I. Værnesbranden NOF Stjørdal lokallag: På dobbeltbekkasinleik
2021 48 1 P.I. Værnesbranden Utvidelse av E6 i konflikt med fugl og fisk i Stjørdalselva utløp
2021 48 1 M. Eggen Vernearbeidet ved Sklinna inn i ny fase
2021 48 1 M. Eggen Vindturbinene på Frøya på plass – fugletrekket i fare
2021 48 1 NOF avdeling Trøndelag La Ørin nord være
2021 48 1 P. I. Værnesbranden Opprop: Skogmus i Trøndelag
2021 48 1 A. Winnem, T. Reinsborg, M. Myklebust og R.T. Kroglund Fugler i Trøndelag
2021 48 1 P. I. Værnesbranden Fuglekikker i fokus: Siri Sofie Børseth
2021 48 1 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2020 47 1 E. Krokan Lederen har ordet
2020 47 1 H.L. Leira Dagturgruppa i Trondheim lokallag er 5 år
2020 47 1 O.Rygh Sandsvalene i Rissa
2020 47 1 A. Eriksen Besøkssenter våtmark Ørland
2020 47 1 M. Røsand NOF Røros lokallag
2020 47 1 M. Røsand Registrering av horndykker
2020 47 1 K. Stokke og H.L.Leira Sjøfugler i Trondheim og Buvika vinteren 2019/2020
2020 47 1 Ø. R. Størkersen Masseforekomst av rødstilk og gluttsnipe våren 2020
2020 47 1   Blinkskudd
2020 47 1 L. K. Helle Traner forsyner seg grovt fra naboene
2020 47 1 R. T. Kroglund Fuglekikker i fokus: Emil Krokan
2020 47 1 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2019 46 1/2 Ø. R. Størkersen Lederen har ordet
2019 46 1/2 A. Lorentsen Hvitfarget ærfuglunge i Straumen på Inderøya
2019 46 1/2 P.I. Værnesbranden Spettmeisa erobrer nytt land
2019 46 1/2 E.A. Hansen og K.T. Lunna Birdingbed: Gratis fuglekikkerguide på nett
2019 46 1/2 P.I. Værnesbranden Guide til fuglekikking i indre Stjørdalsfjorden
2019 46 1/2 NOF avdeling Trøndelag Nettnyheter fra NOF avdeling Trøndelag
2019 46 1/2 Ø. R. Størkersen Smånytt
2019 46 1/2 A. Winnem, Ø. Aas, M. Myklebust og E. Sæter Fugler i Sør-Trøndelag 2017
2019 46 1/2 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2018 45 2 Ø. R. Størkersen Lederen har ordet
2018 45 2 B. A. Steinsmo Stillits - Ny som hekkefugl i Trøndelag
2018 45 2 R. T. Kroglund Restaurering av Rinnleiret
2018 45 2 Ø. R. Størkersen Fugletårn i Trøndelag
2018 45 2 Ø. R. Størkersen Smånytt
2018 45 2 T. Reinsborg, P.I. Værnesbranden, T. Sørhuus, B. Nyberg, R.T. Kroglund og T. Kolaas Fugler i Nord-Trøndelag 2017
2018 45 2 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2018 45 1 T. Kvalnes Lederen i ST har ordet
2018 45 1 Ø. R. Størkersen Funn av vanliljerot i Trøndelag
2018 45 1 C. Hallerud og T. Haukvik Kattugler i Trøndelagsmosen
2018 45 1 Ø. R. Størkersen Gjerdesmetter samler seg til overnatting
2018 45 1 Ø. R. Størkersen Naturpanelet advarer
2018 45 1 Ø. R. Størkersen Palmeolje og natur
2018 45 1 Ø. R. Størkersen Biodrivstoff eller ikke?
2018 45 1 Ø. R. Størkersen Smånytt
2018 45 1 A. Winnem, K. Aa. Solbakken, M. Myklebust, Ø. Aas og E. Sæter Fugler i Sør-Trøndelag 2016
2018 45 1 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2017 44 2 T. Kvalnes Lederen i ST har ordet
2017 44 2 A.Winnem Sibirjernspurv - Ny art for Trøndelag
2017 44 2 O. Heggøy Tjeld er Årets fugl 2018
2017 44 2 M. Venås Batumi, Georgia
2017 44 2 Ø. R. Størkersen Pøbelgran, kystlynghei og biomangfold
2017 44 2 Ø. R. Størkersen Smånytt
2017 44 2 T. Reinsborg, P.I. Værnesbranden, T. Sørhuus, B. Nyberg, R.T. Kroglund og T. Kolaas Fugler i Nord-Trøndelag 2016
2017 44 2 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2017 44 1 Ø. R. Størkersen Redaktøren hilser
2017 44 1 T. Kvalnes Lederen i ST har ordet
2017 44 1 O. Heggøy Taksvale er Årets fugl i 2017
2017 44 1 O.Rygh Det nye Rusasetvatnet
2017 44 1 G. Bangjord Oppføring av fugleplattform utenfor Værebukta
2017 44 1 J. Haugen Gull til Sklinna - Trøndelags første gulltrost
2017 44 1 Ø.R. Størkersen Smånytt
2017 44 1 A. Winnem, K. Aa. Solbakken, M. Myklebust, Ø. Aas og E. Sæter Fugler i Sør-Trøndelag 2015
2017 44 1 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2016 43 2 Ø. R. Størkersen Redaktøren hilser
2016 43 2 K.T. Leinhardt Lederen i NT har ordet
2016 43 2 M. Eggen og O. Heggøy God forvaltning av IBAene våre - en prioritert oppgave for NOF
2016 43 2 R.T. Kroglund og J.E. Østnes Ørin feltstasjon
2016 43 2 M. Husby, T. Reinsborg og A. Follestad Hekkebestanden av grågås øker fortsatt i Trondheimsfjorden
2016 43 2 A. Winnem Knoppsjøorre - ny art for Trøndelag!
2016 43 2 Ø.R. Størkersen Smånytt
2016 43 2 T. Reinsborg, P.I. Værnesbranden, T. Sørhuus, B. Nyberg og T. Kolaas Fugler i Nord-Trøndelag 2015
2016 43 2 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2016 43 1 T. Kvalnes Lederen i ST har ordet
2016 43 1 R. T. Kroglund, J. E. Østnes og T. R. Østerås Opplev fuglelivet i Røyrvik
2016 43 1 A. Winnem Steppehauker på Ørlandet
2016 43 1 M. Eggen Forening for fuglevern og fuglevernere
2016 43 1 A. Stavne Nytt fra Trøndelag: Fylkestur til Kråkvåg og Storfosna
2016 43 1 T. Kvalnes Nytt fra Trøndelag: Gaulosen og Rødberg marine verneområder er opprettet
2016 43 1 R. B. Sandven Nytt fra Trøndelag: Høstdagen
2016 43 1 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2016 43 1 T. Kvalnes, B. T. Tanem, V. Aksnes, M. Martinsen og A. Stavne Til minne om Rolf Birger Sandven (1957-2016)
2016 43 1 A. Winnem, K. Aa. Solbakken, M. Myklebust og E. Sæter Fugler i Sør-Trøndelag 2014
2015 42 2 A. Vanebo En trønder vender hjem
2015 42 2 T. Reinsborg, P.I. Værnesbranden, T. Sørhuus, B. Nyberg og T. Kolaas Fugler i Nord-Trøndelag 2014
2015 42 2 B. Dennison og P. W. Bøe Bulgaria med Fuglekjennskap
2015 42 2 O. Moa Glimt fra Grong
2015 42 2 Ø. R. Størkersen World Migratory Bird Day - Verdens trekkfugldag 2015
2015 42 2 Ø. R. Størkersen Notatboka på vei ut?
2015 42 2 Ø. R. Størkersen Kommentaren
2015 42 1 R. Østerås og M. Venås Fugler i Meråker
2015 42 1 A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter og K. Aa. Solbakken Fugler i Sør-Trøndelag 2013
2015 42 1 A. Winnem Kuhegre- ny art for Sør-Trøndelag!
2015 42 1 O. Moa Glimt fra Grong
2015 42 1 P. G. Thingstad Ny bok om Tautra
2015 42 1 Ø. Størkersen Kommentaren
2014 41 2 T. Haugskott & G. Bangjord Naturreservatet i Trondheims storstue
2014 41 2 T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, T. Sørhuus, B. Nyberg & T. Kolaas Fugler i Nord-Trøndelag 2013
2014 41 2 Ø. Størkersen & J. A. Auran Lang reise for liten fugl
2014 41 2 Ø. Størkersen Kommentaren
2014 41 1 M. Venås Fugler i Lierne
2014 41 1 A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken Fugler i Sør-Trøndelag 2012
2014 41 1 Ø. Størkersen Kommentaren
2013 40 2 M. Venås Våker i Trøndelag
2013 40 2 P. I. Værnesbranden, T. Reinsborg, T. Sørhuus, B. Nyberg & T. Kolaas Fugler i Nord-Trøndelag 2012
2013 40 2 J. Søraker Trøndera på tur – Tyrkia 8.-19.mai 2013
2013 40 2 Ø. Størkersen Må låvesvalen skifte navn?
2013 40 2 A. Winnem Sandsnipe på Gaulosen
2013 40 2 G. Bangjord Øyamelen naturhus – for folk, fe og fugl
2013 40 1 M. Husby Antall hekkende grågås i Trondheimsfjorden i 2012
2013 40 1 A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken Fugler i Sør-Trøndelag 2011
2013 40 1 P. I. Værnesbranden Møte med fuglevenner – Kjell Thore Leinhardt – travel pensjonist og NOF-leder
2013 40 1 P. Shimmings & P.I. Nicolaisen GSG konferanse i Steinkjer april 2012
2012 39 2 T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, B. Nyberg, T. Sørhuus & T. Kolaas Fugler i Nord-Trøndelag 2011
2012 39 2 P. W. Bøe Trøndera på tur – fra hekkende blåstjert til sabinemåke
2012 39 2 A. Winnem Kanadatrane i Rissa
2012 39 2 A. Vanebo Hekkende gråstrupedykker i Lømsen 2011
2012 39 2 A. Vanebo Vårkåte brushaner
2012 39 2   Trønderske blinkskudd!
2012 39 1 T. Haugskott, G. Bangjord og J.A. Sæter Naturvernområder i Trondheimsregionen
2012 39 1 A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter og K.Aa. Solbakken Fugler i Sør-Trøndelag 2010
2012 39 1 A. Winnem Grønlandsmåker i hopetall!
2012 39 1 A. Winnem Bekkasinsnipe på Tautra
2011 38 2 Ikke utgitt  
2011 38 1 O-K. Antonsen Et godt år for fjellvåk i Verran 2010
2011 38 1 A. Nyberg, T. Sørhuus, T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden & T. Kolaas Fugler i Nord-Trøndelag 2010
2011 38 1 P. I. Værnesbranden Styltesnipa – en opplevelse for livet
2010 37 2 P. I. Nicolaisen Kortnebbgås – vårens vakreste eventyr
2010 37 2 G. Bangjord Tilrettelegging for besøkende i våtmarksområdene i Sør-Trøndelag
2010 37 2 A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken Fugler i Sør-Trøndelag 2009
2010 37 2   Småstykker
2010 37 2 P. I. Nicolaisen Foringsplassen og viltkamera – full kontroll 24 timer i døgnet
2010 37 2 E. K. Krokan Spesielle observasjoner 2.halvår 2010
2010 37 1 P.I. Værnesbranden Fugleriket Høylandet
2010 37 1 T. Sørhuus, T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, T. Kolaas & B. Nyberg Fugler i Nord-Trøndelag 2009
2010 37 1   Småstykker
