Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ledig stilling i BirdLife Norge

BirdLife Norge søker etter en utadvendt og dedikert organisasjonskonsulent for å videreutvikle vårt viktige organisasjonsarbeid, og jobbe sammen med mange flinke tillitsvalgte i våre fylkesavdelinger og lokallag. Vi lyser ut en fast stilling med ønske om snarlig tiltredelse.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 15.11.2022

BirdLife Norge er en frivillig naturvernorganisasjon som arbeider med vern av fugler og deres leveområder. Vi har over 13 000 fugle- og naturinteresserte medlemmer og 14 ansatte. Organisasjonen er landsdekkende med 18 fylkesavdelinger og 53 lokallag, som alle er egne organisatoriske enheter. Disse har som oppgave å jobbe med å oppfylle foreningens formålsparagraf og strategi innenfor sitt geografiske område. De gjennomfører aktiviteter som møter, turer, naturvernarbeid, kurs, fuglekartlegginger, ulike prosjekter m.m. Noen driver også egne fuglestasjoner.

Denne stillingen har et spennende og viktig arbeidsfelt med å være bindeledd mellom organisasjonsleddene, og utvikle og styrke organisasjonen slik at den kan fungere enda bedre som helhet. Stillingen er en nøkkelfunksjon i administrasjonen som vil bli involvert i mye. Vi søker etter en person med relevant utdanning og bakgrunn, som er engasjert og kunnskapsrik om fugler og natur. Du må være utadvendt, god på kommunikasjon, ha gode samarbeidsegenskaper og god rolleforståelse. Det er også viktig å være en effektiv gjennomfører, og kunne arbeide selvstendig. Du må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, og beherske ulike digitale verktøy godt. Kjennskap til BirdLife Norges organisasjon er en fordel, men erfaring fra annet organisasjonsarbeid er også ønskelig. Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb i en nasjonal naturvernorganisasjon.

Arbeidssted er ved BirdLife Norges kontor i Trondheim sentrum. En del reisevirksomhet må påregnes. Stillingen har fleksibel arbeidstid og lønn i henhold til kompetanse. Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken på telefon 73 84 16 40 / 918 59 428.

Vi søker etter en person som har:

 • Lyst til å arbeide i BirdLife Norge.
 • Relevant utdanning innenfor et fagområde som er nyttig for oss.
 • Motivasjon til å videreutvikle vårt organisasjonsarbeid og jobbe sammen med våre fylkesavdelinger og lokallag.
 • Gode samarbeidsegenskaper, god rolleforståelse og evne til selvstendig arbeid.
 • Evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk.
 • Kunnskap om og engasjement for fugler og natur.
 • Lyst til å jobbe sammen med fugle- og naturvenner fra hele Norge.
 • Stort engasjement for denne typen arbeid. Generelt god IKT kompetanse.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Være et bindeledd på tvers av organisasjonen, og følge opp BirdLife Norges fylkesavdelinger og lokallag.
 • Videreutvikle BirdLife Norges organisasjon og organisasjonsarbeid.
 • Hovedansvarlig for arrangementer og kampanjer.
 • Medlemsrekruttering og oppfølging av medlemmer.
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor BirdLife Norge kan bli lagt til stillingen.

Vi kan tilby en meningsfull og spennende jobb der du får:

 • Gode muligheter for faglig og sosial utvikling.
 • Konkurransedyktig lønn (etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner).

Søkere bes om å skrive en kortfattet søknad på maks 2 sider, samt legge ved CV. Søknad og CV sendes til kjetil@birdlife.no. Søknadsfrist er 4. desember 2022. 

BirdLife Norge logo
FOTO: BirdLife Norge