Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Forliset til «Server» ved Fedje

I forbindelse med at skipet «Server» kjørte på grunn ved Hellesøy fyr ved Fedje i Hordaland fredag kveld ønsker Norsk Ornitologisk Forening (NOF) å komme med følgende pressemelding.

Av Inge Hafstad

Publisert 15.01.2007

Oljeutslippene fra «Server», som nå har brukket i to utenfor Fedje, vil medføre store konsekvenser for sjøfuglene i området. Det er spesielt artene ærfugl, havelle, gråmåke og svartbak som overvintrer i store antall i disse områdene. Men også arter som svartand, siland, toppskarv og storskarv er sårbare mot oljeutslippene. De sjøfuglene som befinner seg i området på denne tiden benytter området som overvintringsområde. På vinters tid befinner fuglene seg stort sett i sjøen hele døgnet, og vil være svært sårbar mot oljeutslipp.

Med sine 580 tonn bunkersolje ombord, samt rundt 70 tonn diesel er dette utslippet større enn både utslippene fra Rocknes i januar 2004 (470 tonn bunkerolje) og havariet av Arisan som havarerte utenfor Runde i 1992 (500 tonn bunkerolje). Begge disse havariene var en katastrofe for den lokale bestanden av sjøfugl, og risikoen for at grunnstøttingen av «Server», med det påfølgende oljeutslippet, vil medføre en tilsvarende katastrofe for den lokale sjøfuglbestanden er stor.

NOF krever at Kystverket igangsetter tiltak for å begrense skadevirkningen for sjøfuglbestanden i området umiddelbart. NOF vil være behjelpelig med å stille sin fagkunnskap tilgjengelig.

NOFs kontaktperson: Inge Hafstad. E-post: inge@birdlife.no. Tlf.: 90 66 47 24.

Les mer hos NOF avd. Hordaland

Oljeskadd gråmåke
Denne gråmåken er kraftig tilsølt av olje. FOTO: Ingvar Grastveit