2010 37 1 P. Shimmings & P. I. Nicolaisen Goose specialist group meeting i Höllviken, Sverige 2009
2010 37 1 H. H. Munkeby Historiens første fuglekikkerkurs for kvinner i Nord-Trøndelag
2010 37 1 E. K. Krokan Spesielle observasjoner 1.halvår 2010
2009 36 2 J. A. Auran Vårens vakreste eventyr, sildegytinga i Trondheimsfjorden
2009 36 2 T. Reinsborg, P. I. Værnesbranden, T. Sørhuus, T. Kolaas & B. Nyberg Fugler i Nord-Trøndelag 2008
2009 36 2 A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken Fugler i Sør-Trøndelag 2008
2009 36 2   Småstykker
2009 36 2 A.    Kolstad Et underlig øyeblikk
2009 36 2 NOF Jentekurs på Tautra 16.-18.april 2010
2009 36 2 A. Winnem Svarthetteparula på Titran
2009 36 2 E. Hugnes Spennende møte med en av Nordens fremste fuglefotografer
2009 36 2 E. K. Krokan Spesielle observasjoner 2.halvår 2009
2009 36 1 M. Husby Utviklingen av antall hekkende grågås i Trondheimsfjorden tom. 2008
2009 36 1 M. Venås Fugler på Røros
2009 36 1 A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken Fugler i Sør-Trøndelag 2007
2009 36 1   Småstykker
2009 36 1 P. I. Værnesbranden Fossekall i fritt fall
2009 36 1 P. I. Værnesbranden Uheldig granmeis
2009 36 1 E. Hugnes Lappugle i Trøndelag!
2009 36 1 E. Hugnes De barske fjæreplyttene
2009 36 1 E. Hugnes Lærerik fagdag i NOF-NT
2009 36 1 H. E. Ring Hauk over hauk
2009 36 1 A. Gaustad Pilfink på foringa
2009 36 1 E. K. Krokan Spesielle observasjoner 1. halvår 2009
2008 35 2 J. A. Auran Rolsøya og Rambergholmen
2008 35 2 P. I. Værnesbranden, T. Kolaas, B. Nyberg, T. Reinsborg & T. Sørhuus Fugler i Nord-Trøndelag 2007
2008 35 2 A. Winnem, M. Myklebust, E. Sæter & K. Aa. Solbakken Fugler i Sør-Trøndelag 2006
2008 35 2   Småstykker
2008 35 2 E. Hugnes Vellykket julemøte
2008 35 2 E. K. Krokan Spesielle observasjoner 2.halvår 2008
2008 35 1 E. Torp Viktige områder for sjøfugl i Roan kommune
2008 35 1 S. Barstow Stillits i Malvik
2008 35 1 LRSK Sør-Trøndelag Fugler i Sør-Trøndelag 2005
2008 35 1   Småstykker
2008 35 1 E. Krokan Snøspurv
2008 35 1 P. I. Værnesbranden Kattuglehekking i bergvegg
2008 35 1 P. I. Værnesbranden Gode naboer
2008 35 1   Observasjoner
2007 34 2 LRSK Nord-Trøndelag Fugler i Nord-Trøndelag 2006
2007 34 2 LRSK Sør-Trøndelag Fugler i Sør-Trøndelag 2004
2007 34 2 M. Venås Smøla Pelagic 2007
2007 34 2   Trøndere på tur
2007 34 2 G. Kjærstad Fuglekikking i Marokko
2007 34 2   Småstykker
2007 34 2 T. Krokan Stjertmeis – fantastisk reirbygger
2007 34 2   Midt-Norsk hubroseminar
2007 34 2   Fotohjørnet
2007 34 2   Observasjoner
2007 34 1 T. Reinsborg og G. Bangjord Vintererla i Trøndelag
2007 34 1 K.Aa. Solbakken, M. Myklebust, E. Sæter og M. Venås Fugler i Sør-Trøndelag 2003
2007 34 1 P.I. Værnesbranden Vinge - Velvang
2007 34 1 F. Jacobsen Uglefest!
2007 34 1   Småstykker
2007 34 1 E.K. Krokan Spesielle observasjoner
2006 33 2 T. Nygård, K. Einvik og N. Røv Sklinna - Fugleøya lengst ut i havet
2006 33 2 K. Aa. Solbakken, M. Myklebust, E. Sæter og M. Venås Fugler i Sør-Trøndelag 2002
2006 33 2 F. Jacobsen Hilsen fra utflytta reservetrønder II - Jakten på edle bloddråper i de kanadiske skoger
2006 33 2 E. K. Krokan Spesielle observasjoner siste halvår 2006
2006 33 1 P. I. Værnesbranden Lappfiskand – en ny hekkefugl i Trøndelag
2006 33 1 LRSK Nord-Trøndelag Fugler i Nord-Trøndelag 2005
2006 33 1 M. Venås Tilfredshet kirkegård – en grønn lunge midt i Trondheim
2006 33 1 T. Haugskott Ferie og fuglekikking i Portugal
2006 33 1 F. Jacobsen Hilsen fra utflytta reservetrønder
2006 33 1   Stopp pressen!
2006 33 1 B. Fuldseth En fin dag på jobb…
2006 33 1 E. K. Krokan Dvergsvane
2006 33 1 E. K. Krokan Spesielle observasjoner 1. halvår 2006
2005 32 2 E. Thesen Stavsengan Ringmerkingsstasjon – 10 variable år
2005 32 2 LRSK Sør-Trøndelag Fugler i Sør-Trøndelag 2001
2005 32 2 T. Reinsborg Kråker på overnattingsstedet i Ås, Tydal
2005 32 2 M. Venås Slåbergtjørnin og Finnsjøen
2005 32 2 O. Nordsteien og T. I. Martinsen Med solkrem og kikkert til Tenerife
2005 32 2   Stopp pressen!
2005 32 2   Småstykker
2005 32 2   Spesielle observasjoner 2. halvår 2005
2005 32 1 T. Haugskott Ramsarområder i Trøndelag
2005 32 1 LRSK Nord-Trøndelag Fugler i Nord-Trøndelag 2004
2005 32 1 I. Hafstad, M. Myklebust og T. Berge Frøya høsten 2005 – to nye fuglearter for Norge
2005 32 1 T. Haugskott Da sultanen kom til Sula
2005 32 1 T. Haugskott Pakketur med fuglekikking
2005 32 1   Stopp pressen!
2005 32 1   Småstykker
2005 32 1   Spesielle observasjoner 1. halvår 2005
2004 31 2 A. Follestad og M. Husby Grågås som ny hekker i Trondheimsfjorden
2004 31 2 J. A. Auran Hekking og nyetablering av pilfink (passer montanus) på Vinge, Skatval
2004 31 2 T. Reinsborg og I. Kirkvold Registreringer av vannfugl i Tyavassdraget og Græslidammen, Tydal kommune, med vekt på vårtrekket, 1977 – 2004
2004 31 2 I. Hafstad Midt-Skandinavisk Symposium om forvaltningen av Trondheimsfjorden – en oppsummering
2004 31 2   Franz S. Kutschera (1944-2004) til minne
2004 31 2 P. I. Værnesbranden Informasjonstavle om fuglelivet i Halsøen
2004 31 2   Opplevelser i trøndersk natur
2004 31 2   Vern av trøndersk natur
2004 31 2   Klipp fra TN
2004 31 1 A. Husby, L. Noteng og T. Nygård Prosjekt vandrefalk i Midt-Norge
2004 31 1 LRSK Nord-Trøndelag Fugler i Nord-Trøndelag 2003
2004 31 1 Ø. R. Størkersen Verneverdier i Buvika og vannflaten i Gaulosen, og forslag til nye verneområder
2004 31 1 I. Hafstad, A. Indahl, og I. J. Øien Forvaltningen av Trondheimsfjorden
2004 31 1 M. Husby DN ønsker overvåking av fugl i Midt-Norge
2004 31 1   Klipp fra TN
2004 31 1   Fuglevennen – det nye folkefuglebladet
2004 31 1   Fotogalleri
2003 30 2 K.H. Brox Svein Haftorn til minne
2003 30 2 K.H. Brox og J. Suul 30 år er gått…
2003 30 2 T. Reinsborg Fuglelivet i Staupshaugen og tilgrensende områder
2003 30 2 Ø.R. Størkersen TN og fylkesavelingene ved et veiskille?
2003 30 2 K.H. Brox Tautra - en fortsatt miljøskandale
2003 30 2   Fugleleiken
2003 30 2 J.P. Stav Gråspurven i tekst og tradisjon
2003 30 2   Småstykker
2003 30 1 T. Krokan Nattjegere
2003 30 1 T. Berge Gråsporven – ein heimkjær fugl
2003 30 1 G. Holt Visdommens fugl i fokus
2003 30 1   Småstykker
2003 30 1 T. E. Jenstad Bekkeblom (Soleihov)
2003 30 1 J. K. Skei Amfibieundersøkelser
2003 30 1 H. M. Høiby Prosjekt hønsehauk
2003 30 1 P.I. Værnesbranden Fugler i Nord-Trøndelag 2002
2003 30 1   Klipp fra eldre TN-årganger
2003 30 1   Leserinnlegg, aktualiteter m.m.
2003 30 1   Kryssord, spørsmål m.m.
2003 30 1   Observasjoner
2003 30 1   Siste nytt
2002 29 2 A.Vanebo Fiskeørna og LRSK-rapporten
2002 29 2 T. Krokan Fjellrev og spurvefugle
2002 29 2 J. P. Stav Vinterforing av fugler
2002 29 2 Ø. R. Størkersen Buvika og Gaulosen – hva skal det bli til?
2002 29 2 LRSK Nord-Trøndelag Fugler i Nord-Trøndelag 2001
2002 29 2 Leserinnlegg, aktualiteter m.m.  
2002 29 2   Småstykker
2002 29 2   Kryssord, spørsmål m.m.
2002 29 1 S. H. Lorentzen, H. Asper og S. Hustrulid Taretråling og storskarv
2002 29 1 T. Krokan Venner og fiender ut mot havet
2002 29 1   Småstykker
2002 29 1 T. E. Jenstad Eit par bitar om plantenamn
2002 29 1 T. Arnesen Om nyperose og broddbergknapp
2002 29 1   Kryssord, spørsmål m.m.
2002 29 1   Leserbrev og redaksjonelt
2001 28 2 J. P. Stav Skarven i tekst og tradisjon
2001 28 2 E. Torp Viktige områder for sjøfugl i Osen kommune
2001 28 2 H. M. Høiby Fri som fuglen
2001 28 2 LRSK Nord-Trøndelag Fugler i Nord-Trøndelag 2000
2001 28 2 LRSK Sør-Trøndelag Fugler i Sør-Trøndelag 2000
2001 28 2   Prosjekt Pattedyratlas
2001 28 2   Fugleleiken: TN-Kryssord nr. 2 2001
2001 28 2   Klipp fra TN
2001 28 1 J. P. Stav Stæren i tekst og bilder
2001 28 1 P.I. Værnesbranden og Georg Bangjord Traner i Trøndelag høsten 2000
2001 28 1 E. Torp Inventering av smålom og storlom i kommunene Osen og Roan sommeren 1999
2001 28 1 G. Bangjord Selbu – et gåseland
2001 28 1 P. I. Værnesbranden Ørnerovet i Klingsundet
2001 28 1 P. I. Værnesbranden Krykkjefjellet i Røyrvik
2001 28 1 S. Grønnesby Fuglene ”hjelper” hverandre
2001 28 1 J. K. Skei og D. Dolmen Vær med på kartlegging av amfibier og reptiler
2001 28 1   Nytt fra forvaltning, forskning og NOF: Presentasjon av NOF Stjørdal lokallag
2001 28 1   Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag: NOF avd. Nord-Trøndelag på Tautra – Tautra før og nå
2001 28 1   Foreningen Våre Rovdyr
2001 28 1 Miljø- og friluftsorganisasjoner Norges Naturvernforbund
2001 28 1   Fugleleiken: Kryssord – Lokalnavn i Trøndelag
2001 28 1   Observasjoner
2001 28 1   Siste nytt
2001 28 1   Klipp fra TN
2000 27 2 J. P. Stav Linerla i tekst og tradisjon
2000 27 2 E. Torp Inventering av våtmarksfugl i Osen kommune sommeren 1999
2000 27 2 M. Husby Rinnleiret – et unikt strandengområde med stadig færre fugler
