Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Krykkjer skutt i Ålesund sentrum

Forrige søndag ble mer enn 50 krykkjer skutt på reir i Ålesund sentrum. Det er andre gang dette skjer ved Steinvågen. Krykkjene tilhører den siste kolonien i distriktet med vellykket ungeproduksjon. NOF har bedt om at lovbruddet må etterforskes som alvorlig miljøkriminalitet.

Av Anne Kolstad

Publisert 27.06.2011

Mannen som varslet politiet satte pris på å bli kontaktet av NOF. Han var rystet etter hendelsen, og sier at vi må gjøre det vi kan for at dette ikke skal skje igjen. Det var et makabert syn som møtte ham søndag kveld. Krykkjene var skutt mens de lå på reir i kolonien, flere var skadet og måtte avlives på stedet av viltnemnda. Ungene vil trolig også omkomme når en eller begge foreldre blir drept midt i hekketida.

Krykkje er oppgradert til kategorien «Sterkt truet» i den nye rødlista for arter, og er altså en av sjøfuglartene som sliter med negativ bestandsutvikling. Krykkjekolonien på Steinvågen er relativt nyetablert og huser omtrent 400 par hekkefugler. Den har i motsetning til den regionale og nasjonale trenden hatt positiv utvikling, og er som eneste større koloni i området med god ungeproduksjon viktig for krykkjebestanden. Kolonien har blitt fulgt opp av Sunnmøre ringmerkingsgruppe, som har fargemerket reirunger. Fra og med 2011 ble den valgt ut som kontrollfelt for det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl (SEAPOP). Dette fordi det over en rekke år ikke har vært mulig å følge opp kontrollfeltene i de tidligere store krykkjekoloniene i fuglefjellet på Runde. Her har bestanden så og si ikke produsert unger på 6-8 år. Skyting av mer enn 50 individer på reir i hekketida spolerer mulighetene for å kunne benytte kolonien i Steinvågen som kontrollfelt for krykkje i 2011. Alv Ottar Folkestad sier at dette også er et tilbakeslag for arbeidet med å hindre utdøing av arten.

Det er ikke første gang det skytes krykkjer i Ålesund. Byen har en dyster forhistorie med bortsprenging av fugleberget i byen. I 2008 anmeldte NOF skyting av krykkjer ved Steinvågen for første gang. Det er meget alvorlig at dette nå gjentar seg. Denne siste episoden er enda grovere enn den forrige, og NOF setter pris på at politiet i Ålesund tar saken på alvor.

Det foreligger bevismateriale, blant annet i form av bilder fra overvåkningskameraet til fiskebedriften Fjordlaks. NOF forventer at overtredelsen karakteriseres som alvorlig miljøkriminalitet. Etter retningslinjer fra riksadvokaten skal denne typen miljøkriminalitet prioriteres høyt. NOF følger med på utviklinga i saken, både fra sentralt og lokalt hold!

Les NOFs brev til Ålesund politistasjon (PDF).

Les også noen medieomtaler av saken:

Krykkje
Krykkje ble plassert i kategorien "sterkt truet" i "Norsk rødliste for arter 2010". Arten har siden 1980 hatt sterk tilbakegang i Møre og Romsdal. FOTO: Tomas Aarvak
Døde krykkjer samles inn
Politiet samler inn de døde krykkjene FOTO: June R. Johansen, Sunnmørsposten
Døde krykkjer
Disse krykkjene ble skutt ved Steinvågen i 2008 FOTO: Roger Engvik, Sunnmørsposten

Kommentarer til nyheten (5)