Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF er partner i Norwegian Oiled Wildlife Network

For mange av NOFs medlemmer var sikkert Norwegian Oiled Wildlife Network (NOW) et ukjent navn før forliset til Full City. Det er det ingen grunn til nå - NOW er ansvarlig for rehabilitering av oljeskadde fugler etter forliset til Full City. NOWs nettsted er stedet hvor man får oppdatert informasjon om rehabiliteringsprosessen.

Av Andreas Winnem

Publisert 10.08.2009

Det omfattende arbeidet med rehabilitering av oljeskadde fugler etter Full City-forliset utføres av Norwegian Oiled Wildlife Network (NOW). Nettverket består av frivillige organisasjoner og fagmiljøer som har et felles engasjement rundt oljeskadd sjøfugl. NOW ble formelt stiftet i mars i år. NOF er partner i NOW sammen med Naturvernforbundet, NOAH, WWF, NNI, SWAN og Ocean Bird Rehab. Partnerne i nettverket har tidligere vært sterkt delaktige i rehabiliteringsprosessen av oljeskadde fugler, blant annet etter Rocknes-ulykken i 2004, i forbindelse med oljeutslippet i Glomma i 2006 og etter Server-forliset i 2007. Hensikten med et slikt nettverk er å samle og bygge kompetanse slik at effektive tiltak for å begrense og bøte på skadevirkningene på naturen kan iverksettes hurtig neste gang et skipsforlis er et faktum.

Mer informasjon om NOW finnes på nettverkets nettside, som også blir oppdatert med siste nytt fra Langesund.

Sjøorre brakt inn til rehabilitering
Sjøorre brakt inn til rehabilitering i Langesund, Telemark. FOTO: Kjetil Aadne Solbakken

Kommentér nyheten