Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Greit med overfiske, sier fiskeri- og kystministeren

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen sa nylig i en debatt at overfiske av tobis er helt greit, da den ikke er menneskeføde. Oppdrettsnæringens behov for blant annet tobis som mat for oppdrettsfisk, har vært en medvirkende årsak til den dramatisk dårlige produksjonen for noen av sjøfuglartene i våre farvann.

Av Morten Ree

Publisert 26.09.2007

Det var under et debattprogram med Rasmus Hansson (WWF) på Dagsnytt 18 på NRK at Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen kom med denne uttalelsen. Dette vitner om lite forståelse for de naturverdier vi omgir oss med, såfremt det ikke direkte rammer oss mennesker, og er med andre ord et svært egoistisk utsagn. Ministeren tilsidesetter de økologiske perspektivene fullstendig, noe som vitner om både ignoranse og mangel på vesentlig kunnskap i vår "miljøvennlige" regjering. Tobis har tradisjonelt vært en meget viktig bestanddel i mange sjøfuglers kosthold.

Norsk oppdrettsnæring er storforbruker av fiskefôr som lages av villfisk. For å produsere 1 kg laks eller ørret går det med 4 kg villfisk. Derfor er rovfisket etter tobis (som er en viktig kilde som mat for oppdrettsfisk), sammen med annet overfiske, med på å gi sjøfuglene svært kritiske næringsforhold. En annen uheldig faktor er den globale oppvarmingen som gjør at temperaturene i havet stiger. Mange fiskeslag har som følge av klimaendringen endret sin utbredelse.

Når vi vet at bestanden av lomvi er redusert med over 95 % i løpet av de siste 25 åra, og at andre fiskespisende sjøfugler har hatt en dramatisk tilbakegang, så blir Pedersens påstand veldig drøy. Det at havet tømmes for økologisk viktige fiskeslag, som blant annet tobis, er sannsynligvis en av de viktigste årsakene til at tusener av alker måtte gi opp sin hekkesesong utenfor kysten av Skottland. De fleste av nettopp disse skotske fuglene bruker også Skagerrak som næringsområde utenfor hekketiden. Den næringsmessige tilstanden i dette sjøområdet er dramatisk dårlig, og ting tyder på at de siste dagenes spesielle forekomst av utmattete alkefugler i Sør-Norge, både langs kysten og i innlandet, stammer fra Skottland.

Mer om bl.a. gytebiomassen for tobis de siste åra (Havforskningsinstituttet)

Lunde
Overfiske er helt i orden så lenge det ikke rammer arter som vi mennesker skal spise, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Samspillet mellom arter i naturen har tydeligvis mindre betydning. Bildet viser en lunde med mat til sine reirunger på Runde sommeren 2006. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (13)