2000 27 2 H. M. Høiby Hagefugltelling – en kjærkommen avveksling i vinterhalvåret
2000 27 2 T. Kolaas Fra gjesteboka på en foringsplass
2000 27 2 P. I. Værnesbranden Referat fra pattedyrleir ved Snåsavatnet
2000 27 2 T. Svendsen Kommuneplanens arealdel, innspill, medinnflytelse – kan du spillereglene?
2000 27 2   Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag: Presentasjon av Orkla lokallag
2000 27 2   Nytt fra forvaltning, forskning og NOF
2000 27 2 LRSKNord-Trøndelag Fugler i Nord-Trøndelag 1999
2000 27 2 LRSKSør-Trøndelag Fugler i Sør-Trøndelag 1999
2000 27 2   Fugleleiken: Kryssord – lokalnavn i Trøndelag
2000 27 2   Observasjoner
2000 27 2   Siste nytt
2000 27 1 T. Kolaas Årets fugl 2000 – Linerla
2000 27 1 G. Bangjord og P. I. Værnesbranden Traner i Trøndelag høsten 1999
2000 27 1 LRSK Nord-Trøndelag Gamle hekkefunn fram i lyset
2000 27 1 M. Husby og P.I. Værnesbranden Bestandsendringer hos noen av våre vanligste fuglearter
2000 27 1 K. Aa. Solbakken Titran – ikke bare havsfugl
2000 27 1 J. P. Stav Kråka i folkelig tradisjon (del 2)
2000 27 1 T. Axelsen Fuglevakta
2000 27 1 R. Wingan Langøreflaggermus i Snillfjord
2000 27 1   Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag: En presentasjon av Verdal lokallag
2000 27 1   Meninger: Bort med måkene!
2000 27 1   Historisk tilbakeblikk: Klipp fra TN
2000 27 1   Nytt fra forvaltning, forskning og NOF: Fugletipset
2000 27 1   Fugleleiken: Kryssord – Lokalnavn i Trøndelag
2000 27 1   Observasjoner
2000 27 1   Siste nytt
1999 26 2 K. Aa. Solbakken Hvitryggspetten i Trøndelag – status fram til 1999
1999 26 2 P. I. Værnesbranden og K. Aa. Solbakken VinterAtlas i Trøndelag – siste sesong
1999 26 2 LRSK Sør-Trøndelag Fugler i Sør-Trøndelag 1998
1999 26 2 E. Torp Inventering av vann- og vadefugl i Roan kommune, sommeren 1998
1999 26 2 J. P. Stav Kråka i folkelig tradisjon (del 1)
1999 26 2 S. Wik Til fjells etter kongeørn
1999 26 2 A. Karlstrøm Spetter i Sengsdalen
1999 26 2   Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag: Kort presentasjon av Hemne lokallag
1999 26 2   Hvitryggspett-kommunefugl i Hemne
1999 26 2   Nytt fra forvaltning, forskning og NOF: NOF-kontoret
1999 26 2   Observasjoner
1999 26 2   Fugleleiken
1999 26 2   Siste nytt
1999 26 1 M. Husby og T. Haugskott Ørin – et rikt fugleområde med mange bruksplaner
1999 26 1 B. E. Borowiec Åkerriksa – inn i femte prosjektår
1999 26 1 M. Husby Sandfærhus etter bygging av ny E6
1999 26 1 M. Ree Tranene i Meldal
1999 26 1 LRSK Nord-Trøndelag Fugler i Nord-Trøndelag 1998
1999 26 1 E. Brønstad Litt om fugleliv og dyreliv i nærmiljøet
1999 26 1 H. M. Høiby Dobbeltbekkasin-natt
1999 26 1   Nytt fra Fylkesavdeling og lokallag: NOF avd Sør-Trøndelag
1999 26 1   Vårslepp på Snåsa
1999 26 1   Opprop: Trekker nordsvenske storspover gjennom Norge?
1999 26 1   Historisk tilbakeblikk: Klipp fra Trøndersk Natur
1999 26 1   Nye bøker: TN sakser fra….
1999 26 1   Fugleleiken
1999 26 1   Observasjoner
1999 26 1   Siste nytt
1998 25 2 G. Bangjord, M. Myklebust og Ø.R. Størkersen Fugler i Sør-Trøndelag 2007
1998 25 2 K.Aa. Solbakken og P.I.Værnesbranden Vinteratlas i Trøndelag. Oppsumering med data t.o.m. vinteren 1997/98
1998 25 1 P.I. Værnesbranden, T.R. Østerås, I.J. Øien og T. Haugskott LRSK/NT: Fugler i Nord-Trøndelag 1997
1998 25 1 E. Torp Smålom og storlom i Rissa
1998 25 1   Småstykker
1998 25 1   Siden sist…
1997 24 2 LRSK Sør-Trøndelag Fugler i Sør-Trøndelag 1996
1997 24 2 P.I. Værnesbranden og K. Aa. Solbakken Vinteratlas i Trøndelag – statusrapport tom vinteren 1996/97
1997 24 2 G. Rudolfsen Stavsengan ringmerkingsstasjon – årsrapport 1996
1997 24 2 Ø.R. Størkersen Trøndersk Natur’s historie
1997 24 2 J. Suul Refleksjoner etter 25 år med Trøndersk Natur
1997 24 2   Småstykker
1997 24 2 P.I. Værnesbranden Dykkende stokkender
1997 24 2 Ø.R. Størkersen Dykkende skjeender
1997 24 2   Ny litteratur: Norges Fugleliv
1997 24 2   Fotohjørnet
1997 24 2   Nytt siden sist
1997 24 2   Kryssord
1997 24 2   Observasjoner
1997 24 1 LRSK Nord-Trøndelag Fugler i Nord-Trøndelag 1996
1997 24 1 J. A. Auran Sjøfugl og fiskegarnproblematikken ved Vinge/Skatval
1997 24 1 P. I. Værnesbranden Pattedyratlas en utfordring
1997 24 1 P. I. Værnesbranden Flaggermus i Trøndelag
1997 24 1   Småstykker
1997 24 1 P. Osbak Hønsehauk drukner bydue
1997 24 1 Ø. R. Størkersen Hønsehauker som drukner byttedyr
1997 24 1   Nye bøker
1997 24 1   Fotohjørnet
1997 24 1   Nytt siden sist
1997 24 1   Kryssord
1997 24 1   Observasjoner
1996 23 2 LRSK Sør-Trøndelag Fugler i Sør-Trøndelag 1995
1996 23 2 Ø. R. Størkersen Status for horndykkeren Podiceps auritus som hekkefugl i Sør-Trøndelag fylke
1996 23 2 K. Aa. Solbakken og P. I. Værnesbranden Vinteratlas i Trøndelag
1996 23 2 M. Husby Norsk hekkefugltaksering i Trøndelagsfylkene – bestandsendringer hos noen vanlige arter
1996 23 2   Småstykker
1996 23 2 Ø. R. Størkersen Ringvedammen som fuglelokalitet
1996 23 2   Fotohjørnet
1996 23 2   Nytt siden sist
1996 23 2   Observasjoner
1996 23 1 LRSK Nord-Trøndelag Rapport for Nord-Trøndelag 1995
1996 23 1 G. Bangjord Sibirnøttekråker på ”vesterled” høsten 1995
1996 23 1 M. Myklebust Fugler i Gaulosen 1993 – 1994
1996 23 1 Ø. R. Størkersen Konsekvenser ved innførsel av nye arter i norsk natur
1996 23 1   Småstykker
1996 23 1 H. Sørhuus Årsmelding NOF avd. Nord-Trøndelag 1995
1996 23 1 Ø. R. Størkersen og T. Berge NOF avd. Sør-Trøndelag fremlegger på ny verneforslag for Buvika, Skaun kommune
1996 23 1 O. Hanssen Truet billeart ved Melhus
1996 23 1 A. Sundli Gråspurv angrep reirkasse
1996 23 1 K. A. Aune Ørn i flymotor
1996 23 1   Fotohjørnet
1996 23 1   Ny litteratur
1996 23 1   Nytt siden sist
1996 23 1   Observasjoner
1995 22 2 LRSK Sør-Trøndelag Avifaunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1994
1995 22 2 LRSK Sør-Trøndelag Statusliste for fugler i Sør-Trøndelag fylke
1995 22 2 J. P. Stav Svala i tekst og tradisjon
1995 22 2 A.-H. Rønning Atlasprosjektet. Nå også for pattedyr
1995 22 2   Småstykker
1995 22 2 Ø. R. Størkersen Ornitologisk ekskursjon til Froan
1995 22 2 K. Aa. Solbakken Referat fra ekskursjon til Sauøya og Halten 3. – 5.6.1995
1995 22 2 Ø. R. Størkersen Reirkasser for fiskemåke
1995 22 2 G. Rudolfsen Manu nasjonalpark, størst i Peru
1995 22 2 J. A. Auran Pilfink på vandring mot nord
1995 22 2 Ø. R. Størkersen Vinteratlas for fugler
1995 22 2 A. Strøm Referat fra ekskursjoner til Storfosna 12. – 14.5 og 29.9 – 1.10.1995
1995 22 2 A. Strøm Referat fra tur til Gaulosen 12.9.1995
1995 22 2   Fotohjørnet
1995 22 2   Ny litteratur
1995 22 2   Nytt siden sist
1995 22 2   Observasjoner
1995 22 1 LRSK Nord-Trøndelag LRSK-rapport for Nord-Trøndelag 1994
1995 22 1 P. Mølnvik Fuglefaunaen i Granabukta, Snåsa kommune
1995 22 1 A. Strøm Våtmarksarbeide i NOF avd. ST
1995 22 1 P. I. Værnesbranden Hammervatnet – en kort presentasjon
1995 22 1 O. Reitan Buvika, et viktig område for fugl
1995 22 1 A. Strøm Åkerbeitende gjess og svaner i Melhus
1995 22 1   Småstykker
1995 22 1 G. Rudolfsen Referat fra NOF/STs ekskursjon til Tautra 25.3.1995
1995 22 1 A. Amundsen Bymarka – en perle for naturelskere
1995 22 1 Ø. R. Størkersen Froskekvekk og spovespill tross sen vår i Trøndelag
1995 22 1 G. Rudolfsen Veifylling i Kråkvågsvaet
1995 22 1 NOF-NT & NOF-ST Med hvilke midler skal fugleforeningene drives?
1995 22 1 T. Haugskott Eilat, Israel mars 1995
1995 22 1   Fotohjørnet
1995 22 1   Nytt siden sist
1995 22 1   Observasjoner
1995 22 Supplement Ø.R. Størkersen Bibliografi for Trøndersk natur 1972 – 1993, vol. 1-20
1994 21 2 LRSK Sør-Trøndelag Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1993
1994 21 2 Ø. R. Størkersen og A. Strøm Vern av våtmark i Sør-Trøndelag
1994 21 2   Småstykker
1994 21 2 J. Helle og A. Strøm Referat fra NOF/ST’s ekskursjon til Storfosna 30.9-2.10.1994.
1994 21 2 R. S. Svendsen Trekk av gjess ved Aursunden
1994 21 2 M. Husby Kortnebbgås hekket i lag med kanadagås i Hammervatnet i 1994.
1994 21 2   Fotohjørnet
1994 21 2   Nytt siden sist
1994 21 2   Fuglelæreren
1994 21 2   Observasjoner
1994 21 1 LRSK Nord-Trøndelag LRSK-rapport for Nord-Trøndelag 1993
1994 21 1 J. A. Auran Vinge-Velvang et fremtidig fuglefredningsområde
1994 21 1 Ø. R. Størkersen Ornitologisk vurdering av Buvika, Skaun kommune
1994 21 1   Småstykker
1994 21 1 A. Haug Overvintrende frosk i myrtjern
1994 21 1 P. A. Værnesbranden Sjelden fugl i fjøset
1994 21 1 G. Bangjord Tilrettelegging i verneområdene i Sør-Trøndelag
1994 21 1 M. Vang Hubro i Levanger sentrum
1994 21 1 T. Kolaas m. fl. Hønsehaukens julemåltid
1994 21 1 Ø. R. Størkersen Verneplan for sjøfugl i Sør-Trøndelag
1994 21 1 T. Kolaas Røsttur sommeren 1993
1994 21 1 P. Mølnvik og I. Lysberg Lovund, fugleøya på Helgeland
