Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Gi beskjed dersom du ser oljeskadde sjøfugler!

Med jevne mellomrom blir det sett oljeskadde sjøfugler langs kysten. Av og til dreier det seg om enkeltindivider, mens omfanget tidvis er større. Hvem har ansvar og hvor skal du varsle om du ser oljeforurensning eller tilgrisede fugler? Ring 110-sentralen!

Av Tomas Aarvak (NOF) og Magnus Irgens (Miljødirektoratet)

Publisert 12.02.2019

Mange ser og fotograferer oljeskadde fugler, men er usikre på hva de skal gjøre og hvem de skal varsle. Ser du sjøfugl med oljeskade så er det altså 110-sentralen som skal varsles. Dette er tidligere skrevet om i NOF avd. Finnmarks tidskrift Lappmeisen. Du finner artikkelen som pdf. nederst i denne nettsaken. Send oss noen ord på finnmark@birdlife.no eller gå til innmeldingslinken (under) dersom du ønsker å motta Lappmeisen:

Forvaltningsansvaret for sjøfugl ligger hos Miljødirektoratet, som også har laget retningslinjene for håndtering av oljeskadet vilt og fugl. Det er ikke tillatt med privat initiativ for vask og avliving av oljeskadet sjøfugl. Les mer om håndtering av olje-skadet sjøfugl hos Miljødirektoratet. 

Forvaltningsansvaret for hendelser med akutt oljeforurensning ligger hos Kystverket. De har ansvaret  for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem. Kystverkets myndighet ved slike hendelser innebærer blant annet at de kan gi pålegg, føre tilsyn og gjennomføre tiltak. Når du varsler 110-sentralen har de rutiner for hvordan hendelser skal håndteres, herunder viderevarsling til Kystverket. På kystverkets nett-sider blir det forløpende oppdatert hva de gjør når oljeforurensning blir påvist og hvem som gjør hva. Beredskapssiden til Kystverket er nyttig mht. roller og ansvar, og skiller mellom privat, kommunal og statlig bered-skap. Ved akutt forurensing er det det gjerne den/de aktuelle kommunene som aksjonerer, men Kystverket bistår med ressurser (f.eks. fly).

 

Miljødirektoratet stiller krav til den kommunale beredskapen, som er organisert i interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA). Fylkesmannen skal gi faglige råd til IUA ved mindre aksjoner. Ved en statlig aksjon gir fylkesmannen råd til Miljødirektoratet som så gir sine råd til Kystverket (som er ansvarlig for aksjonen). Miljødirektoratet er medlem av Kystverkets rådgivende gruppe som gir råd om prioritering av innsats, prioritering mellom områder av verneinteresser, sjøfuglforekomster osv. ved hjelp  av de såkalte MOB-kartene som Miljødirektoratet har tatt over ansvaret for etter at fylkesmannen hadde det ansvaret tidligere.

 

Dette kan virke komplisert, men det viktigste er å huske å varsle  – ring 110-sentralen så blir det håndtert. Utnytt gjerne også styrken i sosiale medier ved å spre informasjon og bilder slik at flere blir oppmerksomme på hva som foregår. 

 

Artikkel om oljeskadde sjøfugler i Lappmeisen

Krykkje
Oljeskadde krykkjer er et regulært syn ved Andenes havn. Siden vi ikke kjenner til lokale utslipp ved Andenes, tror vi oljen kommer fra mindre utslipp ute på havet. FOTO: Martin Eggen
Ærfugl
Andefugler, slik som denne ærfuglen, er utsatt for oljeforurensning. Siden andefugler ofte opptrer i tette flokker, kan et utslipp ramme mange fugler samtidig. Denne hunnen er tilgriset med olje. FOTO: Frode Falkenberg