Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Oskar Kenneth Bjørnstad fra Karmøy ringmerkingsgruppe ga et innblikk i gruppas gode arbeid

Hvilke predatorer forsyner seg i krykkjekolonien i Skudesneshavn, hvordan telles reir og egg i måkekolonier og hvorfor har havhesten en dramatisk nedgang? Dette og mye mer fikk vi svar på onsdag 12. april, på Birdlife Norge Haugaland lokallag sitt medlemsmøte i Haugesund.

Av Laila Helland Folgerø

Publisert 17.04.2023

Det har vært noe trått å få folk til å komme på møtene våre, men etter å ha tatt noen grep med skifte av møtelokale og en bredere annonsering, er vi fornøyde med at rundt 20 personer tok turen denne kvelden.

Vi hadde invitert Oskar Kenneth Bjørnstad fra Karmøy ringmerkingsgruppe til å holde foredrag om ringmerking, og særlig merking av sjøfugl. Karmøy ringmerkingsgruppe ble dannet helt tilbake i 1974, og hadde fram tiil 2021 ringmerket 364702 fugl. Noen sjeldenheter, blant annet vannsanger, har vært innom nettene helt sør på Karmøy. Det er likevel på små og nærmest ufremkommelige øyer, Oskar og folka fra ringmerkingsgruppa er mest. Dette for å registrere og ringmerke særlig toppskarv, terner, havhest og ulike måkearter. Vi fikk innblikk i mye statistikk og tall, men det ble aldri tørt og kjedelig. Med glimt i øyet og artige bilder, satt latteren løst. 

I krykkjekolonien i Skudesneshavn er det satt opp en mast med kamera som sender døgnet rundt gjennom hele sesongen. Krykkjene prøvde å etablere seg på både fabrikker og sjøhus, men ble jagd fordi man mente treverk og bygninger kunne bli ødelagt. Til slutt fikk de endelig etablert seg i Havnafjellet på den gamle ferjekaien, der de har vært de siste årene. Kolonien teller over 30 reir, og følges tett ved hjelp av disse videoopptakene. Man får også data fra sendere som festes på dem når de blir ringmerket. Disse kan blant annet fortelle oss hvor de gjør matsøk mens de har unger i reiret, og hva som skjer når ungene er tatt av predatorer. Har du forresten gjettet hvem som er den verste fienden til krykkjene i Skudesneshavn?

Ellers fikk vi se det møysommelige arbeidet med å registrere reir og egg, blant annet i måkekoloniene på Hydro Karmøy. Her skal arbeidet bli lettere etter hvert, ved hjelp av droner.

Havhesten har hatt en dramatisk nedgang det siste tiåret, uten at man med sikkerhet kan si hvorfor. At mattilgang, mye plast i havet og predatorer har noe å si, er det vel ingen tvil om. På verdensbasis dør rundt 1 million sjøfugl på grunn av plast. Oskar advarte forresten mot å komme for tett på havhestungene, som spytter ut et slags mageslim som er både klissete og illeluktende.
Vi fikk også vite at den eldste norsk-ringmerkede havhesten ble 33 år, 9 måneder og 18 dager.

Etter foredraget kunne tilhørerne stille spørsmål til Oskar, og flere benyttet anledningen til det. 90 minutter gikk raskt denne kvelden. Oskar har et nytt GPS-prosjekt på gang for neste sesong, og vi håper han vil komme tilbake for å fortelle oss om hvor krykkjene i Skudesneshavn overvintrer.

Etter foredraget orienterte Laila Helland Folgerø, leder i lokallaget, om videre program for vår og høst. Det er inspirerende å arrangere noe når det er godt oppmøte blant medlemmene.

Hubro
Hubroen har god tilgang på mat i krykkjekolonien i Skudesneshavn, og er den desidert verste predatoren for krykkjene FOTO: Oskar Kenneth Bjørnstad
Krykkjekoloni
Fra krykkjekolonien i Havnafjellet på den gamle ferjekaien i Skudesneshavn FOTO: Oskar Kenneth Bjørnstad
Havhestmerking
En havhest blir ringmerket FOTO: Oskar Kenneth Bjørnstad
Medlemsmøte
Rundt 20 personer hadde funnet veien til Gamle Slaktehuset i Haugesund denne kvelden FOTO: Laila Helland Folgerø