1994 21 1   Fotohjørnet
1994 21 1   Nytt siden sist
1994 21 1   Fuglelæreren
1994 21 1   Observasjoner
1993 20 2 LRSK Sør-Trøndelag Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1992
1993 20 2 R. S. Svendsen Vårtrekket av toppand i Glomma mellom Aursunden og Alvdal 1983-87 og 1991.
1993 20 2 J. P. Stav Lokalnavn til besvær!
1993 20 2 M. Myklebust Fugler i Gaulosen 1991-1992
1993 20 2 P. I. Værnesbranden Våtmarksområder i Stjørdalsfjorden direkte truet av utryddelse
1993 20 2   Småstykker
1993 20 2 M. Myklebust Storfosna-ekskursjonen 24.-26.9.93
1993 20 2 M. Myklebust Bilkryss ’93
1993 20 2 G. Rudolfsen World Birdwatch Day 10.10.93
1993 20 2 Ø. R. Størkersen Grasand ”galore” i Gaulosen våren 1993
1993 20 2   Fotohjørnet
1993 20 2   Nytt siden sist
1993 20 2   Fuglelæreren
1993 20 1 T. Haugskott, P.I. Værnesbranden, T.R. Østerås og I.J. Øien LRSK-rapport fra Nord-Trøndelag 1992
1993 20 1 R.S. Svendsen Vårtrekket av vannfugl I vestenden av Aursunden 1983-87 og 1990-92.
1993 20 1 M. Husby Skjæra, litt om overtro og biologi
1993 20 1 P.I. Værnesbranden Trøite ringmerkingsstasjon årsrapport 1992
1993 20 1 Ø. R. Størkersen Ding Darking et paradis i Florida
1993 20 1   Småstykker
1993 20 1 P. Mølnvik Vår på Gran i Snåsa
1993 20 1 P. I. Værnesbranden Fugle i gamle dage!
1993 20 1 T. Aarvak Elvekonge, kvernkall, straumhest, vassokse og tussefugl
1993 20 1 Ø. R. Størkersen Cramp-kurs i NOF/Sør-Trøndelag
1993 20 1   Ny litteratur
1993 20 1   Fotohjørnet
1993 20 1   Nytt siden sist
1993 20 1   Fuglelæreren
1992 19 2 LRSK Sør-Trøndelag Faunistisk rapport fra Sør Trøndelag 1991
1992 19 2 T. R. Østerås Halsøen: Et viktig våtmarksområde i Stjørdal; ornitologiske registreringer.
1992 19 2 Ø. R. Størkersen Det europeisk fugleatlas snart ferdig
1992 19 2 P. I. Værnesbranden Trøite ringmerkingsstasjon rapport for 1989-1991
1992 19 2 G. Bangjord og A. Espelien Vannfuglregistreringer ved Jonsvatnet
1992 19 2 Ø. R. Størkersen Ekskursjon til Jonsvatnet 7.11.1992
1992 19 2   Ny litteratur
1992 19 2   Fotohjørnet
1992 19 2   Nytt siden sist
1992 19 2   Fuglelæreren
1992 19 1 A. Folvik Rapport fra virksomheten ved Trøite ringmerkingsstasjon 1984-1988
1992 19 1 T. Nygård Vintertellingene i Trondheimsfjorden 1977-1991
1992 19 1 LRSK Nord-Trøndelag LRSK-rapport for Nord-Trøndelag 1991
1992 19 1   Fotohjørnet
1992 19 1   Nytt siden sist
1992 19 1   Fuglelæreren
1991 18 2 LRSK Sør-Trøndelag Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1990
1991 18 2 T. Haugskott Fuglefaunaen i Falstadbukta, Alfnesfjæra, Eidsbotn, Tynesfjæra, Rinnleiret, Ørin og Tronesbukta, Levanger og Verdal kommuner i Nord-Trøndelag
1991 18 2 Ø. R. Størkersen Kontroller og gjenfunn av fugl merket av Ringmerkingsgruppe Sør-Trøndelag
1991 18 2 P. I. Værnesbranden Sivsangeren i Sør-Trøndelag
1991 18 2 Ø. R. Størkersen Naturstudiar på Fornebu og Nordre Øyeren
1991 18 2 S. Myrberget Halsmerking av kanadagås
1991 18 2 G. Holt Nærkontakt av første grad
1991 18 2 T. Haugskott Sklinna, Nord-Trøndelags svar på Utsira
1991 18 2 Ø. R. Størkersen Umoralsk jakt på Gaulosen
1991 18 2   Debatt
1991 18 2   Fotohjørnet
1991 18 2   Nytt siden sist
1991 18 2   Fuglelæreren
1991 18 1 LRSK Nord-Trøndelag Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1990
1991 18 1 Ø. R. Størkersen Vern av edelløvskog i Sør-Trøndelag
1991 18 1 Ø. R. Størkersen Fugleobservasjoner fra Gaulosen 1989 – 1990
1991 18 1 I. Ree Fuglefaunaen i områdene langs Gaula på strekningen Losahammår’n – Haga bru
1991 18 1 P. I. Værnesbranden Dvergloen vanligere enn vi tror?
1991 18 1 P. I. Værnesbranden Rørsanger på ville veier
1991 18 1 T. O. Nordvik Jubel på do!
1991 18 1 I. Ree Forekomst av bever på Hovin
1991 18 1 Ø. R. Størkersen Nytt fugletårn ved Hammervatnet, Åsen
1991 18 1 A. Kvendbø Endelig juniorklubb i Trondheim
1991 18 1   Fotohjørnet
1991 18 1   Nytt siden sist
1990 17 2 LRSK Sør-Trøndelag Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag 1989
1990 17 2 Ø. R. Størkersen Vern av barskog i Sør-Trøndelag
1990 17 2 B. Broen Holtvatna naturreservat
1990 17 2 Ø. R. Størkersen Ornitologisk rapport fra Sølendet naturreservat, Røros
1990 17 2 F. Falkenberg Status for tyrkerdua i Trøndelag i perioden 1989 – 1990
1990 17 2   Fotohjørnet
1990 17 2   Fotogalleriet
1990 17 2   Informasjon, opprop
1990 17 2   Fuglelæreren
1990 17 1 LRSK Nord-Trøndelag Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1989
1990 17 1 Frode Falkenberg Tårnfalkhekking på Kystad 1989
1990 17 1 Øystein R. Størkersen og Georg Bangjord Status for hvitryggspetten i Trøndelag
1990 17 1 Erlend Kristiansen og Kristian Overskaug Litt om hubroen
1990 17 1 Øystein R. Størkersen I orkideenes verden
1990 17 1   Made in Japan: Århundrets mest seriøse teleskoptest
1990 17 1 Øystein R. Størkersen Vekslinger i kornkråkekoloniene i Trondheim, status 1989
1990 17 1 Øystein R. Størkersen Nye hekkeplasser for horndykker i Sør-Trøndelag
1990 17 1   Fotohjørnet
1990 17 1   Meisehjørnet
1990 17 1   Opprop
1990 17 1   Tegnelæreren
1989 16 4 LRSK Sør-Trøndelag Faunistisk rapport fra Sør-Trøndelag.1988
1989 16 4 Stein Are Sæther Ankomsttider for trekkfugl i Trøndelag i 1987 og 1988,
1989 16 4   Småstykker
1989 16 4 Stein Are Sæther Teist-prosjektet på Halten
1989 16 4 Bård Nyberg Titran-tur 1-3/9 1989
1989 16 4   Fotohjørnet
1989 16 4   Meisehjørnet
1989 16 4   Opprop: Skatval-landet og Gaulosen
1989 16 4   Fuglelæreren
1989 16 4   Møter våren 1990 i NOF avd. Sør-Trøndelag
1989 16 3 Øystein R. Størkersen Status for åkerriksa i Trøndelag
1989 16 3 Jostein Sandvik Kanadagåsa i Trøndelag
1989 16 3 Øystein R. Størkersen Kort orientering om naturstudier i Ørlandets våtmarker
1989 16 3   Fotohjørnet
1989 16 3   TN informerer
1989 16 3   Opprop: Nord-Fosen, tyrkerduer
1989 16 3   Siste nytt
1989 16 3   Fuglelæreren
1989 16 2 Asbjørn Folvik Vikanbukta
1989 16 2 Tom Roger Østerås Notater fra fuglelivet på et industriområde
1989 16 2   Steinkjer lokallag, NOF/NT's nyeste tilskudd
1989 16 2   Prosjektstatus for dobbeltbekkasin
1989 16 2   Fotohjørnet
1989 16 2   TN informerer
1989 16 2   Fuglevakta
1989 16 2   Opprop: Tyrkerduer
1989 16 2   Fuglelæren
1989 16 1   Jubileumsmøte i NOF Sør-Trøndelag
1989 16 1 Øystein R. Størkersen NOF/Sør-Trøndelag 30 år. En historisk oppsummering.
1989 16 1 Per Inge Værnesbranden Sandfærhus, et trua område.
1989 16 1 Øyvind Spjøtvoll, Per Gustav Thingstad og Geir Vie Faunistisk rapport fra LRSK/Nord-Trøndelag 1988.
1989 16 1 Georg Bangjord, Øystein R. Størkersen og Stein Are Sæther LRSK/Sør-Trøndelag orienterer.
1989 16 1 Arne Follestad Halsmerkede grågjess.
1989 16 1   Småstykker
1989 16 1 Atle Helge Quale Vinterhekking av bydue i Trondheim.
1989 16 1 Per Inge Værnesbranden Havørndrama på Tautra.
1989 16 1 Atle Helge Quale Referat fra Halten-turen 10. – 11.9.1988
1989 16 1 Frode Falkenberg Helgetur til Halten.
1988 15 4 Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden Vinterfugltelling av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1979 - 1988
1988 15 4 Ø.R. Størkersen og T. Haugskott Fugleobservasjoner fra Gaulosen 1982 - 1988
1988 15 4 P.G. Thingstad Energiforsyningen som skadefaktor for fuglelivet
1988 15 4   Småstykker
1988 15 4   Fotohjørnet
1988 15 4   Siste nytt
1988 15 4   Fuglelæreren
1988 15 3 P.G. Thingstad Ny landsplan for nasjonalparker - midtnorske områder (1)
1988 15 3 S. Barstow Norsk vinterfuglelling
1988 15 3   Småstykker
1988 15 3   Fotohjørnet
1988 15 3   Fuglelæreren
1988 15 3   Siste nytt
1988 15 2 Jostein Sandvik, Otto Frengen og Svein Håkon Lorentsen Faunistisk rapport fra ST 1985 og 1986
1988 15 2 Nils Røv, Morten Ekker og Otto Frengen Tellinger av havert på Melsteinen, Sør-Trøndelag 1987
1988 15 2 Stein Are Sæther Årsøya Fuglestasjon 1987
1988 15 2   Småstykker
1988 15 2   Fotohjørnet
1988 15 2   Fuglelæreren
1988 15 2   Siste nytt
1988 15 1 Per Gustav Thingstad, Øyvind Spjøtvoll og Geir Erik Vie Faunistisk rapport fra NT 1987
1988 15 1 Svein Håkon Lorentsen Rapport fra ringmerkingsgruppa ST
1988 15 1 Per Inge Værnesbranden Artig møte med spurveugle
1988 15 1 Thomas Evjen Fasan i Meråker
1988 15 1   Opprop
1988 15 1   Fotohjørnet
1988 15 1   Fuglelæreren
1988 15 1   Siste nytt
1988 15 Supplement T. Haugskott Ornitologisk rapport fra Rinnleiret og områdene ved Verdalselvas utløp, levanger og Verdal kommuner, 1988
1987 14 4 Stein Are Sæther Skogdua i Trøndelag
1987 14 4 Øystein R. Størkersen Mer om kornkråka
1987 14 4   Nye bøker
1987 14 4   Fotohjørnet
1987 14 4   Verv nye medlemmer i NOF
1987 14 4   Fuglelæreren
1987 14 4   Siste nytt
1987 14 3 Thomas Holsberg Fåglar och ornitologi i Jämtland – Härjedalen
1987 14 3 Øystein R. Størkersen Atlasprosjektet snart i havn
1987 14 3 Asbjørn Folvik Observasjoner av trekkende storskarv i innlandet
