Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Skal NOF bli mer tabloid? - Svar til Jan Kåre Ness

Alle som var til stede på NOFs sjøfuglseminar høsten 2006 er nok enige i at det var et vellykket arrangement, selv om det som ventet var stort sett dystre fakta som ble presentert. NOF er enige med Jan Kåre Ness i at organisasjonen bør bli bedre til å håndtere media, men dette kan ikke skje på bekostning av NOFs faglige integritet.

Av Inge Hafstad

Publisert 24.05.2007

Jan Kåre Ness spør seg om hva som skjer etter disse to dagene på et fint hotell sør på Sotra, vil sjøfuglene merke at NOF har arrangert et seminar som omhandler sjøfuglenes fremtid? Jan Kåre tviler, og tror de tankene som ble sådd på Sotra går i glemmeboken forholdsvis fort. Man kan nok spørre seg om slike seminarer vil være med på å snu den negative trenden, men undertegnede er helt sikker på at slike seminarer vil være med på å bevisstgjøre folk om den negative trenden blant våre sjøfugler. For å oppnå resultater er det å bevisstgjøre beslutningstakerne for problematikken noe av det viktigste arbeidet som kan gjøres. For å oppnå dette må man skape møtepunkter der frivillige organisasjoner, kommersielle aktører, forvaltningen og beslutningstakerne kan møtes og diskutere temaet som likeverdige parter. Fagseminarene til NOF er ment å være et slikt møtepunkt. Dessverre er det ikke alltid at alle aktørene kjenner sin besøkelsestid, noe som betyr at NOF må tenke nytt for å få alle ønskelige aktører med på fagseminarene.

Men noe har da skjedd i ettertid av sjøfuglseminaret. Norge har ratifisert ACAP-avtalen om internasjonal beskyttelse av albatrosser og petreller. NOF var en aktiv pådriver for å få de norske myndighetene til å ratifisere denne avtalen. NOF har, sammen med våre søsterorganisasjoner i Danmark og Island, startet en prosess om et nordatlantisk samarbeid om forvaltningen av sjøfuglbestandene i Nordatlanteren. Fagseminaret for 2008 vil bli en oppfølger av sjøfuglseminaret i 2006 og legges til Vega i Nordland. Fagseminaret vil bli et samarbeidsprosjekt mellom Vega Verdensarvstiftelsen, Vegaøyans venner og NOF. Alt dette er tiltak som har kommet i kjølvannet av sjøfuglseminaret i 2006 og vil være med på å opprettholde fokuset som NOFs fagseminar i 2006 ga til problematikken rundt sjøfuglenes ve og vel.

Jan Kåre har helt rett i at NOF må utøve mer press mot politikere og beslutningstakere som f.eks. regjeringen, slik at de vil prioritere å stille opp på NOFs fagseminar. Samarbeidet med Verdensarvstiftelsen og Vegaøyans venner vil gjøre det enklere å få medias søkelys på fagseminaret. Jeg tror et mer utstrakt samarbeid med andre organisasjoner, som f.eks. Verdensarvstiftelsen, er veien å gå i forbindelse med slike arrangementer. Man kan også se for seg at fremtidige fagseminarer kan arrangeres i samarbeid med andre miljøvernorganisasjoner som f.eks. Naturvernforbundet, WWF og SABIMA. Dette kan være med på å høyne statusen for seminarene, slik at det blir lettere å få de rette personene til å delta og fange medias søkelys. Men man må sikre seg at det er NOF som er hovedarrangør, slik at ikke all oppmerksomhet går til eksterne medarrangører.

Bør NOF bli mer tabloid?

For mange politikere er det viktigste med å være med på et fagseminar det at deres velgere faktisk ser at de har deltatt på NOFs fagseminar. Der har NOF mye å lære fra andre miljøvernorganisasjoner som f.eks. WWF og Naturvernforbundet. Artikler i Vår Fuglefauna og NOFs hjemmeside gir ikke politikerne god nok publisitet. Jeg er enig med Jan Kåre at NOF må mye mer på banen i forhold til media, og dette er noe jeg håper at NOF kan bruke mer ressurser på i framtida. Jan Kåre sikter til at andre miljøorganisasjoner, og sågar Petter Stordalen, er representert i debattprogrammer på TV og radio uten at NOF er representert. Dette er et betimelig spørsmål, og vi i sekretariatet har mange ganger spurt oss selv hvorfor vi ikke blir invitert til slike programmer. Svaret ligger i overskriften; vi er ikke tabloide nok!! NOF har alltid hatt tradisjon for å uttale seg med faglig tyngde. Våre uttalelser har alltid vært faglig forankret, noe som ikke pirrer medias oppmerksomhet. Et godt eksempel er hysteriet rundt fugleinfluensaen våren 2006. Alle våre ansatte måtte legge de daglige gjøremålene til side for å svare media på spørsmål omkring fugleinfluensaen. Vår fagkonsulent hadde daglig kontakt med riksdekkende media uten at dette resulterte i noen store oppslag der NOFs sitt syn kom fram. Bakgrunn for dette var at NOFs uttalelser var forankret i fakta, noe som virket kjedelig for media og ikke kunne danne grunnlag for de store oppslagene som vi opplevde.

Imidlertid er jeg helt sikker på at NOF tjener på at våre uttalelser er forankret i fakta, og ikke i synsing. Selv om harde fakta ikke pirrer Akersgata, opplever vi at NOF blir tatt på alvor av beslutningstakere og forvaltning. Forliset av «Server» utenfor Fedje i Hordaland er et godt eksempel på dette. Selv om andre miljøvernorganisasjoner var tidlig ute og serverte lettferdige «fakta» til media og kritiserte Kystverket (uten å ha konkrete fakta), ble det NOF som forvaltningen og Kystverket rådførte seg med under selve aksjonen. Det var også NOF media kontaktet for å fremskaffe fakta om fuglelivet og andel oljetilsølte fugler m.m.

Jan Kåre har nok rett i at NOF kan bli vesentlig bedre til å håndtere media, og være mer på hugget for å få blest om saker som NOF jobber med. Kanskje bør NOF bli mer tabloid, men det må ikke gå på bekostning av NOFs faglige integritet. Det er NOFs faglige integritet som gjør at NOF når frem i mange saker der NOF henvender seg til forvaltningen. Glem ikke det!

Lunde
Vi har et stort forvaltningsansvar for lundefuglen i Norge. Med 1 700 000 par har landet rundt 30% av den nordatlantiske bestanden av arten. FOTO: Terje Kolaas
Stein Byrkjeland
Stein Byrkjeland fra Fylkesmannen i Hordaland forteller om situasjonen for sjøfuglene i Hordaland på NOFs sjøfuglseminar høsten 2006. Nytter det å arrangere sjøfuglseminarer av denne typen? NOF mener definitivt det! FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten