Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om Full City:

17.11.2010Gjenfunn av rehabilitert ærfugl etter Full City-ulykken
22.09.2009Begrensninger på høstens ærfugljakt er innført
08.09.2009Oversikt over oljeskadd fugl
10.08.2009NOF er partner i Norwegian Oiled Wildlife Network
09.08.2009Kart og histogrammer over oljeskadd sjøfugl
07.08.2009Hvordan kjenne igjen oljeskadd sjøfugl?
05.08.2009NOF krever totalfredning av ærfugl
03.08.2009Disse fugleartene rammes av oljesølet
03.08.2009Rehabilitering av oljeskadde sjøfugler nytter!
01.08.2009Rapportering av oljeskadde sjøfugler
31.07.2009Sjøfuglkatastrofe i Telemark og Vestfold
31.07.2009Lasteskip på grunn i viktige fugleområder

Andre nyheter