1987 14 3   Fotohjørnet
1987 14 3   Siste nytt
1987 14 3   Fuglelæreren
1987 14 2 G. Bangjord Fenologiske registreringer fra Trøndelag våren 1986
1987 14 2 G. Holt Storfiskere i Bymarka
1987 14 2 E. Hugnes Islandsand ny art i Sør-Trøndelag
1987 14 2 T.O. Nordvik Buskskvett med talefeil
1987 14 2   Årsøya fuglestasjon informerer
1987 14 2   Fotohjørnet
1987 14 2   Siste nytt
1987 14 2   Fuglelæreren
1987 14 1 Øystein R. Størkersen Nøttekråkeinvasjon i Trøndelag høsten 1985
1987 14 1 Geir Erik Vie, Øyvind Spjøtvoll og Per Gustav Thingstad Faunistisk rapport fra Nord-Trøndelag 1984-1986
1987 14 1 Øystein R. Størkersen NOF Trondheim lokallag’s ekskursjon til Storfosna 1-2.11.1986
1987 14 1 Jon Kristian Skei Gjerdesmettreir høyt i grantre.
1987 14 1 Per Inge Værnesbranden Vårtrekk av gråstrupedykker
1987 14 1   Nye bøker
1987 14 1   Fotohjørnet
1987 14 1   Den 6. Nordiske ornitologiske kongress, Røros
1987 14 1   NOF’s årsmøte 1987
1987 14 1   Siste nytt
1987 14 1   Fuglelæreren
1986 13 4 S.A. Sæther Stillitsen i Trøndelag
1986 13 4 P.J. Tømmerås Prosjekt hønsehauk i Trøndelag 1985
1986 13 4 G. Bangjord Hekkebestanden av kornkråke i Trøndelag
1986 13 4   Småstykker
1986 13 4 K.A. Aune og P.I. Værnesbranden Dialektnavn på fugler
1986 13 4 Ø.R. Størkersen Tre fuglelokaliteter i Trøndelag
1986 13 4   Fotohjørnet
1986 13 4   Siste nytt
1986 13 4   Fuglelæreren
1986 13 3 K. Frafjord Fjellrev
1986 13 3 K. Krogstad Rapport fra Nord-Trøndelag ringmerkingsgruppe
1986 13 3   Småstykker
1986 13 3 E. Bakhøy Rådyr og kongeørn
1986 13 3 Stjørdal Feltbiologiske Forening Fugleliv i desember
1986 13 3 Ø.R. Størkersen Nye kolonier av kornkråke i Trondheim
1986 13 3 M. Stokke Trøite ringmerkingsstasjon 1985
1986 13 3 K.A. Aune Lomvi i kråkereir
1986 13 3 K. Krogstad Registrering av hekkebestanden av skjære i Stjørdal sentrum
1986 13 3 K. Krogstad Ringmerkingsaktiviteten i Stjørdal 1.1.
1986 13 3 K.A. Aune Uheldig andejeger
1986 13 3   Opprop: Canadagås
1986 13 3   Fotohjørnet
1986 13 3   Siste nytt
1986 13 3   Fuglelæreren
1986 13 2 G. Bangjord Myrhauken i Trøndelag
1986 13 2 Ø.R. Størkersen og P.G. Thingstad Atlasprosjektet
1986 13 2 S.O. Johansen Aerobiologi og pollenvarsel
1986 13 2   Orientering fra LRSK Sør-Trøndelag
1986 13 2   Småstykker
1986 13 2 G. Holt Fugl som byggesett
1986 13 2   Fotohjørnet/Foreningsnytt
1986 13 2   Fuglelæreren
1986 13 2   Siste nytt
1986 13 1 Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden Vintertellinger i Trondheimsfjorden 1985
1986 13 1 H. Etnestad og G. Rofstad Noen notater om hønsehaukens hekkebiologi
1986 13 1 G. Bangjord Vårtrekket 1985
1986 13 1   Debatt
1986 13 1   Fotohjørnet
1986 13 1   Foreningsnytt
1986 13 1   Nye bøker
1986 13 1   Småstykker
1986 13 1   Siste nytt
1985 12 3/4 B. Bredesen Fugl/fly-problematikk på Værnes
1985 12 3/4 Ø.R. Størkersen Feltbestemming av unge joer
1985 12 3/4 E. Hugnes og T. Nordvik Vårtrekket i Gaulosen 1985
1985 12 3/4 G. Bangjord Litt om ugler i Trøndelag
1985 12 3/4 A. Espelien og Ø.R. Størkersen Ringgås i Trøndelag
1985 12 3/4   Småstykker
1985 12 3/4 T. Nordvik Stripegås på Gaulosen
1985 12 3/4 Ø.R. Størkersen Aldri kjedelig på NOF-tur!
1985 12 3/4 G. Bangjord Hekkende dvergfalk på bakken
1985 12 3/4   Fotohjørnet
1985 12 3/4   Siste nytt
1985 12 2 Ø.R. Størkersen Fuglelokaliteter i Trøndelag. Del 3. Innlandslokaliteter
1985 12 2 G. Bangjord Vårtrekk -84
1985 12 2 B.Ø. Bredesen Fly/fugl – problematikken
1985 12 2   Debatt
1985 12 2 A. Forseth Oreskogen langs Gaula
1985 12 2 B. Sæther Vassdragsnatur og veibygging
1985 12 2 A. Moksnes Oreskogen langs vassdraga – dyreliv og naturvern
1985 12 2 T. Klokk Oreskogen i Trøndelag
1985 12 2   Småstykker
1985 12 2 R. Nilsson Sitronerle observert for første gang i Trøndelag
1985 12 2 P. Jordhøy Innlandstrekk av storskarv
1985 12 2   Årsøya Fuglestasjon
1985 12 2   Siste nytt
1985 12 2   Fotohjørnet
1985 12 1 Ø.R. Størkersen Haukugle 1983/84 i Trøndelag. Og noe om dens biologi.
1985 12 1 G. Bangjord Ranheimsfjæra
1985 12 1 Ø.R. Størkersen og P.G. Thingstad Atlasprosjektet i Trøndelag, situasjonsrapport før siste feltsesong
1985 12 1 J. Sandvik Årsøya fuglestasjon. Rapport fra aktiviteten høsten 1984
1985 12 1   Småstykker
1985 12 1   Havsfugl ved Titran, Frøya
1985 12 1   Fuglekikking om vinteren
1985 12 1   Nye hekkefunn av dverglo i Trøndelag
1985 12 1   Registrering av hønsehauk
1985 12 1   Fotohjørnet
1985 12 1   Opprop
1985 12 1   Siste nytt
1984 11 4 O. Frengen, K.A. Furunes, T. Kvam, T. Nygård og N. Røv Vintertellinger av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1984
1984 11 4 K. Einvik og K. Knutsen Befaring i Hestkjølenområdet, Lierne 17.-19.juli 1984
1984 11 4 G. Bangjord Rotvollbukta
1984 11 4 G. Holt Luftakrobater i og utenfor trøndelag
1984 11 4 G. Holt Evig rundgang
1984 11 4   Småstykker
1984 11 4 P.I. Værnesbranden Tidlig hekking hos kattugle
1984 11 4 Ø.R. Størkersen Asfalt-tjeld
1984 11 4 E. Hugnes Virker kanadagåsa tiltrekkende på andre gjess
1984 11 4   Rettelser
1984 11 4   Konkurransebildet
1984 11 4   Opprop
1984 11 4   Nye bøker
1984 11 4   Siste nytt
1984 11 3 Ø. Spjøtvoll, P.G. Thingstad og G.E. Vie Fuglefaunaen i Nord-Trøndelag status pr. 1.1.1984. LRSK.
1984 11 3 Ø.R. Størkersen Forekomsten av skjeand og knekkand i Trøndelag
1984 11 3 G. Bangjord Vårtrekket 1983
1984 11 3 J. Andersen Gaula, et vassdrag med en unik elvebreddfauna
1984 11 3   Debatt
1984 11 3 A.Thingstad Hva skjer med Eidsbotn?
1984 11 3   Småstykker
1984 11 3 J.E. Larsen Rødstjert i uglekassen
1984 11 3 I. Kirkvold Jaktfalk som eggpredator
1984 11 3 P.I. Værnesbranden Uvanlig reirplassering hos fossekall
1984 11 3   Konskurransebildet
1984 11 3   Foreningsnytt
1984 11 3   Opprop
1984 11 3   Siste nytt
1984 11 2 Ø.R. Størkersen Fuglelokaliteter i Trøndelag. Del 2. Lavlandslokaliteter
1984 11 2 P.G. Thingstad Aetsbestemmelse av rødnebbterne og makrellterne
1984 11 2 P.G. Thingstad Forekomsten av rødnebbterne og makrellterne i Trøndelag
1984 11 2 Ø.R. Størkersen Eidsbotn – quo vadis?
1984 11 2 T.Aa. Ekker Informasjonsbrosjyren om naturvernområder i Sør-Trøndelag
1984 11 2 Ø.R. Størkersen En botanisk vandretur langs strandbergene på Lade
1984 11 2 Ø.R. Størkersen Ringve botaniske hage, Trondheim
1984 11 2 G. Holt Tang og tare som råstoff
1984 11 2   Småstykker
1984 11 2 G.L. Aune Kråke som hamstrer
1984 11 2 Ø.R. Størkersen Skjære gjemmer mat i snøen
1984 11 2   Konkurransebildet
1984 11 2   Siste nytt
1984 11 2   Rettelser
1984 11 2   Opprop
1984 11 1 Red. Kristen Krogh, æresmedlem i NOF/ST, tildelt naturvernrådets hedersrose
1984 11 1 Ø.R. Størkersen, G. Bangjord, S. Barstow og M. Eikland Fylkesrapporten for Sør-Trøndelag 1983
1984 11 1 T.R. Østerås Observasjoner av myrsnipe og dvergsnipe på Halsøen, Stjørdal
1984 11 1 NOF-Stjørdal lokallag Observasjoner fra Stjørdal
1984 11 1 Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden Sjøfugltellinger i Trondheimsfjorden 1983
1984 11 1 Ø.R. Størkersen og P.G. Thingstad Buskspurvens utbredelse i Trøndelag. Status fra Atlasprosjektet pr 1.1.1984
1984 11 1   Småstykker
1984 11 1 G. Bangjord Fugledøden på Halten
1984 11 1 T.R. Østerås Trekrypere i fuglekasser
1984 11 1   Opprop
1984 11 1   Nye bøker
1984 11 1   Foreningsnytt
1984 11 1   Konkurranse
1984 11 Supplement Ø.R. Størkersen Ornitologisk rapport fra Leangenbukta, Trondheim 1965-1982
1983 10 4 Ø.R. Størkersen Fuglebiotoper i Trøndelag
1983 10 4 G. Holt Blir 1980-årene oppdrettets tiår i Trøndelag
1983 10 4 G. Holt Smås kjell med lang historie
1983 10 4 J. Bergin og P.H. Pedersen Prøveprosjekt jegerprøve 1983 og 1984 i Nord-Trøndelag
1983 10 4 V. Ree og P.J. Schei Stasjonssjefen på Fair Isle Bird Observatory på foredragsturne i Norden
1983 10 4   Opprop: Haukugle – LRSK – Fylkesrapport for Sør-Trøndelag
1983 10 4   Småstykker
1983 10 4 G. Holt Sprell levende ugle
1983 10 4 Ø.R. Størkersen Merkelig hekkeplass for tjeld
1983 10 4 M. Husby Tjeldreir i bergvegg
1983 10 4 J.E. Kjøsnes Usedvanlig stort silandkull
1983 10 4 A. Eriksen Trekryper i fuglekasse
1983 10 4 Ø.R. Størkersen Mink tar ærfugl
1983 10 4 M. Husby Flytende makrellternereir
1983 10 4   Fågeltidsskriftspaket
1983 10 4   Julenøtt
1983 10 3 G. Holt Refleksjoner om en regnbyge
1983 10 3 NOF-Stjørdal lokallag Observasjoner fra Stjørdal
1983 10 3 G. Holt Fjæreekskursjon i oljealderen
1983 10 3 J.I. Øien Svartterne sett på Tautra og Hammervatnet samtidig
1983 10 3 M. Husby Mer svartterne
1983 10 3 G. Holt Om behovet for natur i byen
1983 10 3 G. Holt Hengende hager mellom himmel og hav
1983 10 3   Småstykker
1983 10 3 J.E. Kjøsnes Celebert besøk i Leksvik; Nattergal
1983 10 3 M. Husby Hubro i Trondheim
1983 10 3 M. Husby Sverdfisk i Buvika
1983 10 3 M. Rotnes Flaggermus som flyr om dagen
