Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Hogst stanset av Zambisk Ornitologisk Forening

Omfattende hogstplaner i det biologisk viktige skogreservatet Mutulanganga i Zambia er stanset. Zambisk Ornitologisk Forening, som NOF har samarbeidet med og støttet økonomisk med Norad-finansiering i seks år, har arbeidet hardt med saken – og fikk for få dager siden beskjed om at fornuften har seiret.

Av Christian Steel

Publisert 31.01.2011

Et kinesisk hogstselskap, The Fly Dragon Wood & Lumber Company, fikk tidlig i 2010 konsesjon til en omfattende hogst i Mutulanganga skogreservat og Important Bird Area (IBA) sørøst i Zambia. Den planlagte hogsten ville for alltid ødelagt nøkkelarealer for fugler og annet biomangfold som gjør Mutulanganga til et unikt område.

I april avviste Miljørådet i Zambia, etter press fra Zambisk Ornitologisk Forening (ZOS) og Wildlife and Environmental Society of Zambia (WECSZ), en summarisk og dårlig «miljøundersøkelse» fra Fly Dragon. Miljørådet ba om at en fullstendig «Environmental Impact Assessment» (EIA) skulle gjennomføres, og en slik undersøkelse ble fremlagt i desember 2010.

Nok en gang protesterte ZOS og WECSZ på de fleste aspekter ved hogstplanene, og ZOS arbeidet systematisk for å få andre frivillige organisasjoner til også å fremme innsigelse. Torsdag 13. januar 2011 kom beskjeden om at Miljørådet hadde avvist hogstplanene til Fly Dragon Wood og Lumber Company i Mutulanganga og tilstøtende områder. En gledens dag!

Langsiktig arbeid fra ZOS

Mutulanganga har lenge vært kjent som et viktig naturområde, og ble tidlig på 2000-tallet utpekt som Important Bird Area (IBA). IBA-er velges ut gjennom en grundig vitenskapelig prosess, der bare de objektivt sett mest verdifulle områdene får slik status.

ZOS har etablert en lokal støttegruppe (Site Support Group; SSG) i Mutulanganga, på samme måte som flere andre steder i Zambia. Arbeidet skjer i samarbeid med NOF, som støtter ZOS økonomisk med Norad-finansiering. Etableringen av en støttegruppe tar utgangspunkt i aktive personer i lokalsamfunnet i IBA-en, som er opptatt av å bevare naturverdiene og vri lokal virksomhet i bærekraftig retning. I tillegg engasjeres utvalgte skoler, og ZOS veileder støttegruppene i alt dette. I de fleste tilfeller deltar landsbyhøvdinger og regionale høvdinger i støttegruppa og/eller støtter arbeidet.

Jeg besøkte selv Mutulanganga i april 2010, så skogområdene og møtte folk i støttegruppa. Det var sterk motstand i lokalbefolkningen mot hogstplanene, og folk så de negative miljøkonsekvensene og trodde ikke noe på at hogsten ville skape mange eller varige arbeidsplasser lokalt. Landsbyhøvdingen uttrykte overfor meg at han ville delta i aksjoner med sivil ulydighet om ikke planene ble skrinlagt. Det ville blitt en interessant situasjon, ettersom zambisk tradisjon tilsier at det ikke er tillatt å legge hånd på en høvding!

Status som «skogreservat» er ikke alltid tilstrekkelig for å hindre negativ påvirkning, hvis ingen passer på at myndighetene gjør jobben sin. En frivillig organisasjon som ZOS, med sitt lokale nettverk, kan spille en viktig rolle i slike situasjoner. ZOS bidro aktivt til å veilede og samle støtte lokalt for å stanse hogstplanene. Både direktør David Ngwenyama og SSG-koordinator Moses Nyoni la mye arbeid i dette, i tillegg til flere frivillige i ZOS som har bidratt med kartlegging og kunnskapsinnhenting.

Arbeidet gjennom støttegruppa for å sikre bærekraftig bruk og inntektsmuligheter for lokalbefolkningen vil fortsette og være svært viktig for langsiktig bevaring av Mutulanganga. Blant annet er støttegruppa, med hjelp fra ZOS, i gang med å utvikle enkle fasiliteter for turister som kommer til området for å oppleve det rike fugle- og dyrelivet. Inntektene går direkte til lokalsamfunnet.

Viktige naturverdier

Skogen i Mutulanganga ligger nede i Zambezi-dalen øst i Zambia, og har store områder med gamle Mopane-trær samt en betydelig areal av den sjeldne naturtypen «Lowland Deciduous Thicket» (lavereliggende naturlig og uforstyrret buskvegetasjon av løvtrær). I tillegg er skogområdet viktig for å beskytte flere viktige kildeelver til Zambezi. Videre verner skogen mot plutselig flom og ravineerosjon som kan ha alvorlige konsekvenser for infrastruktur, jordbruk og omkringliggende landsbyer.

Skogreservatet er et viktig hekkeområde for trekkfuglen praktpitta, som er en vakker karakterart for Mutulanganga. Området er også viktig for berghalegjøk, skogvever, rødmaskehornravn og ikke minst gråkrontrane. Som overvintringsområde område for trekkfugler fra vår del av verden som nattergal, elvesanger og myrsanger, og i tillegg baobabseiler og flaggermusseiler. Mutulanganga bidrar i tillegg til å beskytte Namoomba spredningskorridor for elefanter, og et viktig leveområde for den lokale elefantbestanden og andre store pattedyr som flodhest.

Les artikkel om NOFs arbeid i Zambia fra Vår Fuglefauna 4-2010 (PDF)

Deler av den lokale støttegruppa i Mutulanganga
Deler av den lokale støttegruppa i Mutulanganga under vårt besøk i april 2010. Til venstre i bildet er ZOS-direktør David Ngwenyama, i midten står SSG-koordinator Moses Nyoni og helt til høyre står skolekoordinator Nalucha Nganga. Nummer tre fra venstre er landsbyhøvdingen, som var klar til å delta i aksjoner med sivil ulydighet om nødvendig. FOTO: Christian Steel

Kommentarer til nyheten (3)