Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

År: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1998

09.12.2011Hubro stoppet småkraftverk i Førde
09.12.2011Granmeisa i fokus i Ornis Norvegica
06.12.2011Seint høsttrekk hos vestlig tundragås
05.12.2011Nofoa.no passerer en kvart million observasjoner
28.11.2011Bruk naturmangfoldloven!
25.11.2011Fredede fugler skytes
16.11.2011NOF vil jobbe mer i utviklingsland
13.11.2011Gåseflokker dominerte EuroBirdwatch i 2011
02.11.2011Satellittmerket hubro ved planlagte vindkraftverk
28.10.2011Vipe blir Årets Fugl i 2012
26.10.2011Tredje runde av Fotonøtta 2011
26.10.2011NOFs svar på jakttidshøringene 2011
25.10.2011Naturvern i praksis - påmeldingsfrist 28. oktober!
13.10.2011Rødfalk på rogalandsvisitt
28.09.2011Ny handlingsplan mot mink
27.09.2011NVE sier nei til vindkraftverk i hubroens rike på Sleneset
23.09.2011Hubroen lar seg høre om høsten
22.09.2011Nok et godt år for dverggåsa!
08.09.2011Se etter trekkende ringgjess
26.08.2011Godt år for snøuglene i nord
24.08.2011Kritisk for vierspurven i Norge
15.08.2011Rødbrystspurv – ny art for Norge
11.08.2011Anne Kolstad er ansatt i NOF
11.08.2011Sibirjernspurv – ny art for Norge
05.08.2011Mer ulovlig fangst av fugler på Kypros
18.07.2011Oppdyrkingen av Jærens restarealer fortsetter!
14.07.2011Siste sjanse for skjesnipa!
13.07.2011Gråhegrer reddet fra skadefelling i hekketida
12.07.2011Fagseminar om dammer i kulturlandskapet
11.07.2011Lars Jonsson stiller ut i Strömstad
30.06.2011Hvordan ender åkerrikse-året?
30.06.201114 Nye Ramsar-områder i Norge
27.06.2011Krykkjer skutt i Ålesund sentrum
24.06.2011Hubro truet av planlagt hyttefelt
24.06.2011Høringssvar til verneplanen for Tyrifjorden
23.06.2011Ornis Norvegica er i gang på nettet!
16.06.2011Ringgåsas innlandstrekk dokumentert
26.05.2011Hettemåketid
24.05.2011Utsatt dverggås tilbake på Valdak
20.05.2011Ny sesong med åkerriksekartlegging!
18.05.2011Rødliste for naturtyper lansert i dag
11.05.2011Ledig stilling - Utvikling av NOFs bistandsengasjement
07.05.2011Fagsamling om dammer og våtmarker
06.05.2011Ny medlems- og kontingenstruktur i NOF
05.05.2011Klippesvale - en ny art for Norge
29.04.2011Meld fra om snøugler
27.04.2011Første runde av Fotonøtta i 2011
19.04.2011Dramatisk nedgang i vipebestanden på Lista
13.04.2011Hubroen skal beskyttes mot strømdøden
13.04.2011Ta bilder av dagaktive flaggermus!
12.04.2011Wildlife-kunstneren Timothy J. Greenwood er død
11.04.2011Tidlig ankomst av svaler på Lista
31.03.2011Hubroens status i Norge
25.03.2011Ny norsk fuglenettside ut til hele Europa
07.03.2011Oljeskadde knoppsvaner tilbake til friheten
03.03.2011Kurefjorden-undersøkelsene 1970-72 fram i dagen
01.03.2011Sangsvanebestanden i Hordaland er halvert
28.02.2011Tiden renner ut for de oljeskadde fuglene
20.02.2011Havariet til Godafoss: situasjonen søndag 20.2
19.02.2011Velkommen til NOFs årsmøte i Oslo 2. april
18.02.2011Containerskipet «Godafoss» lekker olje på Hvaler
16.02.2011Wikidugnad for fuglefolk!
11.02.2011Hagefugltellingen 2011
03.02.2011Hettemåke er Årets Fugl i 2011
31.01.2011Nye bestandstall for overvintrende gjess i Europa
31.01.2011Hogst stanset av Zambisk Ornitologisk Forening
26.01.2011Andenes: Fremdeles ikke klarhet rundt ærfugldøden
25.01.2011Bli med på Hagefugltellingen 2011!
24.01.2011Fjerde runde av Fotonøtta 2010
22.01.2011Innspill til forvaltningsplan for Jærstrendene
21.01.2011En ny vår for naturverdier på Jæren?
19.01.2011Massedød av ærfugl på Andenes
12.01.2011Koordinatorstilling ledig i SABIMA/SRN/FRIFO
05.01.2011Omfattende fugledød i USA og Sverige
04.01.2011Husk fristen for fondssøknader til NOF