1983 10 3 M. Husby Kjøttmeis med tre kull
1983 10 3   Salgsavdelingen
1983 10 2 S-H. Lorentsen Hekkebestand av ærfugl og gravand i Trondheimsfjorden
1983 10 2 G. Holt Sølvblanke riddere og irrgrønne gressganger
1983 10 2 Ø.R. Størkersen Referat fra Englandsturen
1983 10 2 G. Bangjord og J. Sandvik Vårobservasjoner fra Sør-Trøndelag
1983 10 2 E.N. Hegseth Blåskjellforgiftning
1983 10 2 G. Holt Til værs etter egg
1983 10 2 Ø.R. Størkersen Opprop-nytter det?
1983 10 2   Debatt
1983 10 2 M. Pedersen Kraftkrisa – når kommer den?
1983 10 2   Småstykker
1983 10 2 P.G. Thingstad Atlas-prosjektet i Nord-Trøndelag
1983 10 2 J.E. Kjøsnes Sen observasjon av linerle
1983 10 2 M.F. Winness Vinterobservasjoner fra ytre Trondheimsfjord-området
1983 10 2 P.T. Smiseth Sene høstobservasjoner fra Skogn
1983 10 2 J. Sandvik Ringmerket spurvehauk funnet i Stjørdal
1983 10 2   Nye bøker
1983 10 1 T. Kvam Gaupa i Trøndelag
1983 10 1 G. Holt Under snødekket er det telen som bestemmer
1983 10 1 Ø.R. Størkersen, P.G. Thingstad Meisefamiliens utbredelse i Trøndelag. Status for Atlas-prosjektet pr. 1.1.1983
1983 10 1 E. Røtnes Dyrespor og sportegn. 3 - Ekskrementer og gulpeboller
1983 10 1 Ø.R. Størkersen Referat fra høstens tur til Halten
1983 10 1 J. Sandvik, O. Frengen og J. Suul Orientering fra LRSK Sør-Trøndelag
1983 10 1 Ø.R. Størkersen Litt om hønsehauken
1983 10 1 T. Nygård To historier fra Snåsafjella
1983 10 1 P.G. Thingstad Debatt: Kraftkrisa
1983 10 1   Salgsavdelingen
1983 10 1   Orientering til forfatterne
1983 10 Supplement S-H. Lorentsen og G. Bangjord Ornitologiske registreringer i Grilstadfjæra, Trondheim
1982 9 4 O. Frengen, K.A. Furunes, T. Kvam, T. Nygård og N. Røv Sjøfugltellinger i Trondheimsfjorden 1982
1982 9 4   Opprop: Knekkand og skjeand
1982 9 4 K. Krogstad Norsk vinterfugltelling – vinteratlas
1982 9 4 R. Pettersen Fugleholker en fin hobby
1982 9 4 G. Holt Veiskjæringer forteller geologisk historie
1982 9 4 E. Røtnes Dyrespor og sportegn. 2-fotavtrykk
1982 9 4 LRSK Nord-Trøndelag Eldre upubliserte fugleobservasjoner
1982 9 4 Ø.R. Størkersen Fylkesrapport for Sør-Trøndelag 1983
1982 9 4   Debatt
1982 9 4 S.H. Lorentsen Kjøttmeis invalidisert av ringmerking
1982 9 4 O. Vie Kjøttmeis invalidisert av ringmerking
1982 9 4   Småstykker
1982 9 4 G. Lindberg Ringmerket tjeld funnet
1982 9 4 M. Husby Ringmerket hettemåke
1982 9 4 P.I. Værnesbranden Knekkand i Stjørdal
1982 9 4   Opprop: Raste- og overvintringsplasser for svaner
1982 9 4   Vinteratlas 1982-1983
1982 9 3 J. Lorentsen Rapport fra et våtmarksområde i Steinkjer og Inderøy kommune
1982 9 3 E. Røtnes Dyrespor og sportegn. 1-Spisespor
1982 9 3 E. Skjennald Fugler som individualister
1982 9 3 G. Holt Aldri så kaldt at det ikke er godt for noen
1982 9 3   Småstykker
1982 9 3 M. Husby Stærbestanden i 1982
1982 9 3 K.O. Skage og K. H. Olsen Ringmerking av fugler
1982 9 3 J. Sandvik Stort kjøttmeisreir
1982 9 3 K.N. Klevsand Kjøttmeis invalidisert av ringmerking
1982 9 3 A.Cleve Fargemerkingsprosjekt på måkeunger i Telemark fra 1982
1982 9 3   Nordisk Ornitologisk Kongress 1983
1982 9 2 M. Husby Fasan i Trondheim
1982 9 2 K. Krogstad Gresshoppesanger er observert for tredje gang i Nord-Tr.lag
1982 9 2 I.M. Djupedal Fjellreven - en truet dyreart
1982 9 2 M. Husby Hekkende stærbestand i Tørndelag - 1970 - 1981
1982 9 2   Opprop: Stær
1982 9 2 G. Holt Sopp i sjøvann - lite kjent, men svært nyttig
1982 9 2 D. Dolmen Finnes spissnutet frosk i Trøndelag
1982 9 2 K. Krogstad Operasjon svane - 81
1982 9 2   Småstykker
1982 9 1 Ø.R. Størkersen Første hekkefunn av dverglo i Sør-Trøndelag
1982 9 1 E. Sakshaug Vassdragsregulering og liv i hav
1982 9 1 M. Husby Politikere og oljevern
1982 9 1 O. Rygh og P.G. Thingstad Atlasprosjektet i Trøndelag
1982 9 1 A.Moen Exit Innerdalen
1982 9 1 N. Røv Tellinger av havertunger på Trøndelagskysten 1981
1982 9 1 Ø. Lorentsen Kjøttmeisreir bygd av rådyrhår
1982 9 1 O. Nyrønning og R. Evensen Sene høstobservasjoner
1982 9 1 R. Evensen Gaulosenplanen
1982 9 1 R. Pettersen Snåsavann ringmerkingsstasjon
1982 9 1   Innhold og index TN årgang 8
1982 9 Supplement S-H. Lorentsen og G. Bangjord Ornitologiske registreringer i Gaulosen, Melhus og Trondheim kommuner, 1975-1981.
1982 9 Supplement LRSK Nord-Trøndelag: P.G. Thingstad, Ø. Spjøtvoll og G.E. Vie Fuglefaunaen i Nord-Trøndelag fra 1970 til og med 1980.
1981 8 4 J. Sandvik Spesialisert næringsvalg hos fiskemåke
1981 8 4 Ø. Lorentsen Konkurranse om reirplass mellom hettemåke, fiskemåke og makrellterne
1981 8 4 H. Munthe-Kaas Lund Vannfuglnotater fra Rørosområdet
1981 8 4   STNV – formannen har ordet
1981 8 4 E. Stabell Uvettig bymarkpolitikk
1981 8 4 T. Skovseth Grønn dag i Bymarka
1981 8 4 Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden Sjøfugltelling i Trondheimsfjorden 1981
1981 8 4 C.S. Bjørstedt Lyst til å lære?
1981 8 4 Ø. Lorentsen Måkereir i tre
1981 8 4 O. Vie Noen inntrykk fra årets storekskursjon
1981 8 4   Opprop
1981 8 3 T. Haugskott Rinnleiret – klassisk naturperle
1981 8 3 L. Strøm Bli kjent tur
1981 8 3 P.O. Tveita Ny formann i Norges Naturvernforbund
1981 8 3   Småstykker
1981 8 3   Vinterfugltellinger
1981 8 3   Tamdue med nylonsnøre rundt begge beina
1981 8 3   Naturvernere i Trondheim
1981 8 3   Hvorfor gjør vi det?
1981 8 3 M. Husby Funn av eldre klappfeller i Åsen-Skatval området
1981 8 3   Opprop: Stærbestanden i Trøndelag
1981 8 3   Index TN 1980
1981 8 2 J. Suul Bestanden av hettemåke i Sør-Trøndelag
1981 8 2 H. Krogstad, G. Rofstad og J. Sandvik Vintererle i Trøndelag
1981 8 2 P.G. Thingstad Sandøla/Luru – Forra: En kommentar
1981 8 2 K.A. Furunes Sandøla
1981 8 2 O. Bergersen Masseopptreden av tistelsommerfugl og admiral sommeren 1980
1981 8 2 O. Rygh & P.G. Thingstad Atlasprosjektet i Trøndelag
1981 8 2   Opprop
1981 8 1 O. Rygh Krysning mellom stjertand og stokkand på Rinnleiret, Verdal
1981 8 1 M. Husby og R. Pettersen Oljetragedie i Åsenfjorden
1981 8 1 I. Værnesbranden Fjellrev
1981 8 1 P.I. Værnesbranden Sandfærhus, et marint våtmarksområde foreslått utlagt som naturreservat
1981 8 1 O. Vie Lappspovetrekk i Trøndelag
1981 8 1 K. Krogstad Opprop – nytter det?
1981 8 1 N. Røv Forvaltningen av våre kystseler
1981 8 1 C.S. Bjørnstedt Dystre utsikter
1981 8 1   Småstykker
1980 7 4 M. Ekker Klappmyss på Otterøya
1980 7 4 I. Værnesbranden Bjørn i Stjørdalen
1980 7 4 R. Pettersen Storleiret, et av mange små, truede våtmarksområder
1980 7 4 S. Bjørnung Innerdalsaksjonen, et intervju
1980 7 4 S. Bjørnung Dramatikk i Innerdalen
1980 7 4 NOF’s styre Norsk Fuglevernsfond
1980 7 4 P.G. Thingstad Blåstrupen – en art i ekspansjon i Trøndelag
1980 7 4 O. Rygh Silandas og laksandas hekkeutbredelse i Trøndelag
1980 7 4 Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden Vintertellinger av sjøfugl i Trondheimsfjorden 1980
1980 7 3 N. Røv og O. Frengen Villmark på kysten av Trøndelag og Sør-Helgeland
1980 7 3 K. Krogstad Sidensvans i Trøndelag høsten 1979 og vinteren 1979/80
1980 7 3 F. Heitkøtter Skaparverk eller kraftverk
1980 7 3 S.E. Ringen Hvor bor medlemene av NTNV?
1980 7 3 S.E. Ringen Børgefjell – klassisk naturperle nr. 1
1980 7 3 A. Lauvås Nok en suksess!
1980 7 3 E. Senstad Økologisk kystkartlegging
1980 7 3 Ø. Lorentsen Nyetablert hekkemåkekoloni i Beitstadfjorden
1980 7 3 A. Johansen Søkelys på organisasjonsmønsteret i NNV
1980 7 3   Småstykker
1980 7 3 J. Suul Canadagjessene i Buvika
1980 7 3 J.E. Kjøsnes Observasjon av trane
1980 7 3 R. Johannesen Sør-Libanon, våren 1980
1980 7 3 J.A. Sæther Skal halvdøde fugler få en sjanse?
1980 7 3   Bokanmeldelse
1980 7 3   Opprop
1980 7 3   Uttalelse om våtmarksplanene for Sør-Trøndelag
1980 7 2 T. Nygård Sklinna, sjøfuglenes utpost mot oljen
1980 7 2 O. Hansen Insektsamling
1980 7 2 S.E. Ringen Naturvern og prioritering/Sandøla og Forra
1980 7 2 LRSK Trøndelag Orientering fra LRSK i Trøndelag
1980 7 2 C.S. Bjørstedt Natur og ungdom i Trøndelag
1980 7 2 O. Huke Energisparing – nytter det?
1980 7 2 O. Huke Energiprognoser
1980 7 2 A. Indahl Våreventyr
1980 7 2   Småstykker
1980 7 2 S.E. Ringen Slaktoffer på fire – slakter på to
1980 7 2 G. Evjen Norsk vern av Skalstufjellet
1980 7 2   Møtereferater
1980 7 2   Index TN 1977-1979
1980 7 1 J. Suul Utkast til verneplan for våtmarksområder i Sør-Trøndelag
1980 7 1 B.F. Moen Lokallagsarbeid og utvikling
1980 7 1 J. Suul Gerhard Schøning’s besøk på Tautra i 1774
1980 7 1 O. Huke Viltstellet og naturvernet
1980 7 1 G. Vie Presentasjon av ringmerkingsgruppe Nord-Trøndelag
1980 7 1 O. Huke Skogbruket-sprøyting-naturvern
1980 7 1 N. Røv Fredning av Froøyene
1980 7 1   Småstykker
1980 7 1   Kaie som eggrøver
1980 7 1   Hubro i Levanger
1980 7 1   Hekkelokaliteter for horndykker i Sør-Trøndelag
