Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Vil du lede NOFs naturvernarbeid?

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) søker nå etter en dedikert person for å lede og videreutvikle vårt viktige arbeid med naturvern. Stillingen er et ettårig engasjement med mulighet for fast ansettelse etter dette.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 08.06.2015

NOF er en frivillig naturvernorganisasjon som arbeider med vern av fugler og deres leveområder. Organisasjonen har over 9 000 medlemmer og 11 ansatte. NOF er den norske partneren i det globale partnerskapet BirdLife International.

NOF har en strategi for å være mer offensive innenfor naturvern med fugler som innfallsvinkel, og vi styrker nå kapasiteten på dette viktige feltet. Vi søker derfor etter en dedikert person til å videreutvikle og lede dette arbeidet i NOF. Arbeidsoppgavene for stillingen er knyttet til NOFs naturvernarbeid og kommunikasjonsarbeid knyttet til dette. Arbeidet vil bestå av oppfølging av naturvernsaker av nasjonal eller internasjonal karakter i henhold til NOFs strategi. En sentral oppgave blir å ha dialog med et nettverk av ressurspersoner i NOF til hjelp i arbeidet, og bygge opp ett nettverk av naturvernkontakter i NOFs fylkesavdelinger og lokallag. Andre arbeidsoppgaver innenfor NOFs arbeidsområde kan bli lagt til stillingen. En del reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker etter en naturvernengasjert person som er en effektiv gjennomfører, med kunnskap om og interesse for områder som: naturvernarbeid, fugler og naturmangfold, politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsarbeid samt kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Vi vektlegger også gode samarbeidsegenskaper, evne til nettverksbygging og evne til selvstendig arbeid. Du må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, og kunne fronte saker i media inkludert TV/radio. Du må ha generelt gode datakunnskaper. Det er ønskelig med høyere utdanning innenfor relevante fagområder som f.eks. naturforvaltning/biologi. Kjennskap til aktuelle lover og internasjonale avtaler innen miljøområdet vil vektlegges.

Vi kan tilby en svært spennende og utfordrende jobb i en nasjonal naturvernorganisasjon med store muligheter for faglig og personlig utvikling.

Stillingen er et engasjement i heltid med varighet på ett år med mulighet for fast ansettelse etter dette. De tre første månedene er prøvetid. Arbeidssted er ved NOFs kontor i Trondheim sentrum eller på egnet kontor i Oslo. Stillingen vil bli på nivå rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner, med fleksibel arbeidstid og lønn i henhold til kompetanse. Spørsmål om stillingen kan rettes til NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken på telefon 73 84 16 49 / 918 59 428.

Søkere bes om å skrive en kortfattet søknad, samt legge ved CV. Søknad og CV sendes til kjetil@birdlife.no. Søknadsfrist er 10. august 2015. Tiltredelse snarest mulig.