Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Fugleinfluensa krever tettere oppfølging fra miljømyndighetene

Fugleinfluensa er fortsatt et problem for verdens fugler. Fremover er det viktig at vi håndterer sykdomsutbrudd effektivt, samtidig som vi hjelper synkende sjøfuglbestander så godt det lar seg gjøre. BirdLife Norge ber miljømyndighetene ta større ansvar i håndteringen.

Av Martin Eggen

Publisert 13.12.2023

Fugleinfluensa er en betydelig utfordring for fuglefaunaen hele året. Også tette hekkekolonier. er utsatt. Sykdommen påvirker sårbare og truede fuglearter i Norge og på alle kontinenter. Situasjonen med fugleinfluensautbrudd hos ville fugler er i stadig utvikling. Etter flere år med utbrudd mangler vi en god oversikt og forståelse av effekter på ville fuglebestander. Det har også manglet passende respons fra myndighetene.

I tillegg til langsiktig arbeid nasjonalt og globalt, trenger Norge snarest mulig en oppdatert strategi for å håndtere fugleinfluensa med stående beredskap når utbrudd inntreffer.

Vi mener at staten er feilorganisert i møte med fugleinfluensa hos ville fugler. Fugleinfluensa må betraktes som en stor naturvernutfordring, og det må primært håndteres av Klima- og miljødepartementet, samt Miljødirektoratet.

I et brev til klima- og miljøminster Andreas Bjelland Eriksen ber BirdLife Norge om en orientering og videre samtaler om hvilket arbeid Klima- og miljødepartementet gjør i forkant av hekkesesongen 2024 og fremover.

Vi merker oss at Klima- og miljødepartementet ikke leverer den tiltenkte handlingsplanen for sjøfugler, selv om Miljødirektoratet har levert fra seg sitt faglige arbeid. En slik handlingsplan kunne inneholdt tiltak for å håndtere fugleinfluensa. Det er alvorlig at handlingsplanen ikke er iverksatt, og vi etterlyser status også på dette arbeidet.

 

Oppfølging av fugleinfluensa og påvirkning på truede fuglearter

Havsule
En død havsule flyter i Holmefjorden på Sunnmøre 29. juli 2022. Dette er arten som hadde flest påviste tilfeller av høypatogen fugleinfluensa i Norge det året. I 2023 var det krykkje som hadde flest påviste tilfeller. FOTO: Ingar Støyle Bringsvor