1980 7 1   Uvanlig byttedyr for havørn
1980 7 1   Index TN 1972-1979
1980 7 Supplement P.G. Thingstad og O. Rygh Atlasprosjektet i Trøndelag. Situasjonsrapport pr. 10.2.1980.
1979 6 4 A.Tingstad Verneplan for våtmarker i Nord-Trøndelag
1979 6 4 Sjøfuglutvalget for Trondheimsfjorden Rapport fra sjøfugltellingene i Trondheimsfjorden 1979
1979 6 4 J. Sandvik Hvor bor NOF-medlemmene i Trøndelag?
1979 6 4 NOF Verdal lokallag Ekskursjonsrapport Vega 16.-17.juni 1979
1979 6 4 S.H. Lorentsen og G. Bangjord Rapport fra forundersøkelsene av mytebestanden av ærfugl i Trondheimsfjorden, august 1979
1979 6 4   Opprop: Sidensvans
1979 6 4 M. Dørum Opservasjon av grevling
1979 6 4 H. Fabritius ”Plageånder”
1979 6 4 E. Aune Vinterobservasjoner av rovfugl i Levanger
1979 6 4 J. Antonsen Rapport fra fire vårvintertellinger av sjøfugl ved Vega, 1979
1979 6 4 I. Tømmerås Uvanlige byttedyr hos fjellvåk
1979 6 4   Index TN 1972-1974
1979 6 3 A. Hamstad Grevlingobservasjoner i trøndelag
1979 6 3 T. Alvheim Kamelhalsflue
1979 6 3 N. Røv Oljesøl på trøndelagskysten
1979 6 3 O. Rygh Atlasprosjektet
1979 6 3   NOF N-Tr.lag, lokallag
1979 6 3 P.G. Thingstad Rapport nr. 2 fra LRSK, Nord-Trøndelag
1979 6 3 P.G. Thingstad Våre små plageånder
1979 6 3 K. Feldsted Litt om samling
1979 6 3 J. Suul Utsetting av fasan og rapphøns på Storfosen og Tarva
1979 6 3   Småstykker
1979 6 2 T. Alvheim Hoppeedderkoppen
1979 6 2 O. Rygh Vårobservasjoner NT
1979 6 2 S. Bretten Hosensand
1979 6 2 S. Ringen En feltornitologs hverdag
1979 6 2 B. Larsson Grashopper i Trøndelag – en billednøkkel
1979 6 2 D. Refseth Entomologisk forening
1979 6 2 D. Refseth Innsektfangst med fallfeller
1979 6 2 J.V. Arnekleiv Oljeutslipp og oljevernberedskap
1979 6 2 NOF avd. Nord Trøndelag Informasjon
1979 6 2 D. Langfjæran & P.G. Thingstad Atlasprosjektet i Trøndelag
1979 6 2   Opprop
1979 6 2   Kornkråke
1979 6 2   Trekkende fugleflokker/radar
1979 6 2   Hettemåke
1979 6 2   Kråker med gule ”plastfjær”
1979 6 1 T. Klokk Klåved
1979 6 1 J.B. Jordal Barkbiller i Trøndelag
1979 6 1 A. Hamstad Noen iakttagelser av grankorsnebb
1979 6 1 J.A. Sæther Spurveugla slo til ved foringsbrettet
1979 6 1 D. Refseth Entomologisk forening – møteprogram våren 1979
1979 6 1 J. Suul Stork i Sør-Trøndelag
1979 6 1 J. Suul Faunistisk rapport for Sør-Trøndelag
1979 6 1   Opprop: Jaktfalk og vandrefalk
1979 6 Supplement T. Nygård Fuglelivet på Steinkjermyra i Snåsa, og i områdene omkring
1979 6 Supplement K.A. Furunes Ornitologiske undersøkelser i Berglia, nesådalen og Sandålegda, Grong kommune
1979 6 Supplement K. Krogstad Fuglefaunaen i Tromsdalen og Borgsåsen-området, Verdal og Levanger kommune
1978 5 4 Aa.T. Ekker Fuglekikking om vinteren
1978 5 4 J. Suul Krykkja som hekkefugl på Trøndelagskysten
1978 5 4 K.A. Furunes Sjøfuglutvalg for Trondheimsfjorden
1978 5 4 O. Kvalø Sjøfugl – monofilamentgarn
1978 5 4 K.A. Furunes Insektliv vinters tid
1978 5 4 Trøndersk Natur Trøndersk natur supplement
1978 5 4 K. Krogstad Gaupejakt i Meldal
1978 5 4 T. Bollingmo & K.A. Furunes Sjøfugl i Trondheimsfjorden januar 1978
1978 5 4 NOF avd. Nord-Trøndelag Orientering
1978 5 4   Opprop
1978 5 4 G. Sonerud Haukugle
1978 5 4 Aa.T. Ekker Taffeland
1978 5 3 T. Bollingmo Vaderhøst
1978 5 3 K. Krogstad Leksdalsvatnet – Låglandsvatn med rik fuglefauna
1978 5 3 T. Nygård Lysbildeserie om våtmarker i Nord-Trøndelag
1978 5 3 P.G. Thingstad Atlasprosjektet/LRSK – Nord-Trøndelag
1978 5 3 LRSK Nord-Trøndelag Innrapporteringssystemet i NOF Nord-Trøndelag
1978 5 3 A.Indahl Hekkande canadagås på Høysjøen 1969-1978
1978 5 3 K.H. Brox Trondhjems Turistforening
1978 5 3 LRSK Nord-Trøndelag Rapport nr.1 fra LRSK Nord-Trøndelag
1978 5 2 T. Klokk og A. Moksnes Oreskogen i Trøndelag
1978 5 2 Ø. Spjøtvoll Vis hensyn på leikene!
1978 5 2 J. Sandvik og B. Sæther Garbergelva og Rotla - verneverdige vassdrag i Sør-Trøndelag
1978 5 2   Atlasprosjektet
1978 5 2 B. Sæther Vårplante. Ugras som mat
1978 5 2 R. Hjelmstad Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelingen
1978 5 2 K.M. Hansen Praktisk bruk av UTM-systemet til lokalitetsangivelse
1978 5 1 N. Røv Froan – naturperle og utpost mot havet
1978 5 1 R. Hjelmstad Trollaven
1978 5 1 A. Hamstad Perleugleobservasjoner fra Levangerdistriktet, våren 1970
1978 5 1 Trøndersk Natur NOF avd Sør-Trøndelag
1978 5 1 J. Suul Faunistisk rapport for Sør-Trøndelag 1975-77
1978 5 1 D. Langfjæran og P.G. Thingstad Atlasprosjektet
1978 5 1 P.G. Thingstad Toppdykkerens utbredelse i Nord-Trøndelag (tillegg)
1978 5 1 K.A. Furunes og G. Vie Vårobservasjoner
1977 4 1 R. Hindrum Det planlagte skytefeltområdet på Nord Fosen
1977 4 1 O. Frengen Trekkende gjess oversentrale deler av Trøndelag i mai
1977 4 1 L. Kjelvik Grubba i Selbu
1977 4 1 S.E. Ringen NOF avd. Nord-Trøndelag
1977 4 1 P.G. Thingstad Hva vet LRSK, Nord-Trøndelag om toppdykkerens utbredelse i fylket?
1977 4 1   Orientering fra LRSK, Nord-Trøndelag
1977 4 1 Aa.T. Ekker Carl W. Gotaas; gammel hedersmann runder 90 år
1977 4 1   Midtnorsk ornitologisk treff på Kongsvoll
1977 4 1 D. Refseth Trøndelagsgruppa av Norsk Entomologisk Forening
1974 3 3/4 K.H. Brox Olje-oljesøl-Fisk-Sjøfugler
1974 3 3/4 A. Weiseth Inntrykk etter en laks- og sjøauresesong
1974 3 3/4 J-A. Sneli Vanlig strandsnegl
1974 3 3/4 J. Suul Lillevatnet i Agdenes
1974 3 3/4   Dovrefjell Nasjonalpark opprettet
1974 3 3/4   Truede pattedyr og fugler i Norge med tilliggende artktiske og atlantiske områder
1974 3 3/4 J. Suul Skogreservater i Sør-Trøndelag
1974 3 2 J. Suul Noen naturvernområder i Trondheimsregionen
1974 3 2 J.W. Jenssen Nesjø – et nytt element i trøndersk natur
1974 3 2 Steinkjer Feltbiologiske Forening Biologisk kartlegging av Lømsen
1974 3 2 Aksjon mot atomkraft Atomkraft i Norge?
1974 3 2 D. Refseth Insekter i hus
1974 3 2 K.H. Brox Forslag til ny jaktlov
1974 3 2   Småstykker og observasjoner
1974 3 1 E. Lande Er Trondheimsfjorden i fare?
1974 3 1 K. Baadsvik Verneverdig strandvegetasjon langs Trondheimsfjorden
1974 3 1 M. Norderhaug Vern våre våtmarker
1974 3 1 J. Suul Gaulosen – et viktig våtmarksområde
1974 3 1 H. Venvik Eidsbotnbassenget bør vernes
1974 3 1   Småstykker og observasjoner
1973 2 4 J. Suul Dagsommerfugler
1973 2 4 S. Halstensen Åbjør-dalen – et enestående naturdokument
1973 2 4 O. Skauge Litt om det offentlige naturvernarbeid i Sør-Trøndelag
1973 2 4 K.H. Brox Hvorfor julenek?
1973 2 4 T. Bollingmo Russekaie
1973 2 4 K.H. Brox Sør-Trøndelag – sov søtt
1973 2 3 A.Rian Sopptips
1973 2 3 T. Rohde Costa del skrap
1973 2 3 A.Moksnes Vern av dyrket mark
1973 2 3 R.H. Thunestvedt SNM – samarbeidsgrupper
1973 2 3 R. Hjelmstad Rykkjadalen
1973 2 3 S. Garstad Fakta om havørn Vikna 1972/73
1973 2 3   Fra postkassa
1973 2 3 S. Efteland Fossekallens status pr. i dag
1973 2 3 K.H. Brox Carl W. Gotaas
1973 2 2 Anonym Oljedøden. Apropos Landron 127.
1973 2 2 J. Suul Protest mot fuglefangsten i Italia.
1973 2 2 E. Børset og J. Sandvik Litt om fuglelivet i Selbu
1973 2 2 Anonym Observasjoner – sett inn dine
1973 2 2 J. Suul Napalm over Nord-Fosen?
1973 2 2 J.K. Skei Observasjoner av kvartbekkasin
1973 2 2 G.E. Hansen Elvemosen – Calliergon megaphyllum
1973 2 2 T. Bollingmo Kornkråka i Trøndelag
1973 2 2 J.Ø. Hov Deformert granmeis
1973 2 2 Anonym Feltbiologisk forening i Stjørdal
1973 2 1 J. Suul Rinnleiret – mot industriområde eller naturreservat
1973 2 1 A. Moen 3 myrer med internasjonal verneverdi i Trøndelag
1973 2 1 D. Refseth Insektliv om vinteren
1973 2 1 Zoologisk museum Veiledning i etterbehandling av oljeskadede fugler
1973 2 1 J. Suul Blir Innerdalen regulert?
1973 2 1 J. Suul Vintrene 1971/72 og 1972/73 i Trøndelag
1973 2 1   Fra postkassa
1973 2 1   Observasjoner
1973 2 1   Foreninger i Trøndelag
1973 2 1   Nye bøker: Karl H. Brox
1972 1 1 Anonym Foreninger i Trøndelag
1972 1 1 Anonym Fredning av ulv og bjørn i Norge
1972 1 1 K.H. Brox Fjellreven – mot fremgang eller utryddelse?
1972 1 1 J. Suul Dialektnavn på fugler og dyr
1972 1 1 Ø. Spjøtvoll Eventyrriket på Dovrefjell
1972 1 1 K.H. Brox Børgefjell – et naturdokument midt i Norge
1972 1 1 K.H. Brox Gymnaset får undervisning i friluftsliv og naturvern
1972 1 1 Anonym Kommunestyret i Malvik hopper bukk over viltnemnda, og har skuddpremie på fredet fugleart
1972 1 1 Anonym Museumskart for biologer
1972 1 1 Anonym Leangenbukta blir sikret
1972 1 1 J. Suul Dvergsvaner i Stjørdal
1972 1 1 Anonym Midlertidig fredning av Sørlendet på Brekken i Røros kommune
1972 1 1 J. Suul Fra høsttrekket 1972
1972 1 1 J. Suul Småfuglene om vinteren
1972 1 1 Anonym Norsk fredning av isbjørn
1972 1 1 Anonym Blåsel ved Molde
1972 1 1 J. Suul Leinøra naturreservat
1972 1 1 Å. Røe Observasjoner fra Litjbumyran i Meldal
1972 1 1 Anonym Alv Ottar Folkestad valgt til formann i NOF

