Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

SoS for fuglene! Sjøfuglkonferanse på Vega

Fuglevoktere og de fremste fugleforskerne i Norge, marinbiolog/CEO Nina Jensen fra Kjell Inge Røkkes REV Ocean, Martin Eggen fra BirdLife Norge og generalsekretær Christian Steel fra Sabima er blant innlederne når det blir sjøfuglkonferanse på Vega Verdensarvsenter 3. juli.

Av Verdensarv Vega

Publisert 25.06.2024

Stiftelsens sjøfuglkonferanse i Bodø 3. - 4. april ble en suksess med 100 deltakere som hadde et sterkt engasjement for sjøfuglene. Onsdag 3. juli blir det ny konferanse på Vega Verdensarvsenter med fugleinteresserte, forskere og politikere. Konferansen er åpen for alle som er interesserte i fugler,som vil høre ny kunnskap og delta i diskusjon om den dramatiske nedgangen i sjøfuglbestandene.Gjennom konferansen vil vi synliggjøre de utfordringer sjøfuglene står overfor: hva er de praktiske observasjonene? Hva kan forskerne lære av den praktiske kunnskapen hos fuglevokterne? Kan lokalsamfunnene lære noe av forskerne? Hva sier politikerne? 

Havets økosystem

Blant de som kommer er fuglevoktere fra Vegaøyan, Fleinvær og Træna som skal fortelle om sine praktiske observasjoner. Det samme skal noen av de fremste forskerne i Norge som nå er på feltarbeid fra Svalbard i nord til Hornøya i Finnmark, Sklinna i Nord-Trøndelag og Mørekysten. Marinbiolog Nina Jensen som var mangeårig leder for WWF og som så gikk i kompaniskap med Kjell Inge Røkke for å bygge verdens største privateide forskningsskip, skal innlede om havets økosystem og hva vi kan gjøre for sjøfuglene. Også generalsekretær Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima og naturvernrådgiver Martin Eggen i BirdLife skal innlede om hva som er situasjonen, men også hva vi kan gjøre for å hjelpe sjøfuglene. 

Fuglan veit

Prosjektleder Bente Sundsvold som er født og oppvokst på Vega, leder prosjektet FUGLAN VEIT ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Hun skal sammen med forsker Tone Kristin Reiertsen fortelle om prosjektet der målsettingen er å gi ny kunnskap og oppmerksomhet til sjøfugler. Prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima- og miljøendringer.Frivillige organisasjoner, skolene, fuglevoktere og politikere må også spille en sentral rolle i arbeidet med å hjelpe fuglene. Og vi spør hvordan sjøfuglene kan hjelpes? Kan de i fellesskap få satt situasjonen for sjøfuglene på den nasjonale og internasjonale agendaen? Og kan vi i fellesskap finne løsninger for sjøfuglene; sikre areal i kystsonen og i havområdene, forhindre forstyrrelser i hekketiden og kan det gjøres noe i forhold til fiskeredskaper som er dødsfeller for fuglene

SoS - Sound of silence

Konferansen er en del av prosjektet «Sound of Silence - Lyden av stillhet», en tittel inspirert av hvordan lyden av fuglene i fuglefjellene og fugleværene stilner stadig flere steder. Vårt mål er å bidra til at utviklingen skal snu ved å få økt oppmerksomhet om sjøfuglenes situasjon. Det har skjedd både gjennom konferansene i Bodø og nå på Vega og utstillingen «Sjøfuglarkivet på heimvei», et dokumentasjonsprosjektarkiv med bilder og opptak av kystfolk som ble gjort langs kysten av Nord Norge på 70-tallet om kystfolks forhold til fuglene gjennom både ærfugltradisjonen og fangst. 

Ærfugl
FOTO: Guri Dahl