Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF krever totalfredning av ærfugl

På grunn av utslippet av tungolje som har rammet Sørlandskysten krever NOF i et brev til Direktoratet for naturforvaltning en totalfredning av ærfugl fra og med høstens jakt i alle de seks fylker hvor arten er jaktbar. Ærfuglen er spesielt hardt rammet, men NOF vil også forlange fredning av andre arter hvis nødvendig.

Av Morten Ree

Publisert 05.08.2009

Oljesølet etter Full City-ulykken har rammet tusenvis av fugler langs hele Sørlandskysten. Alle arter som oppholder seg i sjøen, i fjæra og på strendene kan få på seg oljesøl som fører til at de omkommer. Så langt er 30 fuglearter påvist oljeskadd og blant disse er ca. 63 % ærfugl. Dødstallene vil garantert bli svært høye og føre til kraftig bestandsreduksjon. NOF krever derfor totalfredning av ærfugl fra og med høstens jakt og fram til at tellinger viser at bestanden har nådd minst det nivå den hadde før Full City-ulykken. NOF vil fortløpende vurdere å kreve slike tiltak også for andre jaktbare arter hvis det viser seg at skadeomfanget blir omfattende.
 
Det er nå igangsatt rehabilitering av oljeskadde sjøfugler etter Full City-utslippet, og dette særlig med formål å redusere den negative innvirkningen på ærfuglbestanden. Det settes nå inn svært store ressurser i dette arbeidet, både fra profesjonelle aktører, men ikke minst fra frivillige mannskaper, både fra NOF og andre organisasjoner. Hvis det skal utøves jakt på ærfugl i dette området kommende høst, vil det være et svært dårlig signal til de som legger ned denne innsatsen, og det vil kunne virke negativt på den kompetanse og beredskap som nå bygges opp i forhold til oljevernberedskap for å berge sjøfugler ved framtidige oljeutslipp.
 
Ærfugl kan i dag jaktes i seks fylker (Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder) i tidsrommet fra 1. oktober til og med 30. november. NOF mener det er naturlig at fredningen gjelder i alle fylker ettersom sannsynligheten er stor for at hele lokalbestander kan bli radert ut. Derfor er det viktig å sørge for å ikke svekke bestandene i tilgrensende områder med jakt, da de blir svært viktige for å bygge opp igjen ærfuglbestandene lokalt.

Les NOFs brev her

Ærfugl
Ærfugljakta til høsten bør innstilles! Det krever NOF i et brev til Direktoratet for naturforvaltning, og kravet er et resultat av de skader oljesølet til Full City har forårsaket. Fredningen bør gjelde i samtlige fylker hvor arten er jaktbar i Norge, og vare til bestandene har tatt seg opp igjen til nivået før Full Citys forlis. FOTO: Terje Kolaas

Kommentér nyheten