Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Sjøfuglkatastrofe i Telemark og Vestfold

Båten Full City med 1120 tonn tung råolje har gått på grunn ved naturreservatet Lille Såstein i Langesund, Telemark. I skrivende stund er omfanget av oljeutslippet ukjent, det samme er effekten dette vil ha på de lokale sjøfuglbestandene.

Av Rune Solvang, NOF avd. Telemark

Publisert 31.07.2009

Oljen har lekket ut og tilgriset strender og sjøområder i de regionalt viktige sjøfuglområdene mellom Såstein og Langesund i Bamble i Telemark. Olje har dessverre også nådd det nasjonalt viktige fuglefredningsområdet Mølen i Larvik, Vestfold.

Områdene ved Såstein/Langesund og Mølen er svært viktige fugleområder. Tusenvis av sjøfugler ligger i disse områdene for tiden. Hekkesesongen er så godt som over for de fleste av sjøfuglartene, og alle unger av ærfugl fra årets kull ligger blant annet på sjøen. De siste dagene har minimum 500-1000 ærfugl samt andre arter som grågås, andre andearter, storskarv, toppskarv, måker og terner blitt observert i området ligget mellom Såstein og Langesund i følge lokale fuglefolk. Stormen har også blåst inn mye sjøfugl som havsule og havhest, dessuten også en del vadefugler. Oljeskadd havhest er allerede observert. I Langesund er det allerede rapportert om over 100 oljeskadd sjøfugler, men omfanget er trolig langt større. Ærfugl er den enkeltart som er hardest rammet. 

Dersom oljen også når Stråholmen og Jomfruland langs Telemarkskysten er katastrofen total. Rykende fersk meldinger fra Jomfruland fuglestasjon sier at verken olje eller oljeskadd sjøfugl foreløpig er observert der (kl 14.30). 

Situasjonen overvåkes time for time av lokale folk i Norsk Ornitologisk Forening. Vi frykter at dette oljeutslippet kan forverre situasjonen for mange arter av sjøfugler som allerede opplever negative bestandstrender i Norge og langs kysten av Telemark og Vestfold.


Ærfugl
Ærfugl er den arten som foreløpig ser ut til å være hardest rammet av oljeutslippet. Omfanget av skadene vil man få bedre oversikt over i løpet av de første augustdagene. FOTO: Ingvar Grastveit

Kommentarer til nyheten (7)