Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Regjeringen må prioritere vern av skog

Til tross for nesten doblet skogvernbudsjett i år mangler Miljøverndepartementet penger til frivillig vern av skog. Derfor ber en unik allianse av organisasjoner, med over en million medlemmer i ryggen, regjeringen øke skogvernbudsjettet for 2014 og sette av 150 millioner kroner til frivillig skogvern i revidert statsbudsjett.

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 19.03.2013

Etter at Miljøverndepartementet i fjor stoppet inntak av nye tilbud om frivillig vern i mangel av penger, sendte organisasjonene brev til regjeringen og ba om økt skogvernbudsjett. Regjeringen svarte med å øke skogvernbevilgningen til 231 millioner kroner for 2013, et historisk høyt norsk skogvernbudsjett.

 - Vern av skog er en viktig og treffsikker metode for å bevare biologisk mangfold. Vi er glade for økningen i årets skogvernbudsjett, men behovet er langt større. Vi ber derfor regjeringen sette av mer penger for å sikre at flere av våre mest verdifulle skogområder kan sikres vern, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Kjetil Aa. Solbakken.

Regjeringen har i flere år kunnet verne skog uten store konflikter gjennom ordningen med frivillig vern. Men nå er det stopp i skogvernet og skogeiere som frivillig vil verne skog må vente i flere år på vernevedtak. Dette til tross for at regjeringen er tydelig på at skogvernet skal økes. Om neste års budsjett holdes på samme nivå som i år vil fortsatt etterslep gjøre at nytt frivillig vern ikke vil kunne inngås før til høsten 2014.

Med en økning på 150 millioner i revidert nasjonalbudsjett, vil nye avtaler om frivillig vern kunne inngås høsten 2013 og norsk skogvern vil komme på rett kjøl. Saksbehandlingstiden bør da igjen komme ned på et akseptabelt nivå. Norsk skogindustri har i en årrekke bedt norske miljømyndigheter om å øke skogvernet, både gjennom brev og direkte møter.

Stortinget vedtok i 2004 å øke skogvernet. Det skulle gjøres gjennom vern av offentlig eiet skog og frivillig vern. Til nå er det vernet 138 områder gjennom ordningen med frivillig vern. Samlet nytt verneareal er 630 350 dekar, hvorav ca 320 800 er produktiv skog. For tiden arbeides det med ca 200 nye områder som kan vernes om staten øker bevilgningen til frivillig vern av skog.

NOF deltar i alliansen av organisasjoner for industri, skogeiere, friluftsliv og miljøvern som nå ber regjeringen om å øke skogvernbudsjettet. NOF er bekymret for fuglearter tilknyttet gammelskogen. Flere skogsarter forsvant fra rødlista som ble publisert mot slutten av 2010. NOFs årsmøte på Herdla 21. april 2012 vedtok en resolusjon som ber norske miljøvernmyndigheter om å ta grep for å øke kunnskapsgrunnlaget for gammelskogens fugler.

Organisasjonenes brev til regjeringen (PDF)

Storfugl leik
Storfuglen er en av mange fuglearter som vil bli begunstiget av økt skogvern. FOTO: Roar Solheim
Hønsehauk
Hønsehauken er oppført på den norske rødlista i kategorien «nær truet» (NT). Arten er knyttet til gammel naturskog, og vil helt klart ha fordeler av et økt skogvern i Norge, FOTO: Lars Løfaldli

Kommentarer til nyheten (2)