Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Oversikt (nr. 5) over oljeskadd fugl

Rapporteringen av oljeskadd fugl fortsetter, men de to siste dagene har tempoet i innleggingen vært avtagende. Det er fortsatt et betydelig materiale som ikke er rapportert, noe som er forårsaket av kapasitetsproblemer for mannskapene som registrerer oljeskadd fugl. Over 1000 ærfugler er rapportert med oljeskade.

Av Magne Myklebust & Andreas Winnem

Publisert 12.08.2009

Tallene våre som er oppdatert i dag kl. 11.00 viser at 1729 individer av 34 arter er rapportert med oljeskader på Artsobservasjoner. Fiskeørn er ny art i statistikken i forhold til vår forrige oppsummering. Tallene omfatter som vanlig både oljedrepte individer samt fugler som er i live med tilgriset fjærdrakt. Det er primært fugler av sistnevnte kategori som er innrapportert. Det er korrigert for dobbeltregistreringer; der dette har vært åpenbart har tallene blitt utelukket fra oversikten.

 Fortsatt er det mange personer som ennå ikke har fått rapportert sine funn, så oversikten vår er fortsatt ikke komplett. 

Antall arter og individer av oljeskadd fugl rapportert på Artsobservasjoner pr 12. august 2009 kl 11.00:

Ærfugl 1018
Gråmåke 140
Storskarv 115
Tjeld 73
Strandsnipe 57
Svartbak 43
Grågås 36
Siland 35
Sjøorre 32
Fiskemåke 26
Knoppsvane 21
Gravand 15
Gråhegre 13
Polarsnipe 12
Hettemåke 10
Gluttsnipe 9
Sildemåke 9
Svartand 8
Linerle 8
Makrellterne 7
Kråke 7
Stokkand 5
Sandlo 5
Rødstilk 5
Teist 5
Krikkand 4
Skjærpiplerke 3
Toppskarv 2
Grønnstilk 2
Havhest 1
Fiskeørn 1
Sandløper 1
Tundrasnipe 1
Myrsnipe 1
SUM 1729

Den videre utvikling i rapporteringen av oljeskadd sjøfugl følger du her

Ærfugl
Det har nå blitt rapportert over 1000 ærfugler med oljeskade i Artsobservasjoner etter forliset til Full City. FOTO: Geir Rudolfsen

Kommentarer til nyheten (4)