Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hjelp til med å samle inn oljeskadde sjøfugler!

Det er akutt mangel på personer som kan hjelpe til med å samle inn oljeskadd sjøfugl på kyststrekningen som er rammet av oljesølet fra Full City. NOF oppfordrer sine medlemmer om å bistå i dette arbeidet - den mest kritiske fasen i innsamlingsarbeidet er nå!

Av Magne Myklebust

Publisert 02.08.2009

NOFs leder Alv Ottar Folkestad gjør det i dag klinkende klart at NOF støtter det arbeid som nå er startet med å rehabilitere oljeskadd sjøfugl i havna i Langesund. Den viktigste rollen til NOF akkurat nå er å stille opp med mannskap som har mulighet til å bistå i arbeidet med å samle inn og artsbestemme oljeskadd sjøfugl. Folkestad oppfordrer NOFs medlemsmasse i å bistå i dette arbeidet. De som er interessert kan ta kontakt med følgende personer:

Pål Bugge mobil 90 55 71 57

Frode Nordang Bye mobil 91 14 17 76

Først og fremst vil jobben bestå i å bli med i båt sammen med Statens Naturoppsyn og viltnemnder for å oppsøke tilgriset fugl. Oppmøte er i Langesund og jobben foregår på to skift, et fra 06.00 til 16.00 og et fra 16.00 til 22.00. 

Den mest kritiske fasen for å redde oljeskadd sjøfugl er umiddelbart etter at fjærdrakten er tilgriset av olje. Det er nå det må handles!

Dette er en nettsak under utvikling, og vil fortløpende bli oppdatert med ny informasjon.

Kommentarer til nyheten (18)