Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Kart og histogrammer over oljeskadd sjøfugl

Fugler med oljeskader etter havariet av Full City blir rapportert til Artsobservasjoner. Vi har nå laget noen visninger basert på innrapporterte funn. Se på kart, observasjonstabell og histogram over forekomsten av tilsølte fugler, men husk at det er mange fugler som ennå ikke er lagt inn i databasen.

Av Frode Falkenberg

Publisert 09.08.2009

Kommentér nyheten