Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Massedød av ærfugl på Andenes

Det nye året har fått en tragisk start i Andenes havn. Hittil er rundt 125 døde fugler funnet i havna uten at man vet årsaken. De fleste av dem er ærfugl, men også praktærfugl og måker har omkommet. Noen av fuglene er innsendt til analyse.

Av Jon Olav Larsen og Anette Jensen

Publisert 19.01.2011

Alt i romjulen ble de første døde og syke ærfuglene oppdaget.  – Nå er det ikke uvanlig at det dør en ærfugl nå og da. Men da det i årets to første uker ble funnet mer og mer døde fugler, begynte varselklokkene å ringe, forteller Anette Jensen i NOF Vesterålen Lokallag.

Viktig overvintringsplass

Andøya, og ikke minst havna, er kjent for sine mange overvintrende sjøfugler. Her er det vanlig å se storskarv, toppskarv, havelle, teist, alke, svartand og hvite måker. Ærfuglen er den dominerende arten. I november begynner de første fuglene av den lokale hekkebestand å trekke inn i havna.

– Fra slutten av november til begynnelsen av desember kommer også overvintrende ærfuglbestander fra Barentshavet rundt Svalbard trekkende til Andøya og blander seg med den lokale hekkebestanden. I denne perioden øker antallet fugler fra noen få hundre til nærmere tusen. Enkelte år trekker også praktærfugl og stellerand inn i havnen og blander seg i ærfuglflokkene, forteller Jensen som bor på Andenes.

Avmagrete

Selv med mye overvintrende sjøfugl, er 70 døde fugler i løpet av to uker unormalt høyt. – Mattilsynet ble varslet, og to av de døde fuglene ble sendt til analyse i Harstad. Obduksjonen viste at fuglene var avmagret, men grunnen til avmagringen var ikke avklart. Før helgen ble to nye fugler send til analyse, men svar på prøvene foreligger ikke enda. De siste tre dagene er det funnet enda flere døde fugler, slik at vi nå er kommer opp i nær 125 omkomne individ, opplyser Jensen.

Forurenset havn?

En av mange mulige årsaker til tragedien på Andenes, kan være forurensning i havna. I 2009 startet kystverket opp med en utbedring av Andenes havn, med nytt fergeleie og forbedring av de gamle moloene. Også mudring skal gjennomføres. Arbeidet begynte øst i havnen og er nå flyttet til den vestlige delen.

Vest i havna er det en gammel nedlagt søppelfylling og et mekanisk verksted. Arbeidet med å reparere moloene kan ha ført til at forurenset masse har blitt virvlet opp i vannet.  – Den skadelige effekten av miljøgifter er godt dokumentert. Om fuglene er forgiftet vil prøvene som er tatt gi svar på. Uansett er det en dyretragedie som nå utspiller seg i Andenes havn, og årsaken vil vi forhåpentligvis snart få vite, sier Anette Jensen.

Ærfugl
Syk ærfuglhann i havna på Andenes. FOTO: Anette Jensen
Andenes havn
Arbeidet som pågår vest i havna kan ha ført til at forurenset masse har blitt virvlet opp i vannet. FOTO: Anette Jensen
Døde ærfuglhunner
To av de mange fuglene som hittil er funnet døde. FOTO: Anette Jensen

Kommentarer til nyheten (6)