Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Gjenfunn av rehabilitert ærfugl etter Full City-ulykken

I etterkant av Full City-ulykken ved Langesund sommeren 2009, ble 96 fugler rehabilitert og sluppet ut i god kondisjon. Vi kan nå melde om det første gjenfunnet på en av disse fuglene. En fargemerket ærfugl hunn med gul fargering AF ble skutt nær Lillesand 6. oktober i år.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 17.11.2010

Som kjent gikk lasteskipet Full City på grunn ved Såstein utenfor Langesund i Telemark 31. juli 2009. Resultatet ble et betydelig oljesøl langs kysten av Telemark og Vestfold, store skader på skjærgårdsnatur, og ikke minst mye oljeskadet sjøfugl. Mange frivillige inkludert mange av NOFs medlemmer gjore en stor innsats i forbindelse med ulykken.

Som en del av den påfølgende oppryddingsaksjonen ble 96 oljeskadde sjøfugler rehabilitert og sluppet fri igjen i god kondisjon. Hovedmengden av fuglene (85 ind.) var ærfugl. Resten av antallet omfattet artene knoppsvane, storskarv, sjøorre, gråmåke og fiskemåke. For å øke kunnskapen om effekten av rehabilitering ble alle disse fuglene ringmerket med vanlige stålringer fra Stavanger Museum før de ble sluppet. For å øke sjansen for å få gjenfunn ble i tillegg mange av fuglene påsatt fargeringer med bokstav- eller tallkoder, som kan leses på avstand med teleskop eller kikkert. Dette ble gjort for 55 ærfugler, tre gråmåker og én fiskemåke.

Etter dette har vi sett lite til de rehabiliterte fuglene. En ung ærfugl hann med gul fargering ble riktignok sett i sjøen utenfor Langesund 27. september 2009 av Jørn Helge Magnussen. Siden fuglen lå i sjøen ble bokstavkombinasjonen imidlertid ikke avlest. Utover dette har vi ikke fått melding om observasjoner før nå.

15. november i år ble vi nemlig informert av Stavanger Museum om at en ærfugl med gul fargering AF som ble rehabilitert etter Full City, var rapportert skutt ved Brekkestø nær Lillesand i Aust-Agder 6. oktober 2010, 122 kilometer sørvest for Langesund. Dette er innenfor lovlig jaktområde og jaktperioder for arten. Dette var en voksen hunnfugl som ble innfanget 6. august 2009. Ved ankomst til fuglemottaket i Langesund var fuglen nedkjølt og veide kun 1540 gram. Etter en stund i pleie var den opp i bra matchvekt på 2150 gram og i fin form. Den ble til slutt sluppet fri i Trosbyfjorden sammen med 13 andre ærfugler 7. september 2009.

Omstendighetene rundt gjenfunnet må sies å være som forventet for en frisk ærfugl. I områder med ærfugljakt er gjenfunn av skutte fugler vanlig. Andre vanlige dødsårsaker på ringmerket ærfugl er drukning i fiskegarn og naturlige årsaker (Kilde: Norsk Ringmerkingsatlas).

Vi regner med at mange av de rehabiliterte ærfuglene etter Full City-forliset forsatt er i live. Eventuelle gjenfunn av disse individene vil være viktig for å øke kunnskapen om effekten av rehabilitering. NOF oppfordrer derfor folk til å fortsatt holde utkikk etter ærfugler merket med gule fotringer, spesielt langs sørlandskysten. Både sikre og ufullstendige ringavlesninger av disse fuglene ønskes derfor rapportert til NOF eller Stavanger Museum.

Innfanging og rehabilitering av oljeskadde sjøfugler etter ”Full City”-forliset (NOF rapport 8-2009)

Ærfugl
Det foreliggende gjenfunnet av en av de rehabiliterte ærfuglene etter Full City ulykken er en god indikasjon på at rehabilitering av oljeskadde sjøfugler nytter. Selv om det kan se mørkt ut når de sitter på et skjær med fjærdrakten tilsølt av olje. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken

Kommentarer til nyheten (5)