Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

BirdLife Norge søker etter fagornitolog til prosjektstilling

BirdLife Norge har en stilling ledig som prosjektmedarbeider med ønske om rask tiltredelse. Stillingen er i stor grad et vikariat, og lyses ut som et engasjement for ett år.

Av Kjetil Aa. Solbakken og Ingar Jostein Øien

Publisert 02.09.2022

BirdLife Norge er en frivillig naturvernorganisasjon som arbeider med vern av fugler og deres leveområder. Organisasjonen har 13 000 medlemmer og 12 ansatte. Vi er del av det globale partnerskapet BirdLife International. Vi driver en omfattende prosjektvirksomhet som fokuserer på bevaringsrettet forsknings- og utredningsarbeid. Dette gjelder blant annet generell overvåking av fuglebestander og spesifikk overvåking og forskning på truete fuglearter. Noe av arbeidet har internasjonalt omfang, og er nært koordinert med BirdLife Internationals programmer. Vi arbeider også med systematisering av informasjon om viktige fugleområder og bevaring av disse.

Stillingen har et spennende og engasjerende arbeidsfelt med å videreføre BirdLife Norges arbeid med bevaringsrettede fugleprosjekter. Vi søker etter en person med høyere utdanning innenfor biologi og med stor kunnskap om og interesse for fugler. Vi vektlegger også gode samarbeidsegenskaper, evne til nettverksbygging og evne til selvstendig arbeid. Du må kunne kommunisere godt på både norsk og engelsk, og ha gode datakunnskaper, også innenfor systematisering og bearbeiding av forskningsdata. Kunnskap om databaser, statistikk og programmering er en fordel. Vi kan tilby en spennende og utfordrende jobb i en nasjonal naturvernorganisasjon med muligheter for faglig utvikling. Arbeidssted er i utgangspunktet ved BirdLife Norges kontor i Trondheim sentrum. Stillingen har fleksibel arbeidstid og lønn i henhold til kompetanse. Spørsmål om stillingen kan rettes til fagsjef Ingar Jostein Øien på telefon 901 88 239 eller generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken på telefon 73 84 16 40 / 918 59 428.

Vi søker etter deg som har:

 • Lyst til å arbeide i BirdLife Norge.
 • Høyere utdanning innenfor biologi og sterk faglig kompetanse på fugl.
 • Motivasjon til å delta i videreutviklingen av BirdLife Norges faglige bevaringsarbeid for fugler.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeid.
 • Evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk.
 • Solid erfaring som feltornitolog.
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid og mulighet for å utføre feltarbeid.
 • Stort engasjement for denne typen arbeid. 
 • Generelt god IKT kompetanse. 
 • Gode kunnskaper innen statistisk bearbeiding av forskningsdata med oppdatert statistikkverktøy (R).

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Følge opp flere av enkeltprosjektene i vår prosjektportefølje med ansvar for gjennomføring rapportering og søknader.
 • Være med på å videreutvikle BirdLife Norges faglige bevaringsrettede prosjektarbeid.
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor BirdLife Norge kan bli lagt til stillingen.

Vi kan tilby et spennende og utfordrende engasjement der du får:

 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Konkurransedyktig lønn (etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner).

For rette vedkommende vil dette vikariatet representere en unik mulighet til å kunne arbeide i BirdLife Norge med faglig bevaringsrettede prosjekter for fugler og deres leveområder. Søkere bes om å skrive en kortfattet søknad på maks 2 sider, samt legge ved CV. Søknad og CV sendes til ingar@birdlife.no. Søknadsfrist er 12. september 2022. 

 

BirdLife Norge logo
FOTO: BirdLife Norge