Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Utsatt dverggås tilbake på Valdak

I fjor høst ble et ungekull på fire dverggjess fra svensk oppdrett sluppet på Valdakmyra i Finnmark. Håpet var at fuglene skulle følge ville dverggjess på høsttrekket, overvintre sammen dem, og returnere tilbake til Finnmark. I går var en av fuglene i søskenflokken på plass!

Av Tomas Aarvak, Ingar Jostein Øien og Frode Falkenberg

Publisert 24.05.2011

Norges mest truete fugleart

Dverggåsa er landets mest truete fugleart. Fra å være en relativt vanlig hekkefugl i det nordlige Fennoskandia tidlig i forrige århundre, er den nå redusert til mindre enn 20 hekkende par. Hele populasjonen hekker i Finnmark. På den viktigste rasteplassen før og etter hekking, Valdakmyra i Porsanger, finner man majoriteten av dagens bestand. Det har jevnt og trutt blitt færre fugler også her, selv om det denne våren ser svært positivt ut i forhold til de foregående åra.

Forsterkingsforsøket

I fjor innledet Direktoratet for naturforvaltning (DN) et pilotforsøk på å forsterke dverggåsbestanden på Stabbursnes. Et kull med fem dverggåsunger ble hentet fra avlsstasjonen Nordens Ark i Sverige til Valdak i fjor sommer, og fire av ungene ble sluppet da de ville dverggjessene kom tilbake området om høsten. Etter kort tid blandet de seg med de ville gjessene, og alle forlot Valdakmyra i starten av september.

Bakgrunnen for forsøket var å se om de introduserte ungfuglene kunne finne seg til rette sammen med ville gjess, og senere følge dem på reisen sørover til artens vinterområder. Håpet er at fuglene gjør det, og at de etterhvert skal komme tilbake og hekke i Finnmark.

Alle fire ble merket med halsringer, og to av fuglene fikk påsatt satellittsendere. De to med satellittsendere mistet man kontakt med hhv. på Finnmarksvidda senere i september, og den siste i Sverige i starten av november. Fuglene som kun ble halsmerket ble ikke observert etter at de forlot Valdakmyra.

A16 tilbake 23. mai!

I går kveld ble NOFs prosjektgruppe på Valdak gledelig overrasket da de observerte en halsmerket dverggås beitende sammen med andre gjess. Halsringen ble avlest gjennom teleskop, og det var individet A16 som var tilbake. Man vet dessverre ikke hvor fuglen har vært siden september, så det gjenstår å finne ut om pilotfuglene faktisk tilbragte vinteren sammen med sine ville artsfrender. Dette er selvsagt lovende nyheter i forhold til forsterking av bestanden, og kan vise seg å være første steg på veien for at forsøket skal bli en suksess.

NOFs dverggåsprosjekt

Dverggås
Her er fuglen som gir håp om at forsterkingsforsøket på dverggås kan bli en suksess. Den ble avlet fram i Sverige, og sluppet i Finnmark i fjor høst. Nå er den tilbake på Valdakmyra sammen med ville dverggjess. FOTO: Tomas Aarvak

Kommentarer til nyheten (3)