 

Tips til forfattere

Vennligst orienter redaksjonen i god tid før innsending av bidrag til TN. Artikler og innlegg til TN sendes digitalt til TN via e-post eller på egnet lagringsmedie per post.

Bilder

Bilder, tegninger, kart o.l. må leveres separat, og må de ha en oppløsning på minst 300 dpi/ppi på trykk i bladet (se tabell for antall pixler).

Bilder må leveres ubeskåret, slik at bildet kan tilpasses tekst og annet innhold når bladet settes. Det kan leveres et utsnitt av bilde i tillegg som referanse, dersom fotografen har et bestemt ønske om dette. Enkel justering av hvitpunkt og lysstyrke, samt lett oppskarping av bildene er greit, men øvrig bilderedigering overlates til redaksjonen.

Tabellen under angir størrelse på bilde i bladet og i antall pixler som bildet må ha for oppnå 300 ppi. Størrelsene som er oppgitt inkluderer 3 mm utfall på yttersidene som blir skåret vekk når bladet trykkes.  h = høyde og b = bredde.

Størrelse på trykk mm points Antall pixler
Forside 303 x 213 (h x b) 858 x 603 (h x b) 3580 x 2515 (h x b)
Hele sidebredden 213 (b) 603 (b) 2515 (b)
Hele tekstbredden 182 (b) 515 (b) 2150 (b)
2/3 av tekstbredden 120 (b) 339 (b) 1415 (b)
1/3 av tekstbredden 57 (b) 162 (b) 675 (b)

 

Rettigheter

Forfattere og fotografer gir utgiver rettighetene til å publisere innsendt materiale slik det er tenkt i trykt og digital form. Det utbetales ikke honorarer.

Manusfrist

TN utkommer med to hefter pr. år. Frist for innlevering av manus er hhv. innen 1. mars og 1. oktober.

Hvis det er noe du lurer på - kontakt redaksjonen.


 

Annonsering

Standard størrelse på annonser i Trøndersk Natur er helside eller halvside (se tabell). Dersom andre format på annonser ønskes, kan dette avtales. Bilder bør ha en oppløsning på 300 ppi på trykk i bladet (se tabell over for antall pixler) for god oppløsning.

Tabellen under angir størrelser og priser på annonser i bladet. Størrelsene som er oppgitt for helside og halvside inkluderer 3 mm utfall på yttersidene som blir skåret vekk når bladet trykkes. Kvartside-annonse kan tilpasses ved ønske om annet format. h = høyde og b = bredde.

Type mm points Pris
Helside 303 x 213 (h x b) 858 x 603 (h x b) 2000 kr
Halvside 151 x 213 (h x b) 427 x 603 (h x b) 1250 kr
Kvartside 104 x 120 (h x b) 294 x 339 (h x b) 750 kr

 

Kontakt redaksjonen dersom dere ønsker å annonser i TN eller ønsker mer informasjon om dette.


 

Arkiv

Fylkeslaget har et arkiv med tidskrifter og litteratur i innleide lokaler på Dora. Det er mulig å få tilgang til disse lokalene etter avtale med styret. Vi har utarbeidet oversikter over hva vi har av litteratur og tidsskrifter som en kan sjekke. Gå til bibliotekoversiktene.

TN2-2017_eksempel
Forside for TN nr 2 i 2017 FOTO: Norsk Ornitologisk Forening avdeling Trøndelag