Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Tiden renner ut for de oljeskadde fuglene

NOF har sammen med Naturvernforbundet i Østfold vært parate til å ta i mot oljeskadde fugler etter havariet til Godafoss. Til tross for at de frivillige organisasjoner er klare for innsats, har offentlige myndigheter sviktet da tillatelse til og finansiering av innsamling av fugler ikke er gitt.

Av Johnny Roger Pedersen, Anne Kolstad og Rune Aae

Publisert 28.02.2011

Personell fra Naturvernforbundet i Østfold og NOF har vært og er klare til å ta imot oljeskadde fugler. SeaAlarm har også sendt to profesjonelle medarbeidere fra sitt responsteam Pro-Bird for å bistå i arbeidet. NOF har siden ulykken skjedde, hatt tilgang på personell som kunne vært ute og fanget fugl, og vi har gjentatte ganger tilbudt vår bistand til IUA og SNO som har blitt tildelt oppgaven med å koordinere og overvåke situasjonen for fuglene. Tillatelse og finansiering er pr. i dag ikke bevilget – dette på tross av lovnader om at dette ville bli gitt hvis et større antall fugl kunne fanges, samtidig som sikkerheten kunne ivaretas for personell i felt.

SNO har fått beskjed om å avlive oljeskadd fugl fremfor å fange og rehabilitere dem. Så tidlig som på 1970-tallet var dette intenst debattert, og konklusjonen også fra myndighetene allerede den gang var at det ut fra en helhetsvurdering skulle legges en meget restriktiv profil på å avlive oljeskadd fugl ved skyting. I perioder og i noen distrikter i landet har dette derfor aldri vært inkludert i den offisielle oljevernaksjonen. NOFs standpunkt er at oljeskadet fugl som kunne ha blitt reddet ikke skal skytes. Nå skal det sies at denne gangen har innsamlingsarbeidet vært meget komplisert i og med store mengder drivis. Tidsnød og diverse HMS-krav har gjort sitt til at vi ikke har kunnet være med de offisielle båtene ut i den grad vi selv ønsker, samt at isen har satt en effektiv stopper for mindre, private båter. Hadde vi hatt langt bedre tilgang på båter som tåler å ferdes i moderate ismengder, hadde vi nok hatt mulighet til å fange langt flere. Men, som det meste ved rehabilitering munner dette ut i et spørsmål om finansiering.

I påvente av en tillatelse har det blitt igangsatt en prosess for å kunne rehabilitere fugl. Rent praktisk vil dette si at vi har tatt inn to oljeskadde knoppsvaner fra Østfold. Fra Vestfold ble det etter varsel fra SNO fanget inn to knoppsvaner – én ble tatt inn og en ble vurdert til ikke å være oljeskadet i en grad som krevde tiltak. De tre knoppsvanene har nå blitt rehabilitert og vasket av responsgruppen i Østfold og er i meget god form. De er i forpleining til de blir klare for slipp i oljefrie områder. Knoppsvaner takler kulde og olje godt og er relativt enkle å fange inn for erfarne fangstfolk.

Responsgruppen er nå forberedt på å opprettholde og styrke beredskapen dersom tillatelse og finansiering blir gitt.

Vi får nå flere og flere meldinger fra SNO og fra publikum om oljeskadde svaner og andre arter som kan fanges inn og rehabiliteres. Problemet er nå at vi ikke har tillatelse eller økonomi for å kunne ta inn flere fugler. Vi håper å komme i dialog med Miljøverndepartementet i løpet av kort tid for å få en endelig avklaring på om vi kan starte fullskala rehabilitering, eller om vi må avslutte og pakke sammen sakene våre.

oljeskadd knoppsvane
Oljeskadd knoppsvane i Tønsberg. FOTO: Rune Aae
Vask av knoppsvane
Anne Kolstad fra NOF og Sasha Regman fra SeaAlarm vasker en knoppsvane. FOTO: Johnny Roger Pedersen

Kommentarer til nyheten (9)