Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Oversikt over oljeskadd fugl

Nesten en måned har gått siden forrige oppdatering over oljeskadd fugl etter Full City-havariet. NOFs oppdaterte oversikt viser at 2173 individer av 40 arter er rapportert på Artsobservasjoner med oljeskade. Ærfugl utgjør nær 57% av alle fugler med oljeskade.

Av Magne Myklebust & Andreas Winnem

Publisert 08.09.2009

Tallene våre som er oppdatert 7.9 kl. 12.00 viser at 2173 individer av 40 arter er rapportert med oljeskader på Artsobservasjoner. Kanadagås, havsule, brushane, låvesvale, steinskvett og blåstrupe er nye arter i statistikken i forhold til vår forrige oppsummering. Tallene omfatter som vanlig både oljedrepte individer samt fugler som er i live med tilgriset fjærdrakt. Det er primært fugler av sistnevnte kategori som er innrapportert. Det er korrigert for dobbeltregistreringer; der dette har vært åpenbart har tallene blitt utelukket fra oversikten. Fortsatt er det en del materiale over oljeskadd fugl som NOF ikke har fått tilgang til, noe som innebærer at oversikten vår fortsatt ikke er komplett. 

Antall individer fordelt på art av oljeskadd fugl rapportert på Artsobservasjoner pr. 7. september 2009 kl 12.00:

Ærfugl 1231
Gråmåke 189
Storskarv 147
Tjeld 89
Grågås 84
Strandsnipe 72
Svartbak 63
Siland 35
Sjøorre 33
Fiskemåke 32
Knoppsvane 30
Gravand 14
Gråhegre 14
Sildemåke 14
Polarsnipe 13
Makrellterne 12
Linerle 11
Gluttsnipe 10
Hettemåke 10
Sandlo 9
Svartand 8
Rødstilk 7
Kråke 7
Stokkand 6
Skjærpiplerke 5
Krikkand 4
Teist 4
Havhest 3
Låvesvale 3
Toppskarv 2
Myrsnipe 2
Grønnstilk 2
Kanadagås 1
Havsule 1
Fiskeørn 1
Sandløper 1
Tundrasnipe 1
Brushane 1
Blåstrupe 1
Steinskvett 1

SUM 2173 individer

Den videre utvikling i rapporteringen av oljeskadd sjøfugl følger du her.

ærfugl
Ærfugl topper statistikken over fugler som er rapportert med oljeskade etter Full City-ulykken. Nesten 57 % av de rapporterte fuglene tilhører denne arten. FOTO: Lars Løfaldli
Grågås
Grågås har etterhvert også gjort seg mer gjeldende på statistikken over fugler som er rapportert med oljeskade. FOTO: Lars Løfaldli

Kommentarer til nyheten (100)