Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Mer ulovlig fangst av fugler på Kypros

I begynnelsen av juli arrangerte Bernkonvensjonen en konferanse på Kypros rundt temaet «ulovlig fangst av fugler rundt Middelhavet». Til tross for et krystallklart regelverk i EU som forbyr de aktuelle fangstmetodene, så øker utrolig nok omfanget av denne kriminelle virksomheten på Kypros.

Tidligere i år rapporterte BirdLife Kypros om en kraftig økning i den ulovlige fuglefangsten på øya. Organisasjonen overvåker den ulovlige virksomheten gjennom årlige takseringer, og kunne fortelle om en markant økning i fangsten de fire siste årene. Fra 2009 til 2010 økte den ulovlige bruken av mistnett med 75 %. Bruken av limpinner har økt med 89 % i samme periode.

Det er munk og andre arter i Sylvia-slekten som er de mest ettertraktede artene for de kriminelle. Mange andre arter havner naturligvis også i fangstredskapene. Rødstrupe er en av disse, men også ugler, fluesnappere og endemiske arter som kyprossteinskvett og kyprossanger omfattes av den ulovlige virksomheten. Spurvefuglene selges til lokale restauranter som «ambelopoulia», en lokal rett som består av syltede eller dampkokte fugler. Den anslåtte totalfangsten bare i og ved Famagusta og Larnaca er på 1.4 millioner fugler per år.

Etter 30 år med forbud av denne type fangst på Kypros, så ser det dessverre ut til at virksomheten bare blir mer og mer omfattende. Det er da naturlig å spørre seg om kypriotiske myndigheter tar problematikken på alvor. Politiet har faktisk forsøkt å slå ned på virksomheten, men får liten støtte av kypriotiske politikere. De sistnevnte er redde for å miste velgere, og har derfor i stor grad ikke støttet kampen mot den ulovlige virksomheten.

I begynnelsen av juli arrangerte Bernkonvensjonen en konferanse på Kypros rundt temaet «ulovlig fangst av fugler rundt Middelhavet». BirdLife Kypros har i etterkant av konferansen lagt ut en video om temaet som er en god introduksjon til problematikken.

NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken sier «at NOF følger den alvorlige situasjonen på Kypros med stor bekymring. Det er nok mange norske hekkefugler som blir fanget ulovlig og avlivet på Kypros. Sammen med resten av BirdLifes nettverk vil vi arbeide for å stoppe denne miljøkriminaliteten».

Aktuelle lenker:

Munk på limpinne
Munk er en av artene som er mest ettertraktet av de som fanger fugler ulovlig på Kypros. FOTO: BirdLife Kypros
Isfugl på limpinne
Isfugl rammes også av den ulovlige fangstvirksomheten. FOTO: Hüseyin Yorgancı

Kommentarer til nyheten (3)