Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Hettemåketid

Ornitologer, det er hettemåketid! For å kunne tallfeste den dramatiske nedgangen hos hettemåken i Norge er det nå tiden er inne for å oppsøke hettemåkekoloniene og tallfeste antall hekkende par.

Av Arild Breistøl og Morten Helberg

Publisert 26.05.2011

Telle kolonier

Det er i disse dager hettemåkekoloniene ideelt sett bør besøkes. En telling nå i slutten av rugeperioden er den beste tiden å få et godt anslag over antall fugler i koloniene. Nøyaktigheten øker med gjentatte besøk. Siden sviktende ungeproduksjon er en av de sannsynlige årsakene til hettemåkens dramatiske nedgang i Skandinavia, vil tall på ungeproduksjonen være av spesielt stor interesse. I de tilfellene der kolonien ikke skal ringmerkes er det på slutten av ungeperioden det er best å få data på hekkesuksessen. 

Metoden er beskrevet i artikkelen som presenterer årets fugl i første nummer av Vår fuglefauna 2011: Last ned PDF

Lese fargemerkede fugler

I forbindelse med opptelling av kolonier vil det å se etter hettemåker med plastringer være spesielt interessant. De fleste hettemåkene er merket vinterstid eller som unger i koloniene og en bekreftelse av hvilken koloni de hekker i sier oss mye om trekk og bevegelser.

Observasjoner av individmerkede fugler utenfor koloniene vil også kunne si noe om mislykket hekking. I 1998 viste Ryttman at sviktende ungeproduksjon er årsaken til nedgangen hos hettemåke. I tillegg viste han at det ikke er noen vesentlig endring i overlevelsen for de voksne individene. Når hekkingen svikter vil hekkefuglene trekke ut av kolonien og streife rundt. Siden vi kjenner hekkeplassene for noen av de individmerkede fuglene kan observasjoner av disse gi oss viktig informasjon.

Skal årets fugl-aksjonen til Norsk Ornitologisk Forenings bli vellykket, er det i den kommende måneden det må handles. Vi trenger din hjelp til å få vite hvordan det står til med hettemåkene I Norge.

Årets fugl - samleside

Hettemåke
Hettemåken med fargering J64T ble merket i Mandal i 2005, og har vært spesielt mye på farten i det siste. I løpet av det siste året er den faktisk avlest først i Kristiansand, så i Stavanger og deretter i Oslo! Ser du en måke med en slik ring, og vil vite hvor den kommer fra, kan avlesingen registreres på www. ringmerking.no. FOTO: Morten Helberg

Kommentér nyheten