Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ledig stilling - Utvikling av NOFs bistandsengasjement

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) utlyser en nyopprettet stilling som bistandsrådgiver med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er et treårig engasjement, med gode muligheter for forlengelse.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 11.05.2011

NOF er en frivillig naturvernorganisasjon som arbeider med vern av fugler og deres leveområder. Organisasjonen har nesten 10.000 medlemmer og sju ansatte. NOF er den norske partneren i den verdensomspennende naturvernorganisasjonen BirdLife International.

Den nyopprettede stillingen vil få et spennende og engasjerende arbeidsfelt med å videreutvikle NOFs bistandsengasjement. NOF har tidligere samarbeidet med etiopisk ornitologisk forening, og samarbeider nå på syvende året med zambisk ornitologisk forening gjennom en Norad-finansiert enkeltavtale. NOF har i 2011 fått støtte fra Norad til å utvide satsningen betydelig.

Ambisjonen er å bli en viktig norsk aktør innen naturfokusert bistand som bidrar til bærekraftig forvaltning av biomangfold og levedyktige lokalsamfunn. Vi arbeider med å utvikle prosjekter i minst to nye land og/eller grupper av land, i tillegg til videreføring av arbeidet i Zambia. Fokus blir i første omgang trolig på Afrika gjennom samarbeid med etablerte partnere av BirdLife International, men det kan også tenkes andre regioner.

Arbeidsoppgavene for stillingen vil være tredelt:
• Utvikle prosjekter og søknader som sikrer finansiering til naturmangfoldfokuserte bistandsprosjekter.
• Følge opp etablerte prosjekter og samarbeidspartnere.
• Drive fundraising blant NOFs medlemmer og den norske allmennheten til egenandelen i offentlig støttede prosjekter.

Oppfølging av andre internasjonale prosjekter og arbeidsoppgaver innenfor NOFs felt kan bli lagt til porteføljen for å sikre finansieringen av en full stilling. Stillingen innebærer en del reisevirksomhet.

Vi søker etter en person med høyere utdanning, solid erfaring fra internasjonalt utviklingssamarbeid og god kjennskap til norsk bistand. Erfaring fra samarbeid med organisasjoner i det sivile samfunn er en fordel. Personen vi søker bør ha evne til å arbeide strategisk, ha erfaring fra prosjektutvikling og være en effektiv og selvstendig strateg og gjennomfører med et godt nettverk. Søkere må la seg engasjere av natur og naturvern, spisskompetanse på økologi og fugler er ikke det primære. Vi vektlegger også gode samarbeidsevner, språkkunnskaper, allsidighet, fleksibilitet og tilpasningsdyktighet, inkludert evne til tverrkulturell kommunikasjon. Stillingen vil medføre et betydelig ansvar.

Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb i en landsomfattende naturvernorganisasjon med store muligheter for faglig og personlig utvikling.

Stillingen er et engasjement i heltid med tiltenkt varighet på minst tre år. Videreføring av stillingen vil være avhengig av at NOFs lykkes med å styrke sitt bistandsengasjement og av de resultater som oppnås. Arbeidssted er ved NOFs kontor i Trondheim sentrum. Alternativ arbeidsplass deler av tiden kan vurderes ved særlig kvalifiserte søkere med spesielle behov. Stillingen vil bli på nivå rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner, med fleksibel arbeidstid og lønn i henhold til kompetanse. Spørsmål om stillingen kan rettes til NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken på telefon 73 84 16 49 / 918 59 428.

Søkere bes om å skrive en kortfattet søknad, samt legge ved CV. Søknad og CV sendes til kjetil@birdlife.no. Søknadsfrist er 23. mai 2011. Tiltredelse snarest mulig.