Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOFs fagseminar 2006 har fokus på sjøfuglene

Fagseminaret 2006 går av stabelen i Bergen fra fredag 20. til søndag 22. oktober. For å få med flest mulig foredragsholdere måtte vi utsette fagseminaret i forhold til det som var annonsert i Vår Fuglefauna 2/2006. Seminaret er et samarbeid mellom NOF sentralt, NOF Bergen lokallag og Fylkesmannen i Hordaland.

Av Morten Ree

Publisert 08.08.2006

NOF har satt opp nytt tidspunkt for sitt fagseminar i Bergen. Vi beklager at vi må gjøre endringer i forhold til det tidspunkt som var offentliggjort i Vår Fuglefauna nr. 2-2006. Fagseminaret er flyttet to uker fram og nye datoer blir fredag 20. til søndag 22. oktober med registrering fra torsdag kveld. Men temaet blir det samme – situasjonen for sjøfugl i Nordsjøen og langs norskekysten.

Det er de senere år registrert urovekkende tilbakegang for fiskespisende sjøfuglarter langs store deler av Vestlandskysten. Hva som er årsaken til dette er det delte meninger om, og vi ønsker gjennom fagseminaret å få belyst dette ved å invitere folk fra forvaltning, forskning og næringsvirksomhet til å holde foredrag.

Tidspunktet for seminaret blir fredag 20. til søndag 22. oktober. Registrering blir fra torsdag kveld og vi avslutter med ekskursjon på søndag. Hele fredag og lørdag blir satt av til foredrag. Fylkesmannen i Hordaland og sikkert flere andre vestlandsfylker vil bidra med noen foredrag, ellers så vil det bli foredragsholdere fra Direktoratet for naturforvalning, Norsk institutt for naturforskning, Havforskningsinstituttet og selvsagt fra næringsutøverne. Både innenfor fiskerinæringen og taretrålernæringen vil det bli forsøkt skaffet foredragsholdere. Det kunne også vært ønskelig om noen fra departementshold kunne stille på seminaret. Det vil selvsagt bli satt av tid til plenumsdiskusjoner.

NOF vil presentere et ferdig program med oversikt over priser på deltakelse og overnatting på våre nettsider så snart dette foreligger. Vi vil også gi fagseminaret en siste omtale i Vår Fuglefauna nr. 3-2006 som er framme hos medlemmene ca. 15. september.

Vi håper mange synes det valgte tema virker spennende, og håper flest mulig setter av disse dagene for å delta på seminaret!

Toppskarv og alke
Du vil få en grundig innføring i sjøfuglenes situasjon langs norskekysten dersom du tar turen til NOFs fagseminar i Bergen 20.-22. oktober. Både alke og toppskarv er arter som er i fokus på NOFs fagseminar. FOTO: Torgeir Krokan