Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Bibliotekoversikt

NOF Sør-Trøndelag har et bibliotek med tidskrifter og noe litteratur i innleide lokaler på Dora. Her finnes Trønders Natur (TN), fylkestidsskriftet for NOF Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, samt en rekke andre tidsskrifter fra andre fylkesavdelinger i NOF. Det mulig å få tilgang til lokalene på Dora etter avtale med styret.

Av Thomas Kvalnes

Publisert 09.04.2015

Under følger linker til oversiktene over hvilke årganger og nummer vi har av TN og andre fylkestidsskrifter, samt annen litteratur. Oversiktene er utarbeidet og vedlikeholdt av Rolf Sandven.

NOF Fylkestidsskrifter_____________________

NOF Sør- og Nord-Trøndelag

Trøndersk Natur

_____________________

NOF Aust-Agder

Fugler i Aust-Agder

NOF Buskerud

Buskskvetten

NOF Finnmark

Lappmeisen

NOF Hedemark

Kornkråka (tidl. Fjellvåken)

NOF Hordaland

Krompen

NOF Møre og Romsdal

Rallus

NOF Nordland

Havørna

NOF Oppland

Hujon

NOF Oslo og Akershus

Toppdykkeren

NOF Rogaland

Falco

NOF Telemark

Fugler i Telemark

NOF Troms

Fugler i Troms

NOF Vest-Agder

Piplerka

NOF Vestfold

Vestfoldornitologen

NOF Østfold

Natur i Østfold

 

Annen litteratur__________________________

Bøker

Fauna Norvegica

Fagrapporter

Kart

Ranas dyreliv

Sterna

Vår Fuglefauna

 

DOF og SOF Tidsskrifter_____________________

Fugle og Natur (DOF)

Fåglar i Jämtland - Härjedalen (SOF)

Fåglar i Norrkøpingstrakten (SOF)

Fåglar i Västerbotten (SOF)

Gråspetten (Ångermanland Ornitologiska Förening, SOF)

 


Trøndersk Natur
Trøndersk Natur med forside illustrert av Trond Haugskott (redaktør). FOTO: Trond Haugskott