Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Havariet til Godafoss: situasjonen søndag 20.2

NOF har mannskap ute for å få et overblikk over situasjonen for fuglelivet etter havariet til Godafoss. Skadeomfanget ser foreløpig ut til å være moderat, og ryddemannskapene gjør det som er mulig for å få tatt opp mesteparten av olja. Jobben er imidlertid svært vanskelig grunnet is og kulde.

Av Rune Aae & Jan-Rune Asbjørnsen

Publisert 20.02.2011

Det skulle vel være kjent for de fleste at torsdag kveld den 17.2 gikk lasteskipet Godafoss på grunn på et skvalpeskjær med fyrlykt (!) like nordvest for Kverneskjær mellom Asmaløy og Kirkøy i Ytre Hvaler nasjonalpark. To oljetanker sprang lekk, og det var en stund bekymring for at oljen skulle nå land på de mange øyene i nasjonalparken. På grunn av gunstig vindretning og havstrømmer viste det seg snart at oljen gikk klar av de fleste øyene på sin ferd vestover.

Åge Sten Fredriksen fra Fredrikstad fugleforening var tidlig ute på fredag med teleskopet og observerte tre trekkende fiskemåker med noen oljeflekker. Utover det var det lite fugler å se. Vi kom oss dessverre ikke ut på sjøen denne dagen grunnet mye is og uegnete båter. Kapteinen på redningsselskapets Horn Flyer kunne samme dag melde om to tilgrisete ærfugler sørvest for Akerøya. Det ble ikke observert andre fugler med olje den dagen. Det var likevel bekymring for at det i grunne sund og viker kunne ligge en del fugler som ikke var blitt observert.

Personell fra Akerøya Ornitologiske Stasjon, med Jan-Rune Asbjørnsen og Asgeir Larsen i spissen, leide seg derfor en sjark lørdag 19.2 for å kartlegge omfanget av oljesølet på Østfoldkysten. De dekket området fra Viker til Tisler via Akerøya, Torbjørnskjær, Kollene og Heia.

Tellingene viste følgende resultater:

  • Ærfugl: ca. 400 på Akerøya hvorav 3 var alvorlig oljetilsølt, ca 1000+ i området Kollen-Heia-Tisler hvorav 3 alvorlig oljetilsølt. Det er trolig mye mer ærfugl i området, men de ligger rimelig spredt og er vanskelige å få oversikt over.
  • Kvinand: ca. 60 i området Akerøya- Tisler.
  • Siland: ca. 25 i hele området.
  • Teist: 5 ved Heia.
  • Toppskarv: 76 på Heia.
  • Havelle: ca. 40 Kollen-Heia.
  • Fiskemåke: ca. 20 i området Kollene-Heia. Disse var kun utenfor isbeltet som var nesten ut til Kollene.
  • Storskarv: 30 i området Akerøya-Kollene-Heia.

Totalt ble det observert i overkant av 3000 fugler i området inkludert knoppsvaner (20) og stormåker.
De observerte videre 10-15 fugler med kun små flekker olje (stormåker og 2 knoppsvaner).

Konklusjonen er at det for Østfolds del ble overraskende lite skader, da det viste seg at oljeflaket hadde gått vestover imellom Akerøya og Torbjørnskjær og rett mot Vestfold. Det betyr at oljeflaket har gått klar av store mengder fugler som lå på hver side av det.  Bare på deler av Vikertangen, Akerøya og Trestenene ble det observert oljepåslag. Dessverre var det ikke mulig å få tak i noen av de tilgrisete fuglene grunnet is og en båt som ikke var egnet for ilandstigning på øyene. Statens Naturoppsyn (SNO) gjør derimot forsøk i dag (søndag) på å få tak i dem.

Oljen har dessverre nådd land på Vestfoldkysten, spesielt ved øyene Østre Bolærne, Sandø ved Hvasser og Kløvningen ved Tjøme, men det er også registrert olje helt sør til Store Færder.

Lørdag ble det fra SNO meldt om 70-80 tilgrisete fugler, hvorav 10 døde. Dette er hovedsakelig silender, svartender og ærfugl. Det er også observert en del lomvi i området, men det er uklart hvorvidt noen av disse er oljeskadet.

I dag er SNO Telemark på vei nordover i båt, og har så langt - mellom grense Telemark til Svenner i Vestfold (kl 13:00) - talt ca. 1200 fugler av blant andre siland, sjøorre, kvinand, ærfugl, teist og lomvi, men forbausende få har oljeflekker på seg. De har bare observert fem fugler med oljeskader, hvorav en død ærfugl. Det kan virke som den tettpakkete isen fungerer som en slags lense som hindrer fuglene i å komme kontakt med oljen som ligger under.

SNO Vestfold melder i ettermiddag om 3 døde fugler i sin skjærgård, men de sliter veldig med issørpe i båtenes vanninntak, og har derfor ikke kunnet kartlegge så store områder ennå. NOF Vestfold har også fuglestasjonens båt klar, men det er ikke mulig å få denne ut på vannet grunnet tett ispakking langs hele kysten.

Det er dessverre også slik at selv om værforholdene er gode, er bitende kulde i kombinasjon med mye is en viktig årsak til at det ikke er mulig å få tak i mange av disse fuglene. I tillegg er det slik at overlevelsesevnen synker betraktelig jo flere minusgrader det. I så måte er det dessverre liten sjanse for at de fuglene som allerede er tilgriset overlever dette.

Naturvernforbundets Prosjekt for Rehabilitering av Oljeskadet Sjøfugl sitt utstyr ble etter Full City-havariet stasjonert i Fredrikstad. Dette utstyret er klart til å brukes, og beredskapsnivået er hevet i påvente av at det skal bli mulig å få tak i disse fuglene. Så langt har dette vist seg svært vanskelig, men det er mulig isforholdene endrer seg utover dagen og uka. Mer info om rehabiliteringsaksjonen finner du på Naturvernforbundet i Østfolds hjemmesider.

 

Åge Sten Fredriksen fra Fredrikstad fugleforening intervjues av TV2.
Åge Sten Fredriksen fra Fredrikstad fugleforening intervjues av TV2. FOTO: Rune Aae
Losbåten som fraktet ministrene
Under slike isforhold er det vanskelig å rydde opp olje samt få samlet inn oljeskadd sjøfugl. FOTO: Rune Aae

Kommentarer til nyheten (21)