Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Sibirjernspurv – ny art for Norge

Høyst overraskende kunne en sibirjernspurv plukkes ut av fangstnettene på Utsira fuglestasjon lørdag 6. august. Funnet var det første sikre for Norge, fra før er en ubestemt sibir-/svartstrupejernspurv registrert i Vest-Agder i 1992. Det er flere funn av sibirjernspurv i våre naboland.

Av Magne Myklebust

Publisert 11.08.2011

Lørdag 6. august var en ganske moderat dag i fangstnettene på Utsira fuglestasjon i Rogaland. Kun 24 fugler fant veien innom nettmaskene denne dagen, mens de to dagene etter kunne by på langt mer trøkk med tresifrede fangsttall. Det var imidlertid lørdagen som skulle bli legendarisk. Sveinung Larsen fikk seg en stor overraskelse da han denne dagen sjekket fangstnettene i Nore merkeskog på Utsira. En voksen sibirjernspurv Prunella montanella hang i nettet! Det er ikke høysesong for sjeldenheter og ornitologer på øya i begynnelsen av august, så færre enn ti personer fikk beskuet godbiten.

Dette er første sikre funn av arten i Norge, men fra før foreligger det et godkjent funn av en ubestemt sibir-/svartstrupejernspurv fra Elkem aluminium, Farsund, Vest-Agder 5.10.1992.

Trolig dreier Utsira-fuglen seg om et individ som har kommet på forlenget vårtrekk i år, eventuelt en ungfugl som nådde Norge i fjor høst og har blitt værende. Det synes mindre sannsynlig at fuglen har hekket i Sibir i år, og alt er på plass i Norge. Den er i kraftig myting og har nok vært på øya en stund.

Sibirsk hekkefugl

Som navnet tilsier er arten en sibirsk hekkefugl. Nominatunderarten montanella hekker fra Uralfjellene i det nordvestlige Sibir og østover til Khatanga, og i et mer sørlig utbredelsesområde fra Altaj og Bajkal østover til Stanavojfjellene og Sikhote Alin-fjellene. Det finnes riktignok en vestlig utløper av bestanden i det nordlige Ural, og fugler er sett vest til Petsjora i hekketida. Underarten badia hekker i det nordøstlige Sibir øst fra nedre Lena og sørover til kysten av Okhotskhavet.

Arten overvintrer i Korea og det østlige Kina.

BirdLife International har indikasjoner på at bestanden på vestsiden av Ural er svært liten, kanskje ikke mer enn 100-500 par. Den asiatiske bestanden har aldri blitt kvantifisert, men utbredelsesområdet til arten her er gigantisk.

Funn i Vest-Palearktis

De fleste funn i Vest-Palearktis (VP) utenfor hekkeområdene er fra oktober måned i de nordiske land. I forbindelse med sitt bokprosjekt om sjeldne fugler i VP, så har Marcel Haas oversikt over følgende godkjente funn: Finland (11), Sverige (9), Tyrkia (2), Luxemburg (1) og Danmark (1). Av 11 finske funn er ni fra oktober og ett fra november. En fugl som dukket opp i Finland 6.12.1998 forsøkte seg med overvintring, og ble registrert til og med 9.2.1999. Av ni svenske funn er åtte fra oktober. Det ferskeste funnet er imidlertid fra februar-mars 2007. I Danmark ble en fugl fanget og ringmerket på Christiansø nordøst av Bornholm 5.10.1992. På samme dag som det danske funnet, kom faktisk registreringen av en ubestemt sibir-/svartstrupejernspurv i Vest-Agder. Legg merke til at arten mangler helt i Storbritannia og Nederland, to nasjoner som ellers har rikelig med funn av sibirske sjeldenheter.

Takk til Marcel Haas for oversikt over godkjente funn i Vest-Palearktis. Det norske funnet er pr. dags dato ikke behandlet av NSKF.

Les mer (Utsira fuglestasjon)

Sibirjernspurv
Slik ser siste tilskudd til den norske fuglefauna ut: En sibirjernspurv! FOTO: Eivind Sande
Sibirjernspurv
Sibirjernspurven er i myting. Den har nok hatt tilhold på øya en stund, og vil neppe forlate Utsira med det første. FOTO: Sveinung Larsen

Kommentér nyheten