Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om oljesøl:

07.03.2011Oljeskadde knoppsvaner tilbake til friheten
28.02.2011Tiden renner ut for de oljeskadde fuglene
20.02.2011Havariet til Godafoss: situasjonen søndag 20.2
18.02.2011Containerskipet «Godafoss» lekker olje på Hvaler
17.11.2010Gjenfunn av rehabilitert ærfugl etter Full City-ulykken
22.09.2009Begrensninger på høstens ærfugljakt er innført
09.09.2009Oljeboring vil true Lofotens sjøfugler
08.09.2009Oversikt over oljeskadd fugl
10.08.2009NOF er partner i Norwegian Oiled Wildlife Network
09.08.2009Kart og histogrammer over oljeskadd sjøfugl
07.08.2009Hvordan kjenne igjen oljeskadd sjøfugl?
05.08.2009NOF krever totalfredning av ærfugl
03.08.2009Disse fugleartene rammes av oljesølet
03.08.2009Rehabilitering av oljeskadde sjøfugler nytter!
02.08.2009Hjelp til med å samle inn oljeskadde sjøfugler!
01.08.2009Rapportering av oljeskadde sjøfugler
31.07.2009Lasteskip på grunn i viktige fugleområder
31.07.2009Sjøfuglkatastrofe i Telemark og Vestfold
01.07.2008NOFs fagseminar på Vega
13.12.2007Pressemelding: Oljeutslipp ved Statfjord A
12.12.2007Svært alvorlig oljeutslipp i Nordsjøen
19.01.2007Rehabilitering av sjøfugl har startet!
18.01.2007Områdene rundt Fedje opptalt for første gang
15.01.2007Forliset til «Server» ved Fedje
22.11.2006Fugl og fisk i Nordsjøen
27.01.2004Sjøfugldød etter Rocknes-forliset

Andre nyheter