Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Hubroen lar seg høre om høsten

Hubroterritorier kartlegges og overvåkes fortsatt av NOF. Vi trenger informasjon fra deg om du har hørt hubro den siste tiden. Hubroen roper mest tidlig om våren, men den har også en meget aktiv periode i disse tider – så om du vil høre denne mystiske uglen er det rett tid for det akkurat nå!

Av Peter Sjolte Ranke

Publisert 23.09.2011

Det meldes allerede om at hubroen tuter flere steder i landet. Det har den siste tiden vært gode lytteforhold, så hvis du ikke hørte hubroen i våres så er tiden inne nå. Om du kjenner til lokaliteter der det har vært hubro i gamle dager, er det av stor interesse at disse sjekkes opp med lytting og at resultatene videreformidles til din fylkeskontakt for NOFs hubrokartlegging eller direkte til NOFs hovedkontor i Trondheim.

Dette er den fjerde sesongen med landsdekkende kartlegging av hubro, og mange territorier er sjekket opp. Resultater til og med den tredje sesongen kan du lese om i den siste årsrapporten for prosjektet i NOFs rapportserie. Det er mye som tyder på at hubroen har forsvunnet fra mange tidligere aktive hekkeplasser og at de gamle bestandsestimatene fra 1994 i dagens situasjon er for optimistiske. Vi trenger fortsatt kunnskap om hvordan situasjonen er i dag og da er vi avhengige av at mange drar ut og lytter i skumringen også nå på høsten.

Selv om hubroen er fåtallig og bestanden er spredt, så er det imidlertid mulig å høre hubro i alle landets fylker. Vanligvis lønner det seg å lytte i senvinter- og vårmånedene februar-april, men den kan også høres nå på høsten. De neste 2-3 ukene vil være en god periode for å sikre seg en forlenget feltsesong med hubrolytting. For å sikre best utnyttelse av lyttetiden anbefaler vi å lytte i skumringstimene rundt solnedgang (kl. 1830 til 2030) når hubroen tuter mest aktivt.

Lykke til med hubrolyttingen!

Er du usikker på hvordan en hubro høres ut finnes et lydopptak her.

Ønsker du å melde fra om registreringer av hubro eller har spørsmål knyttet til hubrolytting eller prosjektet for øvrig, så send en epost til peter@birdlife.no eller ring Peter Sjolte Ranke på mobil: 99 51 56 54.

Hubro
Vet du om noen hubrolokaliteter du ikke fikk lyttet ved denne våren? Det er nemlig en god tid for hubrolytting i noen uker framover, så det er ikke for sent ennå. FOTO: Per-Arne Johansen

Kommentér nyheten