Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Disse fugleartene rammes av oljesølet

Oljeskadde sjøfugler rapporteres i stigende grad til Artsobservasjoner, og man begynner nå å få et bilde av hvilke arter som rammes. Ærfugl er ikke overraskende den arten som er rapportert i høyest antall. Hele 23 fuglearter er registrert med oljeskader.

Selv om Artsobservasjoner nå begynner å gi en oversikt over de artene som rammes, er det nok helt sikkert bare «toppen av isfjellet» som er rapportert på nettsiden så langt. Vi kjenner til flere hundre fugler som er oljeskadd og som ennå ikke er rapportert til Artsobservasjoner. Denne første oversikten har derfor kun til hensikt å vise hvilke arter som er rammet. De fleste som registrerer oljeskadde fugler i felt i disse dager er så travelt opptatt at de ennå ikke har rukket å legge inn sine registreringer. Det kan ta en del tid før rapporteringen på Artsobservasjoner reflekterer det reelle skadeomfanget i antall. Likefullt tror vi at Artsobservasjoner allerede nå gir et inntrykk av hvilke arter som er hardest rammet.

Alle fuglearter som har tilhold i eller ved sjøen og strandsonen risikerer å bli tilgriset av olje. Det viser artsoversikten nedenfor: Fra store fugler som knoppsvane til spurvefugler som skjærpiplerke. Hardest rammet antallsmessig er ærfugl.

Antall arter og individer av oljeskadd sjøfugl rapportert til Artsobservasjoner pr. 3. august 2009 kl. 15.30:
Ærfugl 264 ind.
Gråmåke 30 ind.
Svartbak 26 ind.
Storskarv 26 ind.
Fiskemåke 12 ind.
Polarsnipe 12 ind.
Gravand 7 ind.
Sjøorre 6 ind.
Siland 5 ind.
Hettemåke 4 ind.
Knoppsvane 4 ind.
Gluttsnipe 4 ind.
Tjeld 4 ind.
Gråhegre 2 ind.
Teist 2 ind.
Strandsnipe 2 ind.
Makrellterne 1 ind.
Toppskarv 1 ind.
Skjærpiplerke 1 ind.
Svartand 1 ind.
Sildemåke 1 ind.
Kråke 1 ind.
Grågås 1 ind.
SUM 417 ind.

Den videre utvikling i rapporteringen av oljeskadd sjøfugl følger du her.

Oljeskadd ærfugl
Ærfuglen ser ut til å være hardest rammet av oljesølet. FOTO: Kjetil Aadne Solbakken

Kommentér nyheten