Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Lasteskip på grunn i viktige fugleområder

Lasteskipet Full City har gått på grunn utenfor kysten av Telemark og lekker betydelig med olje. Dette fører til stor bekymring blant ornitologer da kjente fuglelokaliteter som Stråholmen, Mølen og Jomfruland kan rammes. NOF har flere personer ute i felt og det er allerede konstatert oljeskadde sjøfugler i nærområdene til lasteskipet.

Selv om situasjonen allerede er alvorlig både for fugler og strender i nærområdet for oljelekkasjen, så er vindretningen det første halve døgnet tross alt gunstig for å begrense skadene, sier ornitologene Roger Ehnebom og Hans Inge Nicolaysen fra Telemarksmiljøet. Så langt har størstedelen av oljen gått inn i de dype buktene mot Langesund. Men en eventuell dreining på vinden på nordvest vil bety at store og svært viktige fugleområder vil bli rammet. Da vil oljen bli ført utover og også få hjelp av den sterke strømmen i Porsgrunns-/Skienselva til å spre dette over store områder. Hvis oljen når tak i den veldig sterke kyststrømmen langs Skagerakkysten vil man kunne få spredning langs hele Sørlandskysten.

 

Skipet grunnstøtte ved fuglereservatet Såstein. I nærliggende områder er det flere andre verneområder. Det er rapportert om flere titalls døde og skadede fugler, noe som kan være starten på en svært alvorlig katastrofe ettersom også morgendagens værmelding melder om dreining av vindretning. Full City har ca. 1000 kubikkmeter tungolje og ca. 120 tonn lettolje om bord.

 

NOF har allerede flere lokale ornitologer ute i felt både på kysten av Telemark og Vestfold. Gunnar Numme og Jørn Thollefsen rapporterer om mye drivende olje også på Vestfold-siden, men har innen kl. 15 ennå ikke sett oljeskadd fugl. Fra i morgen vil Direktoratet fra naturforvaltning i samarbeid med NOF, SNO og Kystvakta foreta registreringer i hele området for å skaffe seg oversikt over omfanget av situasjonen. Det er svært viktig at observasjonene blir samlet og NOF vil forsøke å bidra til dette etter beste evne.

 

Våre kontaktpersoner lokalt blir følgende: Roger Ehnebom (NOF Telemark), mobil 45214975 og Anders Mæland (NOF Vestfold) mobil 97687472.

 

Fra NOF sentralt vil generalsekretær Kjetil Solbakken (91859428), styreleder Alv Ottar Folkestad (94316064) og organisasjonskonsulent Morten Ree (48177973) kunne kontaktes.

 

Kommentér nyheten