Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Tunnelløsning anbefales for å ta vare på Karmøy-hubroer

Blir det seier for hubroen på Karmøy? I det omstridte veiprosjektet Åkra sør - Veakrossen på Karmøy, har Rogaland fylkeskommune nylig presentert en ny konsekvensutredning. Denne konkluderer med at et tunnelalternativ på nærmere 700 meter anbefales, blant annet av hensyn til hubro og kystlynghei. Her presenterer vi en oppdatering av hvor saken står i dag.

Av Laila Helland Folgerø og Gunvar Mikkelsen

Publisert 11.05.2023

I tråd med kravene fra Kommunaldepartementet om videre tunnelutredninger av det omstridte veiprosjektet Åkra sør – Veakrossen (fv. 547) på Karmøy, presenterte Rogaland fylkeskommune nylig en ny konsekvensutredning for den delen av prosjektet som fortsatt ikke er godkjent av departementet.

Konsekvensutredningen og den tilhørende samfunnsøkonomiske analysen av prosjektet, viser at alle alternativer av prosjektet – både med og uten miljøtunnel – kommer ut med en høy negativ økonomisk nytteverdi, noe som skyldes at kostnadsanslagene for prosjektet virkelig har skutt i været de siste årene; fra anslått kostnad på 691 mill. kr i 2019 til en anslått kostnad på rundt 1,5 milliarder kroner i 2023.

Konsekvensutredningen, som er utført av Rambøll, konkluderer med at et tunnelalternativ på nærmere 700 meter anbefales, blant annet av hensyn til hubro og kystlynghei. Veiprosjektet vil som kjent skjære gjennom et av Norges mest produktive hubroterritorier, og dette er mye av bakgrunnen for at prosjektet fortsatt ikke er godkjent. Merkostnadene for det anbefalte tunnelalternativet er på 168 mill. kr sammenlignet med dagalternativet (uten tunnel).

Den voldsomme prisøkningen, og det faktum at en realisering av det kontroversielle veiprosjektet vil være avhengig av en ny, fremtidig bompengepakke på Karmøy, gjør at kommunestyret i Karmøy i mai mest sannsynlig kommer til å gå inn for å skrinlegge prosjektet, da til fordel for en oppgradering av dagens veg gjennom Åkrehamn. Dette vil i så fall være en stor seier for alle de som gjennom mange år har kjempet for at natur-, friluftslivs- og landskapsverdiene i området skal tas vare på, inkludert truede fuglearter som blant andre hubro, vipe, storspove og svartstrupe, samt en rekke truede naturtyper som finnes i området.

Saken har også tydelig vist hvor dårlige kartlegginger som kan ligge til grunn for denne type reguleringsplaner, noe klagen til Sivilombudet fra 2021 viser. Sivilombudet har for øvrig uttalt at de ikke ønsker å realitetsbehandle klagen før hele veistrekningen eventuelt en gang blir godkjent. Nå ser det altså ut til at de slipper det.

Vi kommer tilbake med en oppdatering i saken når Karmøy kommunestyre har sagt sitt om fremtidige veiprioriteringer på kommunestyremøtet 22. mai. Forhåpentligvis kan det da settes et endelig punktum for en sak som nå har pågått i 15 år.

Hubro
Hubroterritoriet i Åkramarka er et av Norges beste når det kommer til ungeproduksjon, og får nå trolig en 700 meter lang miljøtunnel hvis politikerne mot formodning fortsatt ønsker å gå videre med prosjektet. FOTO: Bjørn Arne Hveding