Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Ny sesong med åkerriksekartlegging!

Åkerriksene ankommer i disse tider Norge, og NOF oppfordrer derfor ivrige nattsangerentusiaster til å bruke vårnettene til lytting. Den første åkerriksa (på bildet) ble observert allerede helt i starten av mai, og etter en roligere periode med kaldt og vått vær er nå vårens andre åkerrikse observert, denne gang i Haugesund.

Av Peter Sjolte Ranke

Publisert 20.05.2011

Åkerriksa hadde forrige sesong en nokså laber forekomst i Norge. Dette skyldtes nok i stor grad ugunstige forhold i åkerriksas hovedtrekkperiode. Når en ser på tidligere sesongers forekomst av åkerrikse, ser en at trekkforholdene om våren er én av de faktorene som har stor betydning for hvor mange åkerrikser som slår seg ned den aktuelle sesongen. Det er derfor svært ønskelig med sørøstlige vinder og varmere temperaturer for at det skal bli et bra antall denne sesongen. Det er i tillegg helt avgjørende at det er god dekning med lyttere i felt!   

Åkerriksa er nå helt i ankomstfasen, og til nå i år har det allerede blitt registrert to kreksende rikser (En hver i Møre og Romsdal og Rogaland). Første målsetning er å overgå det svake fjoråret, men da er vi helt avhengige av nattsangerlyttere. Selv om det er altfor tidlig å gi spådommer på bakgrunn av årets sesong allerede nå, hadde vi til sammenlikning på samme tid i 2010 kun registrert én kreksende åkerrikse, men i 2009 var det i det samme tidsrommet allerede registrert 4 kreksende rikser. Det er fortsatt meget tidlig i sesongen og resultatet vil avhenge både av værforhold, men også av lytteaktiviteten. Sistnevnte kan nettopp du hjelpe oss med, ved å lytte etter åkerrikser, samt å registrere dine observasjoner.

Rapporteringsverktøyet er i likhet med tidligere Artsobservasjoner, så registrer dine åkerrikseobservasjoner der. Da er det viktig at du lager plott så nøyaktig som mulig i forhold til spillplassen (ikke der du lytter fra). Om det finnes en lokalitet i nærheten du heller ville registrert observasjonen på, så lag heller et plott for spillplassen, og knytt dette plottet opp til en superlokalitet. Det er svært ønskelig at du også merker deg hvordan vegetasjon åkerriksa krekser i (kornåker, slåtteeng, brakkmark, etc.) og noterer ned så nøyaktig som mulig både vegetasjonstype og vegetasjonslengde, og fører dette inn i kommentarfeltet når du rapporterer.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med årets nattsangerlytting!

Følg utviklingen på Åkerrikseprosjektets side.

Les også om tidligere sesonger i NOFs rapportserie her:

Flere bilder av åkerriksa fra Møre og Romsdal ligger på bloggen til Ingar Støyle Bringsvor.

Åkerrikse Sandsøya (MR) mai 2011
Årets første åkerrikse ble avbildet på Sandsøya, Sande i Møre og Romsdal, og oppholdt seg der fra 2.-5. mai. FOTO: Ingar Støyle Bringsvor

Kommentér nyheten