Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Rødfalk på rogalandsvisitt

I juli 1996 ble det funnet en rødfalk ombord på en reketråler utenfor Svalbard. Fuglen var død, og er det eneste godkjente funnet av arten i Norge. I april i år ble det sett en hann i Rogaland. Det vil evt. bli det første funnet av arten i fastlandsnorge.

Av Frode Falkenberg og Bill Lomeland

Publisert 13.10.2011

Bill Lomeland har et favorittområde der han tar med seg sine barn for å oppleve naturen. En dag da han kom kjørende satt det en falk i veien. Falken fløy opp i en bergvegg, og Bill fikk fotografert den. Både han og barna mente at det dreide seg om en tårnfalk. Fuglen ble sett i samme område også seinere, da den blant annet fanget og spiste øyestikkere. Ved nærmere studier av bildene var det noe som ikke stemte helt med tårnfalk. Fuglen skulle vise seg å være en hann rødfalk!

Identifikasjon

Rødfalk er lik en liten tårnfalk. Hunner og ungfugler er vanskelig å skille fra tårnfalken, men hannene er enklere. De er renere farget med færre flekker på rygg og vinger, har et blågrått felt på vingene. Dessuten har de proporsjonalt kortere stjert og vinger.

Forekomst i nordvest-Europa

Det eneste funnet i Norge er en hann som ble funnet død om bord på en reketråler på Hopendjupet utenfor Svalbard i juli 1996. De fleste av danmarks ni funn stammer fra vår- og sommerhalvåret, og det samme gjør svenskens 13. I Storbritannia er rødfalken også en stor sjeldenhet, med et par dusin funn.

En truet art

Arten hekker gjerne i kolonier, og finnes utbredt i Sør-Europa til Øst-Asia, fra Portugal til Kina. På grunn av pesticider (insekstbekjempende midler) og habitatødeleggelser har rødfalken hatt en negativ populasjonstrend de siste åra. Arten er ført opp på den internasjonale rødlista for fugler i kategorien sårbar.

Rødfalk
Rødfalk hann i Hå kommune, Rogaland i slutten av april 2011. Det er ikke påvist rødfalk tidligere i fastlandsnorge, men en fugl ble funnet død på en reketråler utenfor Svalbard i 1996. FOTO: Bill Lomeland

Kommentarer til nyheten (1)