Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om sjøfugl:

09.01.2024Fuglefjellet og den fargerike lunden
18.12.2023Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2023
13.12.2023Fugleinfluensa krever tettere oppfølging fra miljømyndighetene
26.07.2023Staten svikter sjøfuglene totalt
14.06.2023Store kunnskapshull om fuglenes bruk av havområder
11.01.2023Nedprioriterer natur i havvind-satsingen
07.12.2022Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2022
21.09.2022Vindkraft i fjæresteinene: Verst tenkelig plass
12.08.2022Måker og terner forsvant etter fyrverkeri og konserter
20.05.202213 organisasjoner vil ha naturen inn i havvindforliket
03.05.2022Felles front mot oljefeltet Wisting i Barentshavet
29.04.2022Petroleumsnæringen ekspanderer i globalt viktige sjøfuglområder
01.09.2021Glemmes fuglene i havvind-satsingen?
19.11.2020Vindindustri i den blå åkeren - innspill om Havsul I
04.11.2020Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agder 2020
10.06.2020Lunder og sjøfugler lider av NVE sin saksbehandling
04.05.2020Fuglefjellet på Runde kontra Havsul I
06.12.2019Vil ha oppdrett som nærmeste nabo til foreslått verneområde i Hamarøy
20.11.2019Skudd for baugen for særlig naturfiendtlig oppdrett
04.11.2019Sjøfugldød og plast
04.11.2019Havvind gir fuglene nye utfordringer
03.10.2019Ingen grunn til å skyte ærfugler ved oppdrettsanlegg!
02.10.2019Sjokkerende planer om havvind utenfor fuglefjellet Runde
12.02.2019Gi beskjed dersom du ser oljeskadde sjøfugler!
21.01.2019Arbeidet mot vannscooteres forstyrrelser på fuglelivet fortsetter
15.01.2019Grieg Seafood A/S bør ikke få tillatelse til å starte oppdrett i Frakkfjorden i Loppa
05.10.2018Vakre, ville Fleinvær trues av industri og akvakultur
11.12.2017Oppdrett på Fleinvær: Omfattende studier av fuglelivet kreves
01.08.2017Uaktuelt med oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
15.06.2017Ber norske kommuner stanse bruken av vannscootere
21.12.2016Søte drops (og bitre piller) i 2016
22.08.2016Akvakultur på blåtur
05.08.2016Lek med vannscooter - alvor for fuglelivet
20.12.2015NOF Vest-Agder har uttalt seg i forbindelse med ny forvaltningsplan for sjøfuglreservater
10.03.2015Sjøfuglseminar i Møre og Romsdal 20.-21. april 2015
17.12.2014Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2014
02.10.2014NOF støtter utvidelse av Froan landskapsvernområde
03.07.2014NOF foreslår nasjonal tiltakspakke for sjøfugler
05.11.2013Er det håp for sjøfuglene i Hordaland?
25.05.2013Store antall sjøfugler drepes i fiskegarn
11.03.2013Oljeboring i Lofoten vil true fastlandseuropas sjøfuglhovedstad
22.01.2013NOF sier nei til oljeboring i nord
16.11.2012EU vil redusere bifangsten av sjøfugler i fiskeriene
30.06.2012Bevar fuglelivet i Barentshavet!
01.03.2012Barentshavet sør bør ikke åpnes for olje- og gassleting
28.09.2011Ny handlingsplan mot mink
26.01.2011Andenes: Fremdeles ikke klarhet rundt ærfugldøden
19.01.2011Massedød av ærfugl på Andenes
22.09.2009Begrensninger på høstens ærfugljakt er innført
09.09.2009Oljeboring vil true Lofotens sjøfugler
08.09.2009Oversikt over oljeskadd fugl
10.08.2009NOF er partner i Norwegian Oiled Wildlife Network
09.08.2009Kart og histogrammer over oljeskadd sjøfugl
07.08.2009Hvordan kjenne igjen oljeskadd sjøfugl?
05.08.2009NOF krever totalfredning av ærfugl
03.08.2009Disse fugleartene rammes av oljesølet
03.08.2009Rehabilitering av oljeskadde sjøfugler nytter!
02.08.2009Hjelp til med å samle inn oljeskadde sjøfugler!
01.08.2009Rapportering av oljeskadde sjøfugler
31.07.2009Sjøfuglkatastrofe i Telemark og Vestfold
31.07.2009Lasteskip på grunn i viktige fugleområder
16.02.2009Fortsatt kritisk for norske sjøfuglbestander
31.08.2008Historisk bunn-nivå for sjøfuglene på Runde
21.08.2008NOF støtter utvidet våtmarksvern i Tyrifjorden
13.08.2008Underskriftskampanje for sjøfuglene på Runde
01.07.2008NOFs fagseminar på Vega
03.03.2008Mer penger til sjøfuglene!
27.02.2008Velkommen til NOFs fagseminar på Vega!
11.02.2008NOF påklager skadefellingstillatelse i naturreservat
09.01.2008Dårlig hekkesesong for sjøfugler i år 2007!
19.12.2007Godt år for sjøfuglene i Sogn & Fjordane
06.12.2007Kraftig tilbakegang for ternene i Vest-Agder!
15.11.2007NOF og WWF krever strakstiltak for å redde sjøfuglene
26.09.2007Greit med overfiske, sier fiskeri- og kystministeren
04.06.2007Store mangler i ny forvaltningsplan
24.05.2007Skal NOF bli mer tabloid? - Svar til Jan Kåre Ness
23.05.2007Tanker etter et fagseminar: Mye å tape, NOF!
19.02.2007Dramatisk for sjøfuglene i Nordre Tyrifjorden
22.11.2006Fugl og fisk i Nordsjøen
08.08.2006NOFs fagseminar 2006 har fokus på sjøfuglene

Andre nyheter