Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF vil ha mer skogvern

Ordningen med frivillig vern av skog har i stor grad redusert konfliktnivået i forbindelse med skogvern. Mange skogeiere ønsker å være med på ordningen med frivillig vern, og regjeringen må derfor kjenne sin besøkelsestid. NOF og en rekke andre organisasjoner ønsker at det skal settes av mer penger til skogvern på høstens statsbudsjett.

Av Magne Myklebust

Publisert 27.08.2014

Det er en unik allianse av organisasjoner som står samlet bak et felles brev til regjeringen der man ber om tilstrekkelige og forutsigbare rammer for skogvern i statsbudsjettet for 2015. Organisasjonene har totalt over en million medlemmer i ryggen, og i tillegg til de store miljøorganisasjonene finner vi Norges Skogeierforbund og Norsk Industri blant de som har signert brevet.

Med en saksbehandlingstid på omtrent tre år er skogvernprosessen avhengig av stabil finansiering og forutsigbarhet over lang tid. Det har dessverre ikke vært situasjonen de siste årene. Kutt i budsjettene for 2011 og 2012 førte til at Miljøverndepartementet stoppet inntak av nye tilbud om frivillig vern i mangel av penger. Dermed ble forutsigbarheten i skogvernet borte. Regjeringen økte budsjettene for skogvern i 2013 og 2014, og det er viktig å fortsette denne positive trenden.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier at «det er fortsatt et godt stykke igjen til vi oppnår målet med vern av 10 % av norsk skog. Halvparten av alle rødlistearter lever i skog, og flere av disse er avhengige av skog som får stå uforstyrret over lengre tid. Med dagens driftsformer i skogbruket er NOF bekymret for bestandsutviklingen til en rekke fuglearter tilknyttet gammelskog, og ikke minst er det nødvendig å gjøre noe med den kunnskapsmangelen Norge har med tanke på disse artene. I dag risikerer vi at fåtallige og truede skogsarter faller ut av rødlista grunnet kunnskapsbrist, og da fanges de heller ikke opp av radaren til naturforvaltere og politikere. Økt vern av skog er et tiltak som åpenbart går i positiv retning for mange av de aktuelle artene. Regjeringen har nå en unik mulighet til å gjennomføre økt skogvern så og si uten konflikter.»

Les brevet (PDF)

Hvitryggspett
Mer skogvern vil komme hvitryggspett (bildet) og andre fåtallige arter knyttet til eldre skog til gode. Vi har en historisk mulighet nå til å gjennomføre økt skogvern så og si uten konflikter. Her må regjeringen benytte seg av muligheten! FOTO: Kjetil Schjølberg