Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Oljeboring i Lofoten vil true fastlandseuropas sjøfuglhovedstad

Fuglefjellene på Røst og Værøy utgjør fastlandseuropas største sjøfuglkoloni, og innehar nesten 20 % av Norskekystens hekkende sjøfugler. Bestandene av hekkende lunde og toppskarv er spesielt imponerende i en global sammenheng. Oljeuhell utenfor Lofoten og Vesterålen kan få katastrofale følger.

Av Styret i Norsk Ornitologisk Forening - Lofoten lokallag

Publisert 11.03.2013

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant verdens viktigste fiskeområder, og de rike fiskeressursene har vært grunnlaget for bosetning av både folk og sjøfugler i regionen. I Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin rapport 201, blir Lofoten kalt for «Fastlandseuropas sjøfuglhovedstad» på grunn av det enorme antall sjøfugler som finnes her.

Bestandene av hekkende lunde og toppskarv på Røst kvalifiserer til å være et globalt IBA (Important Bird Area). Data fra NINA viser at rundt 400 000 par lunde hekker i fuglefjellene på Røst og nabokommunen Værøy. Totalt i Lofoten hekker det rundt 1000 par lomvi, 700 par alke, 19 000 par krykkje og 320 par havhest. Røst har dessuten trolig Norges største hekkebestand av havsvale og stormsvale. Også Vesterålen har viktige sjøfuglkolonier som Anda, Bleiksøya og Nykvåg.

I tillegg har Lofoten og Vesterålen en betydelig bestand av storskarv og teist, det er en del av kjerneområdet for verdens tetteste bestand av havørn, og et av få områder i Norge hvor havsula hekker.

Kysten av Lofoten og Vesterålen er også et svært viktig overvintringsområde. Bare i Lofoten overvintrer det titusener av ærfugl, over 20 000 praktærfugl og over 100 individ av den sjeldne gulnebblommen, som er hele 20 % av denne artens europeiske overvintringsbestand. Overvintringsbestanden av praktærfugl på Røst kvalifiserer til et europeisk IBA, og den overvintrer i like store og større antall i flere av de andre kommunene. Lofoten og Vesterålen er også en viktig overvintringsplass for arter som havelle, toppskarv, fjæreplytt og islom.

Fuglelivet er en stor attraksjon for mange fastboende i Lofoten og Vesterålen, og sjøfuglene tiltrekker seg også turister som kommer regionen til gode. Turistnæringen tilbyr sjøfuglsafari med båt flere steder her, og mange ser på sjøfugler når de reiser rundt på egen hånd med kikkert eller fotoapparat.

Oljeuhell utenfor Lofoten og Vesterålen kan få enorme følger, da fugletettheten her er svært stor. Oljeutslipp kan ta livet av fuglene både ved at de får olje i fjærdrakten og ved at oljen dreper fisken sjøfuglene spiser. I motsetning til i Nordsjøen vil eventuell oljeboring i Lofoten foregå på et konsentrert område relativt nært land. Et oljeutslipp vil derfor kunne nå land raskt, og dagens oljevernutstyr fungere ikke i bølger over tre meter. Norsk Ornitologisk Forening - Lofoten lokallag er sterkt i mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Kilder:

  • Anker‐Nilssen, T. 2009. Ornithological values of the Lofoten Islands in a world heritage perspective: An update as of April 2009. ‐ NINA Minirapport 256. 13 s.
  • Anker-Nilssen, T. 2006. The avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage perspective - NINA Report 201. 23 s.
  • Anker-Nilssen, T. 2006. The avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage perspective. NINA Minirapport 144. 18 s.
  • seapop.no
Lunde på Røst
Et oljeutslipp kan gå svært hardt utover lundebestanden på Røst og Værøy. FOTO: Håvard Eggen
Ærfugl på yttersia Lofoten
Kysten av Lofoten og Vesterålen er også et svært viktig overvintringsområde, bl.a. for ærfugl (bildet), praktærfugl, havelle, toppskarv, fjæreplytt, islom og gulnebblom. FOTO: NOF - Lofoten lokallag
Alkefugler på Værøy
Oljeuhell utenfor Lofoten og Vesterålen kan få enorme følger, da fugletettheten her er svært stor. FOTO: NOF - Lofoten lokallag
Utsikt fra Vedøya
Bestandene av hekkende lunde og toppskarv på Røst kvalifiserer til å være et globalt IBA (Important Bird Area). Her er Storfjellet, Nykan og Skomvær sett fra Vedøya. FOTO: NOF - Lofoten lokallag
Spekkhogger ved Skomvær fyr
Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant verdens viktigste fiskeområder, og er dermed også av svært stor betydning for mennesker, sjøfugl og sjøpattedyr. FOTO: Håvard Eggen

Kommentarer til nyheten (1)