Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Containerskipet «Godafoss» lekker olje på Hvaler

På kvelden torsdag 17. februar grunnstøtte containerskipet «Godafoss» på Hvaler, og båten lekker olje i sjøen. Det er foreløpig observert få oljeskadde sjøfugler. Dette kan imidlertid fort endre seg når oljen nå har nådd land på Akerøya.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 18.02.2011

Med Full City forliset ennå ferskt i minne, skjer det igjen, det som ikke skal skje: et skip havner på grunna og lekker olje i et svært sårbart kystområde, nemlig Ytre Hvaler Nasjonalpark, norges første marine nasjonalpark.

Det islandske containerskipet «Godafoss» grunnstøtte i går kveld rundt kl. 20.00. Skipet har trolig omkring 800 tonn tungolje i tankene, og de to tankene som oljen lekker fra er begge på 250 tonn hver. Skipet var på vei fra Fredrikstad til Helsingborg da det grunnstøtte. Det har lekket mye olje fra skipet siden grunnstøttingen og oljeflaket som ble observert av Kystverkets overvåkingsfly er estimert til å være ca. 4,6 km langt. Klokka 11 i dag rapporteres oljeflaket å drive i retning av Torbjørnskjær som er et godt område for overvintrende dykkender. Oljen traff også land på Akerøya i formiddag, og oljeskadd ærfugl er rapportert derfra i formidddag.

Leder av NOF Fredrikstad lokallag, Åge Sten Fredriksen, har vært i området i dag. Pr. klokka 11 i dag hadde han kun sett 3 oljeskadde fiskemåker i området ved havaristen. Andefugl som lå på sjøen i område var ikke tilsølt av olje.

Vi ber om at alle observasjoner av oljeskadet fugl i området blir rapportert i Rapportsystemet for fugler. Les mer her.

Vi har fått flere henvendelser fra mennesker som vil være med å rehabilitere oljeskadet sjøfugl. Foreløpig er det ingen aksjon. Les mer om dette på nettsidene til Naturvernforbundet i Østfold her.

Ytre Hvaler nasjonalpark har et svært rikt fugleliv. Holmer, kiler, våtmarker og strandenger er områder der sjøfugl hekker, raster og overvintrer. Særlig Skipstadkilen og Vikerkilen er viktige rasteområder for ande- og vadefugler. Antall fuglearter er høyt i nasjonal sammenheng. Bare på Akerøya er det sett over 260 arter.

Følg utviklingen på Kystverkets nettsider her.
Oversikt over oljeskadet fugl i Artsobservasjoner link.

Kontaktpersoner for NOF i ulykkesområdet:
Rune Aae (nestleder NOF), tlf: 410 11 885.
Åge Sten Fredriksen (Leder NOF Fredrikstad lokallag), tlf: 954 86 126.

Kommentarer til nyheten (8)