Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Seint høsttrekk hos vestlig tundragås

To underarter av tundragjess er observert i Norge – den østlige nominatunderarten albifrons og den vestlige flavirostris. Den vestlige underarten har gått tilbake i antall de siste årene. Høsten 2011 har en del av bestanden blitt blåst over havet til Norge! Mange titalls fugler er observert i Norge de siste dagene.

Av Paul Shimmings

Publisert 06.12.2011

I de siste dagene er det rapportert svært mange tundragjess Anser albifrons i Norge. Mange av disse er bestemt til underarten flavirostris. Denne hekker på Grønland og overvintrer på De britiske øyene, hovedsakelig i det vestlige Skottland og i Irland. Normalt foregår høsttrekket i september og oktober, og sterke vinder kan føre til at mange blir blåst til Norge. Antallet varierer veldig, men i år ser det ut til å slå alle rekorder. Grunnen til at mange vestlige tundragjess dukker opp nå i slutten av november og tidlig i desember, er at mange hundre har blitt igjen ved rasteplasser på Island på grunn av usedvanlig langvarig mildvær. Når de først har begynt å trekke sørover har de imidlertid blitt blåst i «feil» retning og havnet i Norge.

De to underartene kan skilles i felt ved at albifrons har et rosa nebb, mens nebbet hos flavirostris er oransje. Videre så er albifrons lysere i fjærdrakta sammenlignet med flavirostris.

En internasjonale telling av vestlige tundragjess (flavirostris) skal finne sted i regi av Greenland White-fronted Goose Study (GWGS) i perioden 10.–14. desember 2011. Undertegnede skal videresende alle observasjonene av denne underarten til GWGS. Det skal også være en telling på våren (17.–21. mars).

Se gjerne spesielt etter tundragjess og rapporter disse på Artsobservasjoner (både under selve den internasjonale tellingen og ellers). Se også nøye etter om noen kan ha halsringer med tresifret kode som kan leses av med kikkert eller teleskop.

Tundragås flavirostris
Ung (1K) tundragås av underarten flavirostris til venstre. Til høyre en voksenfugl av samme underart. FOTO: John Stenersen

Kommentér nyheten