Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Begrensninger på høstens ærfugljakt er innført

Direktoratet for naturforvaltning (DN) bestemte seg i dag for å innføre begrensninger på høstens ærfugljakt en drøy uke før jakta starter. For året 2009 fredes ærfuglen i hele Telemark fylke, samt i kommunene Risør i Aust-Agder og Larvik i Vestfold.

Av Magne Myklebust

Publisert 22.09.2009

Det er i utgangspunktet jakt på ærfugl i fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Jakta varer i perioden 1. oktober – 30. november.

Lasteskipet Full City’s forlis utenfor Langesund natt til 31. juli 2009 resulterte i et oljeutslipp som fikk konsekvenser for fuglelivet langs kysten i Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Den siste oversikten over skadeomfanget fra NOF viser at 2173 individer av 40 arter omkom eller ble skadd som en følge av oljeutslippet. NOF må presisere at oversikten fortsatt ikke er komplett. Ærfugl ble spesielt hardt rammet av oljeutslippet. De 1231 ærfuglene som er rapportert med oljeskade utgjør nesten 57% av totalmaterialet.

De lokale hekkebestandene av ærfugl ble sterkt berørt av oljesølet. Flere frivillige organisasjoner har gitt innspill til DN om begrensninger på høstens ærfugljakt, og NOF krevde en stans i jakta i de seks fylkene hvor arten er jaktbar. DN fikk også innspill fra Fylkesmannen i de samme seks fylkene.

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon om konsekvensene for fuglelivet etter Full City’s forlis, innførte DN i dag begrensninger på årets ærfugljakt. Arten fredes i hele Telemark fylke, dessuten også i kommunene Risør i Aust-Agder og Larvik i Vestfold.

I en kommentar til fredningen sier NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken at han er godt fornøyd med DNs beslutning. Selv om NOF ønsket seg fredning i seks fylker, er DNs beslutning likefullt svært viktig for å bygge opp igjen bestandene av ærfugl i de berørte områdene.

 

Les mer (Direktoratet for naturforvaltning)

Ærfugl med oljesøl
De lokale bestandene av ærfugl får nå mulighet til å bygge seg opp igjen etter oljesølet. Dette syns klart etter at DN i dag innførte begrensninger på høstens ærfugljakt. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (2)