Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Store antall sjøfugler drepes i fiskegarn

En fersk studie viser at omfanget av fugledød i forbindelse med garnfiske er skremmende. Rundt 400 000 sjøfugler blir hvert år drept i fiskegarn på global basis. Disse tallene supplerer den omfattende fugledøden i andre fiskerier. NOF ønsker at det nå skal lages en nasjonal handlingsplan for å redusere problemet.

Av Magne Myklebust

Publisert 25.05.2013

Det har gjennom mange år vært mye fokus på den negative effekten linefiske har hatt på albatrosser og andre sjøfugler. Nå viser det seg at det skadelige omfanget av garnfiske faktisk er større! Den 16. mai i år publiserte forskere fra BirdLife International sammen med marinbiologen Dr. Ramunas Zydelis en studie som viser at det på global basis drepes rundt 400 000 sjøfugler hvert år i fiskegarn. Dette er faktisk større tapstall enn hva linefiskeriene forårsaker.

Studiet kan presentere det første globale estimatet for sjøfugler som drepes i fiskegarn. Det framgår av artikkelen at tallet er et klart minimumstall. Det er ikke rapportert tapstall fra alle aktuelle havområder, og omfanget av «ghost fishing» er heller ikke estimert. Dette er tapt fiskeutstyr som fortsetter å fange.

Dr. Zydelis poengterer at mens det finnes enkle, avbøtende tiltak for å redusere bifangst i linefiske og trålfiske, så er det ikke gjort et tilsvarende arbeid for å redusere de skadelige virkningene av garnfiske. Det er derfor nødvendig å komme i gang med et tilsvarende arbeid på dette feltet så raskt som mulig.

Fiskegarn lages hovedsakelig av nylon, og er nesten usynlige under vannet. Dette utgjør et enormt problem for dykkende sjøfugler, som vikler seg inn i garnene i store antall og drukner. Tapstallene ser ut til å være spesielt høye i Østersjøen, hvor man beregner at 76 000 sjøfugler mister livet i fiskegarnene på årlig basis. Generelt er dette et utbredt problem på den nordlige halvkule. Norsk institutt for naturforskning har utarbeidet en rapport som anslår at 10 000 - 12 000 sjøfugler ble drept hvert år i Norge i 2009 og 2010 i garn- og linefiske i kartlagte fiskerier. Det var havhest, skarver, teist, lunde og alke som dominerte blant de drepte fuglene. Den globalt truete stelleranda er utsatt gjennom bifangst i garnfiske, og her har Norge et spesielt ansvar for ivaretakelse av overvintrende flokker.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier at «EU lanserte en lovende handlingsplan for å redusere bifangsten av sjøfugler i fiskeriene 16. november i fjor. Det er nå på tide at norske myndigheter kommer på banen med en tilsvarende handlingsplan, noe NOF har krevd siden slutten av 1990-tallet.»

Aktuelle lenker:

Stellerand drept i fiskegarn
Sjøfugler som drepes i garnfiske er en høyst relevant problemstilling også i Norge. Stelleranda blir dessverre drept som bifangst i garn i forbindelse med rognkjeksfisket i Finnmark utover våren. Bildet viser stellerand tatt i garn i Østersjøen. FOTO: Markus Vetemaa
Havelle
Havelle er nå blant artene som har den tvilsomme ære å figurere på den globale rødlista for fugler. Dette er en av artene som rammes gjennom bifangst i garnfiske. FOTO: Gunnar Numme

Kommentarer til nyheten (1)