Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Sjøfugldød etter Rocknes-forliset

Det er uklart hvor mye sjøfugl som er rammet av Rocknes-forliset, men et forsiktig estimat tilsier at minst 1000 sjøfugler har blitt tilgriset av olje. NOF avd. Hordaland er en av flere aktører bak den nystartede aksjonen "Aksjon Rein Fugl" som også har fått hjelp av internasjonale eksperter i arbeidet med å rehabilitere skadd sjøfugl.

Av Magne Myklebust

Publisert 27.01.2004

Hvor mange sjøfugler er rammet?

NOF var også i dag i kontakt med Stein Byrkjeland ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland. Det er fortsatt uklart hvor mye sjøfugl som er rammet av oljesølet etter Rocknes-forliset, men Byrkjeland sier at det fortsatt synes rimelig med å estimere antallet oljeskadd sjøfugl med minst 1000. NOF vet fra tidligere ulykker av denne type at det reelle antallet nok er høyere enn hva slike offisielle estimater gjenspeiler, og det vil bli spennende å se hvilke tall som foreligger etterhvert som innsatsen til frivillige ornitologer, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannens miljøvernavdeling gjør situasjonen mer oversiktlig.

Herdla-flaket er ikke rammet av oljesøl

Lørdag 24. januar fryktet man at Herdla-flaket var berørt av oljesøl, ettersom mye tilsølt fugl ble observert der. Det har imidlertid vist seg at disse fuglene har kommet til Herdla fra områder med oljesøl på sjøen og i strandsona. Oljeflak og olje i strandområdene er heldigvis ikke registrert på Herdla.

Hvor mye olje er tatt opp?

Bergens Tidende melder at Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) for Bergen og omegn koordinerer en strandaksjon der 120 personer og 22 båter mandag tok opp om lag 25 kubikkmeter olje. Dermed er totalt 225 kubikkmeter olje tatt opp fra området ved Vatlestraumen. I løpet av mandag observerte Kystverkets helikopter spredte flak av tynn oljefilm nord og vest for havaristen. Det ble også observert noe olje langs kystlinjen i retning nordvest.

Rocknes hadde 445 tonn tungolje, 67 tonn marin diesel og 21 tonn smøreolje om bord.

Vaskearbeidet er i gang

Aksjon Rein Fugl er nå en realitet! NOF avd. Hordaland er en av fire aktører som står bak denne aksjonen, og ekspertise fra International Fund for Animal Welfare (IFWR) har kommet til Hordaland for å bistå med sin kompetanse. På Horsøy på Askøy er det etablert et mottak for skadd sjøfugl. Den første "pasienten" - en alkekonge - ble samlet inn 25. januar. Først tirsdag 27. januar fikk hjelpearbeiderne to båter til rådighet for å samle inn tilsølt sjøfugl, og det er ventet at antallet "pasienter" vil øke i dagene som kommer. Mottaket kan håndtere opptil 40 fugler daglig. Fuglene blir ikke vasket med umiddelbar virkning - først undersøkes (bl.a. tas det blodprøver) de for å se hvor omfattende skadene er. Etterhvert som fuglene har fått akklimatisert seg begynner vaskejobben. Dersom fuglene fortsatt er OK etter vask av fjærdrakt så gjenstår den tidkrevende restitueringsfasen.

Vil du være med på hjelpearbeidet?

Ønsker du å bidra til å redde livet til oljeskadd sjøfugl, så ta kontakt med med sekretæren for "Aksjon Rein Fugl", Karin Elin Tvedt på telefon: 906 60 734 eller e-post. Dag Gjerde fra NOF avd. Hordaland kan nåes på telefon: 915 17 706 eller e-post

Gråmåke
Oljeskadd gråmåke FOTO: Ingvar Grastveit
Alkekonge
Oljeskadd alkekonge FOTO: Ingvar Grastveit
Ærfugø
Oljeskadd ærfugl FOTO: Ingvar Grastveit